Walory artystyczne utworów renesansowych.
Walory artystyczne utworów renesansowych.

Walory artystyczne utworów renesansowych.

GATUNKI LITERACKIE fraszka Z włoskiego słowa “frasca” co oznacza gałązka. Od frasche co oznacza bagatela, drobnostka. Jest to krótki utwór poetycki będący odmianą epigramatu, najczęściej żartobliwy i na błahy temat, dotyczy jakiegoś zdarzenia lub osoby, o charakterze anegdotycznym, zamknięty wyrazistą puentą stanowiącą wyostrzenie myśli lub konkluzje. Nazwę wprowadził Kochanowski w (...)

Antyk i Bibilia
Antyk i Bibilia

Antyk i Bibilia

Antyk i Biblia (notatki) 1. Biblia i mitologia jako źródła kultury europejskiej. B I B L I A : Stary (46 ksiąg) i Nowy (27 ksiąg) Testament. S.T.- występują księgi królewskie, historyczne, prorockie, dydaktyczne oraz Pięcioksiąg Mojżeszowy. N.T.- składa się z czterech Ewangelii, Listów Apostolskich, Dziejów Apostolskich, Apokalipsy św. Jana. P (...)

Wiersz
Wiersz "Platon, czyli dlaczego" W. Szymborskiej

Wiersz "Platon, czyli dlaczego" W. Szymborskiej

W wierszu „Platon, czyli dlaczego” Wisława Szymborska mówi o bycie idealnym, który z przyczyn nieznanych, niejasnych - „w okolicznościach nieznanych” - „przestał sobie starczać” i „zaczął szukać wrażeń w złym towarzystwie materii”. Wymienionych zdań nie pisała poetka miłośniczka Platona, głęboko przekonana o wyższości świata idei nad światem zjawisk. Napisała je (...)

"Pieśni" Jana Kochanowskiego

"Pieśni" Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski był największym poetą polskiego odrodzenia, stąd też zwykło nazywać się go "ojcem poezji polskiej". Obdarzony niezwykłym słuchem językowym i talentem poetyckim stał się sprawcą największego przełomu literackiego w historii polskiego piśmiennictwa, a jego spuścizna literacka na długie wieki stała się niewyczerpanym źródłem inspiracji dla następców. Pieśni pisywał Kochanowski (...)

Opracowania różnych wierszy
Opracowania różnych wierszy

Opracowania różnych wierszy

Krzysztof Kamil Baczyński - Elegia o chłopcu polskim Jednym z najpiękniejszych a zarazem najbardziej znanych utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest wiersz: Elegia o chłopcu polskim. W utworze tym poeta przedstawia los swego pokolenia, los ludzi, których okres młodości przypadł na czas wojny. Wiersz ten w całości składa się z monologu podmiotu (...)

 
Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza w zaborze austriackim w latach 1815-1864
Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza w zaborze austriackim w latach 1815-1864

Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza w zaborze austriackim w latach 1815-1864

Zgodnie z powziętymi na Kongresie Wiedeńskim postanowieniami Księstwo Warszawski podzielono między Rosję, Prusy i Austrię. Austria dostała stosunkowo niewielki, ale cenny skrawek ze względu na żupy solne w Wieliczce. Pod władzą Austrii była Galicja i Śląsk Cieszyński, których łączna powierzchnia wynosiła 79 tys. km2. W Galicji epoka napoleońska i rok (...)

Interpretacja i analiza
Interpretacja i analiza "Modlitwy Pana Cogito - podróżnika"

Interpretacja i analiza "Modlitwy Pana Cogito - podróżnika"

Utwór Zbigniewa Herberta „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”, jak wskazuje sam tytuł, jest apostrofą skierowaną do Boga, poetycką i rozbudowaną modlitwą do Stworzyciela cudownego, według podmiotu lirycznego, świata. Kluczowe słowa wiersza: „dziękuję Ci Panie że stworzyłeś świat piękny i różny” stanowią kompozycyjną klamrę utworu. Zarazem tłumaczą w najprostszy sposób stosunek (...)

Antyk-ramy czasowe
Antyk-ramy czasowe

Antyk-ramy czasowe

1.Ramy czasowe antyku judajskiego Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej to 476 r. - data upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. 2. Geneza antyku Antyk jest pierwszą epoką w dziejach kultury i zarazem epoką (...)

Różne sposoby nawiązania do antyku w literaturze polskiej.
Różne sposoby nawiązania do antyku w literaturze polskiej.

Różne sposoby nawiązania do antyku w literaturze polskiej.

Powszechne jest mniemanie, iż starożytne literatury grecka i rzymska oraz biblia to dwa źródła naszej kultury i literatury. Cyprian Kamil Norwid w wierszu "Moja Ojczyzna" wyraził następującą myśl: "Naród mnie żaden nie zbawił, ni stworzył, Wieczność pamiętam przed wiekiem, Klucz dawidowy usta mi otworzył Rzym nazwał człowiekiem." Podobną myśl wypowiedział współczesny znawca antyku Stanisław (...)

„Poezja, jako świadectwo czasów”
„Poezja, jako świadectwo czasów”

„Poezja, jako świadectwo czasów”

„Poezja, aby była sobą, Musi dialog tworzyć z prawdą. A może jedną jest osobą. Piękną i nieco starodawną ? Nie jest dla tych, co myśleć nie chcą (Dla nich gotowe słońca dnieją), I nie poddaje się pochlebcom, I nie wybacza kaznodziejom ! Dla mnie poezja...... to jest noc księżycowa, Wielkie (...)