Człowiek to wielkość i małość jednocześnie – potwierdź tę tezę przykładami z mitów, dzieł antycznych i z Biblii.
Człowiek to wielkość i małość jednocześnie – potwierdź tę tezę przykładami z mitów, dzieł antycznych i z Biblii.

Człowiek to wielkość i małość jednocześnie – potwierdź tę tezę przykładami z mitów, dzieł antycznych i z Biblii.

Człowiek od początku swojego istnienia dąży do doskonałości i do objęcia jak największej władzy nad otaczającym go światem. Już w pierwszej księdze Starego Testamentu, Księdze Genesis, została przedstawiona potęga ludzi – Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo i oddaje mu we władanie cały świat. Lecz równocześnie w tej (...)

Analiza wiersza
Analiza wiersza

Analiza wiersza

Analiza utworów literackich Analiza i interpretacja to niewątpliwie istotne składniki nauki języka polskiego w szkole. Można by zaryzykować nawet twierdzenie, że najistotniejsze, gdyż to właśnie umiejętności analityczno-interpretacyjne umożliwiają nam świadomy i krytyczny stosunek do otaczających nas zjawisk życia społecznego, politycznego i kulturalnego. Umiejętności te są również, co oczywiste, niezbędne, jeśli (...)

Bakterie
Bakterie

Bakterie

Bakterie - najprostsze, prokariotyczne organizmy jednokomórkowe, występujące we wszystkich środowiskach, nawet w tych w których inne organizmy nie są w stanie przeżyć są to organizmy kosmopolityczne. Przetrwalniki - spoczynkowa forma bakterii, charakteryzująca się znacznym stopniem odwodnienia zawartej w nich cytoplazmy, grubymi i wielowarstwowymi osłonami umożliwia bakteriom przetwarzanie niekorzystnych warunków. Czynniki (...)

INTERPRETACJA WIERSZA JANA TWARDOWSKIEGO POD TYTUŁEM WIERZĘ
INTERPRETACJA WIERSZA JANA TWARDOWSKIEGO POD TYTUŁEM WIERZĘ

INTERPRETACJA WIERSZA JANA TWARDOWSKIEGO POD TYTUŁEM WIERZĘ

Wiersze księdza Jana Twardowskiego, tak bardzo refleksyjne, zawsze mnie urzekały. Jego poezja często każe się nam zatrzymać w pogoni za światem, przypatrzeć życiu. Liryk, który spróbuję zinterpretować opowiada o wierze w Boga, a także o miłości z nią związanej. Znajdujemy w nim odpowiedź na dwa nurtujące ludzkość od wieków (...)

Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady
Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady

Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady

Tragizm - cecha dzieła literackiego, charakterystyczna dla tragedii, lecz pojawiająca się także w innych gatunkach, polegająca na takim ułożeniu losów bohatera, że musi on dokonać wyboru między dwoma równorzędnymi racjami, lecz każda jego decyzja pociągnie za sobą złe skutki. Jest to kategoria ukształtowana w epoce starożytnej, przypisana tragedii greckiej. Za (...)

 
"Posłuchajcie bracia miła..."

"Posłuchajcie bracia miła..."

Wiersz "Posłuchajcie bracia miła..." (znany również jako "Lament Świętokrzyski" lub "Żale Matki Boskiej pod krzyżem") został napisany w XV wieku przez anonimowego autora. Wiersz ma formę bezpośredniej wypowiedzi Matki Bożej stojącej u stóp krzyża i użalającej się nad swoją tragedią - śmiercią Jezusa. Poszczególne strofy są przez nią adresowane do (...)

Modele rodziny we współczesnej kulturze - omów problem wpływu wyznawanych zasad na kształtowanie postaw młodego człowieka, wykorzystaj  własne doświadczenia, filmy, oraz poznaną literaturę.
Modele rodziny we współczesnej kulturze - omów problem wpływu wyznawanych zasad na kształtowanie postaw młodego człowieka, wykorzystaj własne doświadczenia, filmy, oraz poznaną literaturę.

Modele rodziny we współczesnej kulturze - omów problem wpływu wyznawanych zasad na kształtowanie postaw młodego człowieka, wykorzystaj własne doświadczenia, filmy, oraz poznaną literaturę.

Rodzina to miejsce, w którym dorastamy, stajemy się sobą, z którego czerpiemy prawdę i fałsz, dobro i zło, radość i smutek. Dzięki niej uczymy się kochać i złościć, walczyć i ulegać, dawać i brać. Jest dla dziecka środowiskiem stwarzającym najlepsze warunki do przekazywania wartości, jaką jest miłość i życzliwość. Dla (...)

„Kolęda”  Jana Lechonia
„Kolęda” Jana Lechonia

„Kolęda” Jana Lechonia

Wiersz Jana Lechonia pod tytułem „Kolęda” powstał jesienią 1938 roku w okresie międzywojennym. Był to okres ciężkich zmagań i prób dla Polaków. Wielu z nich zmuszonych było do ucieczki z kraju. Autor jako jeden z nich musiał tworzyć na emigracji, co z pewnością odbiło się na jego twórczości. Swoją tęsknotę (...)

Problematyka moralna
Problematyka moralna "Antygony"

Problematyka moralna "Antygony"

Jedną z zasad antycznej estetyki zakładającej oddziaływanie sztuki na odbiorcę, wprowadzonej przez Arystotelesa w szóstym rozdziale jego poetyki, była zasada tzw. katharsis - oczyszczenia. Pojęcie to sformułowane jest w sposób lapidarny i trochę zagadkowy i jest różnie interpretowane w sensie moralnym, psychologicznym, filozoficznym. Na ogół przez katharsis rozumie się rozładowanie (...)

Cechy dramatu
Cechy dramatu

Cechy dramatu

Dramat: jeden z trzech zasadniczych rodzajów twórczości literackiej. Na pierwszym planie znajduje się świat przedstawiony, wydarzenia: akcja, świat wewnętrzny bohaterów. Bohater wypowiada się bezpośrednio (bez narratora) w dialogach i monologach. Oprócz tego w budowie dramatów wyróżniamy didascalia. Dramat zbudowany jest z aktów, scen i odsłon. Język w utworze kieruje uwagę (...)