ZESTAW IETC MATURA 2004
ZESTAW IETC MATURA 2004

ZESTAW IETC MATURA 2004

ZESTAW IETC MATURA 2004 (zawiera: 100 (sto!) gotowych wypracowań, zestaw 12 motywów literackich, dodatkowo 250 cytatów w różnych kategoriach, a także podręczny spis wszystkich wypracowań). Zestaw został przygotowany w sposób umożliwiający napisanie wypracowania maturalnego praktycznie na dowolny temat. W aktualnym wydaniu zwiększyliśmy (...)

Matura ustna - geografia
Matura ustna - geografia

Matura ustna - geografia

1. Geografia jako nauka, podział nauk geograficznych. Geografia to nauka, która bada powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno-geograficznym oraz związki, jakie zachodzą między środowiskiem geograficznym a działalnością człowieka. Geografię dzielimy na fizyczną i ekonomiczną. W skład geografii fizycznej wchodzą: geomorfologia (bada formy na powierzchni lądów, na dnie (...)

Scharakteryzuj średniowieczną hagiografię – przedstaw genezę, ukaż przedstawicieli i ich dzieła.
Scharakteryzuj średniowieczną hagiografię – przedstaw genezę, ukaż przedstawicieli i ich dzieła.

Scharakteryzuj średniowieczną hagiografię – przedstaw genezę, ukaż przedstawicieli i ich dzieła.

W wieku XIII zakon żebrzący dominikanów przeniósł na grunt polski Złotą legendę Jakuba de Voraigne, czyli bogaty zbiór żywotów świętych. Przepisywano go i dokładano żywoty polskich świętych, np. najstarszy Żywot świętego Stanisława (zwany też żywotem pierwszym). Pochodził aż z XII wieku. W XIV wieku napisano Żywot św. Kingi – żony (...)


Motyw Nike
Motyw Nike

Motyw Nike

Występuje w najdawniejszych przekazach teogonicznych (mitach o Bogach).Jako córka Zeusa, bohaterska bogini zwycięstwa ze skrzydłami u ramion, bardzo często w starożytności zdobiła pomniki zwycięzców. Stopniowo na wyobrażenie mitologicznej bogini zwycięstwa zaczęło nakładać się nowe wyobrażenie bardziej przemawiające do ludzi czasów nowożytnych. Związane jest to ze słynną rzeźbą hellenistyczną z II (...)

LISTA  I - pytania maturalne polski
LISTA I - pytania maturalne polski

LISTA I - pytania maturalne polski

LISTA I 1. Czy Jan Kochanowski w „Odprawie posłów greckich” zastosował wyznaczniki (cechy) dramatu klasycznego? „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego to tragedia nawiązująca do tradycji greckiej, której temat zaczerpnięty został z „Iliady” Homera. W kompozycji utworu Kochanowski zachował reguły klasycznej tragedii greckiej: zasadę trzech jedności (miejsca, czasu i jedności akcji), zasadę (...)

 
Matura Ustna - geografia
Matura Ustna - geografia

Matura Ustna - geografia

ŚWIAT 1. Regiony rolnicze ze świata. Poziom rolnictwa na poszczególnych obszarach świata uzależniony jest od wielu czynników przyrodniczych (klimat, wody, gleby) i społeczno- ekonomicznych (struktura wielkości i własności gospodarstw, poziom oświaty rolniczej, itp.) Regiony rolnicze świata: - Region anglo-amerykański (USA, Kanada) - Region łacińsko – amerykański (Ameryka Środkowa i Południowa) - Region (...)

Bunt i cierpienie
Bunt i cierpienie

Bunt i cierpienie

"Jesteśmy jako ogień, co śpi w suchej gałęzi lub w krzemieniu. I walczymy wciąż, i w każdej chwili szukamy wyjścia z naszego więzienia. Ale (...) przyjdą chwile wyzwolenia, gdy boskość rozsadzi mury więzienia, a ogień uwolni się od drzewa i zwycięsko wzbije się w górę ponad popioły. Ha! I będzie (...)

Zanalizuj XV wieczne wiersze świeckie.
Zanalizuj XV wieczne wiersze świeckie.

Zanalizuj XV wieczne wiersze świeckie.

Niewiele zachowało się wierszy świeckich. Z tematyki miłosnej wyróżnić można List miłosny żaka krakowskiego, w którym autor przesyła pozdrowienia i “pokłoninie na obedwie kolanie / aż dp samej ziemie”, opisuje ogrom uczucia i pozostaje anonimowy. Wiersze te podatne były na wpływy obce np. wiersz Dawnom zwiedził cuden strony, w którym (...)

Zadania maturalne z historii
Zadania maturalne z historii

Zadania maturalne z historii

Zadania maturalne z historii Zestaw 21 1. Odbudowa zjednoczonego państwa polskiego za Władysława Łokietka. 2. Powstania śląskie ich geneza, przebieg i skutki odp. Powstania śląskie to trzykrotne wystąpienia zbrojne polskiej ludności Górnego Śląska począwszy od 1919 roku a zakończywszy (...)

LISTA  II - pytania maturalne-polski
LISTA II - pytania maturalne-polski

LISTA II - pytania maturalne-polski

1. Dokonaj ogólnej charakterystyki Młodej Polski i podaj inne określenia literatury XIX i XX wieku. MŁODA POLSKA - za daty graniczne Młodej Polski przyjmuje się lata 1891 i 1918. Data końcowa to zakończenie 1 wojny światowej. Nazwę przyjęto na wzór Młodych Niemiec, Francji , Włoch, podkreślano modernistyczną ideologię mlodziwży europejskiej końca (...)