Pytania maturalne - język polski
Pytania maturalne - język polski

Pytania maturalne - język polski

  1. Oceń trafność motta „Medalionów” Z. Nałkowskiej. Czy myśl autorki znajduje potwierdzenie w innych utworach literackich związanych z okresem wojny i okupacji? Motto „Medalionów” Zofii Nałkowskiej brzmi „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. Jest to bardzo trafne motto, które pokazuje jak wiele cierpienia, zła i bólu może przygotować i uczynić człowiek drugiemu (...)

Matura ustna - WOS
Matura ustna - WOS

Matura ustna - WOS

1. Wymień i scharakteryzuj znane Ci rodzaje grupy społecznych. Grupą społeczną jest pewna liczba osób (przynajmniej trzy) powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Grupy formalne- to grupy, których struktura, cele i normy są ściśle określone, często zewnętrznie wyznaczone. Grupy (...)

 
Opis tryptyku Hansa Memlinga
Opis tryptyku Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny"

Opis tryptyku Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny"

Tryptyk „Sąd Ostateczny” pędzla Hansa Memlinga powstał w latach 1464 – 1473. Autor przelał swoje wyobrażenia Raju, Piekła i Czyśćca na płótno i stworzył zachwycające ilością barw i pełne symboliki dzieło, którego widok zapiera dech piersiach. W centralnej części tryptyku znajduje się Czyściec. Na środku stoi (prawdopodobnie) Archanioł Gabriel w złotej, (...)