Węgiel
Węgiel

Węgiel

Bud atomu K2L4 J: p=6, n=6, e=6; blok en p, st.utlenienia –IV, +II, +IV Występowanie w przyrodzie a)w stanie wolnym węgiel kopalny [antracyt 95%, kamienny 90%, brunatny 70%, torf 65% b) w związkach I. Nieorganicznych CO2, CO, CaCO3 II. Organicznych węglowodory, alkohole, białka, tłuszcze, cukry. 3. Własn fiz DIAMENT bardzo twardy, (...)

Alkany, Alkeny, Alkiny i Polimery
Alkany, Alkeny, Alkiny i Polimery

Alkany, Alkeny, Alkiny i Polimery

ALKANY (parafiny) • nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2 • stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu – metanu CH4 • alkany, których cząsteczki zawierają co najmniej 4 atomy węgla, mogą mieć łańcuch prosty lub rozgałęziony (izomery konstrukcyjne) • pierwsze 4 proste alkany mają nazwy zwyczajowe (metan, etan, propan, butan); systematyczne nazwy pozostałych tworzy się (...)

 
Działania człowieka w środowisku przyrodniczym i ich konsekwencje.
Działania człowieka w środowisku przyrodniczym i ich konsekwencje.

Działania człowieka w środowisku przyrodniczym i ich konsekwencje.

Brudno wszędzie, smutno wszędzie śmieci wszędzie- co to będzie, co to będzie. JAK JEST: ruchliwe ULICE- „Ruchliwe” drogi są przyczyną zanieczyszczeń powietrza, czego przyczyną są spaliny, które są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i mieszkańców kraju, którzy chodzą wzdłuż drogi do szkoły czy na zakupy. Zanieczyszczenia te mogą powodować astmę, choroby układu oddechowego (...)