Wszystko o genetyce
Wszystko o genetyce

Wszystko o genetyce

Genetyka to nauka o dziedziczności i zmienności cech oraz o molekularnych podstawach tych zjawisk. Prekursorem genetyki był Grzegorz Mendel – zakonnik, który przeprowadzał doświadczenia na kwiatach i nasionach grochu. Dziś genetyka rozwija się w błyskawicznym tempie. Niestety z wielu przyczyn doświadczenia i eksperymenty genetyczne budzą wiele kontrowersji. Część uważa, że (...)

Słuch i równowaga
Słuch i równowaga

Słuch i równowaga

W uchu znajdują się 2 narządy zmysłów: Słuchu: ucho zewn, środkowe, ślimak ucha wewn Równowagi: przewody półkoliste, łagiewka i woreczek Receptory w przewodach półkolistych pobudzane są przez przyspieszenie kątowe Receptory łagiewki pobudzane są przez przyspieszenie liniowe w kierunku poziomym Receptory woreczka pobudzane są przez przyspieszenie liniowe w kierunku pionowym Receptory- komórki zmysłowe włoskowate, jest ich 6 (...)

Biogeneza - pochodzenie życia
Biogeneza - pochodzenie życia

Biogeneza - pochodzenie życia

Rosyjski uczony w 1926 roku - Oparin opracował swoją teorię. Nie została ona odrzucona, ani potwierdzona. Wiele współczesnych badań potwierdza niektóre założenia tej teorii ewolucji. Mówi się, że powstawanie życia na ziemi dokonywało się powoli, z materii martwej i nie było dziełem przypadku, ani celowym procesem. Ewolucję przedstawia się jako (...)

Etapy rozwoju świata roślinnego.
Etapy rozwoju świata roślinnego.

Etapy rozwoju świata roślinnego.

Era eofityczna obejmowała czas od powstania życia na Ziemi aż po około 415 milionów lat temu. Odznaczała się się panowaniem glonów, obok których występowały bakterie, sinice, grzyby (wodne). Dlatego nazwana została także erą glonów. Kolejną erę stanowiła era paleofityczna, której czas trwania rozpoczął się 415, a zakończył 220 milionów lat temu. (...)

Wpływ alkoholu na zdrowie człowieka
Wpływ alkoholu na zdrowie człowieka

Wpływ alkoholu na zdrowie człowieka

WPŁYW ALKOHOLU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA Początek alkoholizmu jest trudny do uchwycenia. Bowiem granica pomiędzy piciem towarzyskim a chorobowym jest bardzo płynna. Zależy to od wielu czynników i każdy człowiek inaczej reaguje na alkohol. Stąd są osoby, które przez wiele lat nie odczuwają fizycznie skutków picia. Można wyróżnić kilka faz przebiegu (...)

 
Choroby układu krążenia.
Choroby układu krążenia.

Choroby układu krążenia.

Enzym nicieni szansą dla pacjentów z chorobami krążenia: Warszawa (PAP) - Enzym nicieni, który zamienia kwasy tłuszczowe sprzyjające miażdżycy w kwasy korzystne dla pracy naczyń krwionośnych, pomoże chronić osoby z chorobami krążenia przed komplikacjami po operacji - donosi serwis "EurekAlert". Robak nicień (Caenorhabditis elegans) odznacza sie właściwością, która może przynieść niezwykłe (...)

Tłuszcze
Tłuszcze

Tłuszcze

Rozróżniamy tłuszcze ciekłe i stałe. W skład tłuszczów ciekłych ( tran, oleje roślinne) wchodzą głównie glicerydy wyższych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Głównymi składnikami tłuszczów stałych ( takich jak łój, sadło) są glicerydy wyższych nasyconych kwasów tłuszczowych. W reakcji uwodorowienia następuje zmiana stanu skupienia tłuszczów z ciekłych na stałe. Reakcja ta została (...)

Czynniki ewolucji.
Czynniki ewolucji.

Czynniki ewolucji.

Zmienność genetyczna, rekombinacyjna jest czynnikiem sprawczym ewolucji: a) w genomie organizmu oliploidalnego (dzecka) każdy gen jest reprezentowany przez dwa allele : ojcowski i matczyny, i jeśli one są identyczne, to osobniki pochodne względem tego genu są homozygotyczne, jeśli różne - to osobniki - potomstwo są heterozygotyczne. - Jeśli allele są jednakowe (...)

Wirusy.
Wirusy.

Wirusy.

1. Wirusy są to twory nie mające budowy komórkowej i nie zdolne do przemiany materii. W stanie wolnym (poza komórkami żywiciela) nie wykazują żadnych objawów życia. Nie oddychają, nie odżywiają się, nie rozmnażają się. 2. Ze względu na rodzaj atakowanych komórek wyróżniamy: a) wirusy roślinne b) wirusy zwierzęce (w tym ludzkie) c) wirusy bakteryjne 3. (...)

Ewolucja zwierząt i ich układów (oddechowy, krwionośny ....)
Ewolucja zwierząt i ich układów (oddechowy, krwionośny ....)

Ewolucja zwierząt i ich układów (oddechowy, krwionośny ....)

Cała ogromna różnorodność form życia występujących na naszej planecie rozwinęła się podczas długiej historii Ziemi z jednego rodzaju lub kilku rodzajów prostych organizmów. Wszystkie żyjące dziś organizmy powstały z dawnych organizmów w procesie stopniowej dywergencji, opisanej po raz pierwszy przez Darwina jako proces dziedziczenia zmodyfikowanych cech, czyli (...)