Przeszłość- jest to dziś, tylko cokolwiek dalej (C. K. Norwid). Rozważ uniwersalność postaw i wartości, które odnalazłeś w literaturze różnych epok.
Przeszłość- jest to dziś, tylko cokolwiek dalej (C. K. Norwid). Rozważ uniwersalność postaw i wartości, które odnalazłeś w literaturze różnych epok.

Przeszłość- jest to dziś, tylko cokolwiek dalej (C. K. Norwid). Rozważ uniwersalność postaw i wartości, które odnalazłeś w literaturze różnych epok.

Człowiek w swoim życiu staje przed różnymi wyborami. Musi podjąć decyzję, która niejednokrotnie ma wpływ na całe jego póĄniejsze życie. Łatwo żyje się gdy wokół nas panuje ład i porządek. Nikt wtedy nie podważa naszych poglądów i nie zmusza nas do podejmowania „niewygodnych decyzji” Ale przeważnie tak nie jest (...)

Tragedia jako gatunek literacki.
Tragedia jako gatunek literacki.

Tragedia jako gatunek literacki.

Tragedia to utwór o silnie zarysowanym konflikcie moralnym. Powstała w starożytności, wedle wierzeń oznaczała ona "śpiew kozła" - ulubionego zwierzęcia Dionizosa, boga wina i zabawy, który to natchnął greków również ideą stworzenia teatru. Jak wspomniałem we wstępie, w tragedii silnie ujawnia się pewien konflikt. Najczęściej jest to konflikt nierozwiązywalny, mamy (...)

„Los zbiorowy i indywidualny Polaków wpisany w historię. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.”
„Los zbiorowy i indywidualny Polaków wpisany w historię. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.”

„Los zbiorowy i indywidualny Polaków wpisany w historię. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.”

Niewiele jest na świecie państw, które przez historię traktowane były w podobnie bezwzględny sposób jak Rzeczpospolita. Literatura, na którą dzieje ludzkości mają bardzo duży wpływ i odciskają na niej olbrzymie piętno, nie mogła pozostać obojętna tej kwestii. Toteż, na przestrzeni wieków, wielu polskich bohaterów literackich zmuszonych było do podejmowania ogromnej (...)

Porównanie czterech epok - średniowiecze, renesans, barok i oświecenie.
Porównanie czterech epok - średniowiecze, renesans, barok i oświecenie.

Porównanie czterech epok - średniowiecze, renesans, barok i oświecenie.

Renesans i Oświecenie są bliskimi sobie epokami w historii literatury. Są jednak zupełnie różne od Średniowiecza i Baroku, które z kolei są podobne do siebie. Podobieństwa i różnice w światopoglądzie poszczególnych epok są wynikiem występowania po sobie na przemian prądów romantycznych i kla-sycznych zgodnie z sinusoidą Krzyżanowskiego. Pomimo tych cyklicznych (...)

Motywy śmierci w historii literatury polskiej od antyku po współczesność.
Motywy śmierci w historii literatury polskiej od antyku po współczesność.

Motywy śmierci w historii literatury polskiej od antyku po współczesność.

Śmierć - czym jest? To pytanie zadaje sobie człowiek od chwili, gdy zaczął być świadomym bytem. I ciągle nie uzyskuje na nie satysfakcjonującej odpowiedzi, poza oczywistym stwierdzeniem - śmierć to jedyna rzecz której możemy być pewni. Śmierci żaden się nie wywierci, powiada ludowe przysłowie. Sofokles w Elektrze ujął to bardziej (...)

 
Jak wygląda tradycyjny model rodziny
Jak wygląda tradycyjny model rodziny

Jak wygląda tradycyjny model rodziny

Rodzina-to grupa osób połączonych ze sobą pokrewieństwem (więzami krwi ) lub powinowactwem (wejście do rodziny dzięki małżeństwu z jednym z jej członków ); -rodzina patriarchalna jej głową jest mężczyzna -rodzina matriarchalna jej głową jest kobieta Rodzina jest naturalną grupą społeczną każdego człowieka. Dlatego nazywana jest też podstawową grupą społeczną. Składa (...)


Biblia - jeden z najdawniejszych zabytków językowych, literackich, religijnych
Biblia - jeden z najdawniejszych zabytków językowych, literackich, religijnych

Biblia - jeden z najdawniejszych zabytków językowych, literackich, religijnych

Biblia: ukazuje dzieje narodu izraelskiego zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich: Epika poemat opisowy (ks. Rodzaju) biografia (Ewangelia) powieść obyczajowa przypowieść kroniki (ks. Kronik) epistolografia (listy apostołów) zbiór praw Liryka pieśń miłosna (“Pieśń (...)

Szymborska
Szymborska

Szymborska

WISŁAWA SZYMBORSKA POGRZEB „tak nagle, kto by się tego spodziewał” „nerwy i papierosy, ostrzegałem go” „jako tako, dziękuję” „rozpakuj te kwiatki” „brat też poszedł na serce, to pewnie rodzinne” „z tą brodą to bym pana nigdy nie poznała” „sam sobie winien, zawsze się w coś mieszał” „miał przemawiać ten nowy, jakoś go nie widzę” „Kazek w Warszawie, Tadek za granicą” „ty (...)

Motywq miłości w literaturze
Motywq miłości w literaturze

Motywq miłości w literaturze

Pytanie o naturę miłości należy do najstarszych, jakie stawia przed sobą człowiek. Najpewniej po raz pierwszy zadano je, gdy pierwotne instynkty za-częły ulegać sublimacji i istota ludzka odczuwała już coś więcej niż tylko głód, strach czy pożądanie. Już w starożytności doceniano potęgę tego niezwykłego uczucia. Wergiliusz pisał: Miłość wszystko zwycięża (...)

LITERACKIE OBRAZY RODZINY W TWÓRCZOśCI POLSKICH PISARZY; ICH FUNKCJA
LITERACKIE OBRAZY RODZINY W TWÓRCZOśCI POLSKICH PISARZY; ICH FUNKCJA

LITERACKIE OBRAZY RODZINY W TWÓRCZOśCI POLSKICH PISARZY; ICH FUNKCJA

Rodzina jest to podstawowa komórka społeczna składająca się z rodziców i dzieci. W ten sposób żyła zorganizowana ludzkość od zarania dziejów. Podstawową funkcją rodziny było i jest wychowanie młodego pokolenia. Rodzice upominają, troszczą się o zdrowie, swoim postępowaniem dają przykład dzieciom. Wśród różnych klas społecznych istniejących w kraju były różne (...)