Człowiek w poszukiwaniu wartości i sensu życia.
Człowiek w poszukiwaniu wartości i sensu życia.

Człowiek w poszukiwaniu wartości i sensu życia.

Człowiekowi jako istocie rozumnej i lepszej od innych zwierząt nie wystarcza kierowanie się w życiu instynktem. Człowiek od początku swojego istnienia szuka sensu życia oraz wyższych wartości, którymi mógłby się kierować. Najstarsze wierzenia ludzkie jakie przetrwały do naszych czasów są zapisane w mitologii greckiej i rzymskiej oraz w Biblii. (...)

Biogafia Adama Mickiewicza
Biogafia Adama Mickiewicza

Biogafia Adama Mickiewicza

Biografia Mickiewicza jest przykładem losów pierwszego pokolenia Polaków "urodzonych w niewoli", pokolenia romantycznych "zapaleńców", króre po wojnach napoleońskich podjęło trud tworzenia nowego sposobu myślenia o świecie, nowej kultury narodowej, a także nowych form walki o niepodległość. Dzieciństwo i młodość Mickiewicz przyszedł na świat 24 grudnia 1798 r. (...)

Matura ustna - antyk i biblia
Matura ustna - antyk i biblia

Matura ustna - antyk i biblia

Matura ustna 1. Konflikt tragiczny w “Antygonie” Sofoklesa Wstęp • Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w Atenach • Akcja jest oparta na konflikcie tragicznym, z historii rodu Labdakidów, do którego doszło po śmierci króla Edypa. Pomiędzy synami Edypa - Polinejkesem i Eteoklesem rozgorzała (...)

Romantyzm opracowanie
Romantyzm opracowanie

Romantyzm opracowanie

Stawianie uczucia ponad rozum jako najbardziej zbliżające człowieka do poznania tajemnic życia; - wiara w możliwość kontaktu ze światem pozazmysłowym; wprowadzenie do literatury wątków baśniowych, fantastycznych, legend, podań; - tajemniczość; - wprowadzenie wątków i motywów historycznych, szczególnie średniowiecznych; - zainteresowanie tematyką wschodu, tzw. orientalizm; - odrzucenie zasad i reguł poetyki (...)

Prometeizm w „Dies irae” Jana Kosprowicza i w „Wielkiej improwizacji” z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza
Prometeizm w „Dies irae” Jana Kosprowicza i w „Wielkiej improwizacji” z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza

Prometeizm w „Dies irae” Jana Kosprowicza i w „Wielkiej improwizacji” z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza

„Dies irae” Jana Kasprowicza i „Wielka improwizacja” z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza to dwa znakomite przykłady prometeizmu w naszej literaturze i to wzięte z dwóch różnych epok literackich. W obydwu utworach bohater czy podmiot liryczny zdecydowanie występują przeciw Bogu. W „Wielkiej improwizacji” Konrad buntuje się przeciw nieszczęściom i szuka (...)

 
Kreacje bohaterów doby romantyzmu w poznanych utworach epoki. Przedstaw ich portrety psychologiczne na wybranych przykładach. (2 bohaterów ).
Kreacje bohaterów doby romantyzmu w poznanych utworach epoki. Przedstaw ich portrety psychologiczne na wybranych przykładach. (2 bohaterów ).

Kreacje bohaterów doby romantyzmu w poznanych utworach epoki. Przedstaw ich portrety psychologiczne na wybranych przykładach. (2 bohaterów ).

Każda epoka kreuje swoje typy bohaterów. W romantyzmie bohater podporządkowywał swoje działania wyzwoleniu kraju i narodu. Rządzą nim silne emocje, jego największa wartością i celem życia jest miłość, zarówno do osoby, jak i do Ojczyzny. Działo się tak dlatego, że romantyzm to pierwsza epoka, która w całości przypadała na okres (...)

Literatura, publicystyka i oświata w nurcie reform państwowych
Literatura, publicystyka i oświata w nurcie reform państwowych

Literatura, publicystyka i oświata w nurcie reform państwowych

Elekcja i koronacja Stanisława Augusta na króla Polski otwierały nowy rozdział w dziejach państwa. Na tronie zasiadł młody, wykształcony monarcha, znający Europę z licznych podróży. Rządy Stanisława Poniatowskiego przyniosły szereg zmian. Powstała namiastka gabinetu rządzącego, utworzenie mennicy warszawskiej oraz Szkoły Rycerskiej. Reform tych nie popierała cześć szlachty oraz dwór petrzburski (...)

Matura ustna - współczesność
Matura ustna - współczesność

Matura ustna - współczesność

1. Periodyzacja współczesnej literatury polskiej 1939-1945 - literatura wojny i okupacji: Okres ten rozpoczyna data 1 IX 1939 r., dzień wybuchu II wojny światowej, kończy zaś wyzwolenie ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej - na wschodzie kraju jest to rok 1944, na pozostałym obszarze - 1945. Wojna postawiła przed literaturą nowe problemy, (...)

Czy literatura może mieć wpływ na osobowość człowieka, jego spojrzenie na świat i ludzi?
Czy literatura może mieć wpływ na osobowość człowieka, jego spojrzenie na świat i ludzi?

Czy literatura może mieć wpływ na osobowość człowieka, jego spojrzenie na świat i ludzi?

Czy literatura może mieć wpływ na osobowość człowieka, jego spojrzenie na świat i ludzi? Zaprezentuj teksty literackie, które skłoniły cię do refleksji nad problemami życia i człowieczeństwa. Nie bez przyczyny mówi się, że człowiek stał się istotą cywilizowaną wtedy, gdy po raz pierwszy wyraził swoje myśli za pomocą pisma. Ludzkie słowo (...)

Egoizm
Egoizm

Egoizm

Egoizm jak wyjaśnia ten wyraz „Słownik j.polskiego” jest to „postać człowieka myślącego wyłącznie o sobie, kierujący się jedynie własnym interesem ze szkodą innych”. Dla mnie jest to cecha charakteryzująca wielu ludzi. Pisząc o egoiźmie można również wspomnieć o egoiście. Jest to człowiek przejawiający egoizm, myślący wyłącznie o sobie i swoich (...)