Motywy literackie - Apokalipsa
Motywy literackie - Apokalipsa

Motywy literackie - Apokalipsa

Objawienie św. Jana - ostatnia księga Nowego Testamentu, zamykająca całość Historii Świętej. Jej autorstwo przypisuje się jednemu z uczniów Chrystusa, św. Janowi, który napisał ją na zesłaniu na wyspie Patmos w czasie prześladowania pierwszych chrześcijan. Apokalipsa jest wizją walki dobra ze złem, obrazem sądu ostatecznego. Pełna jest niejasnych, nie zawsze (...)

Motywy literackie - Arkadia
Motywy literackie - Arkadia

Motywy literackie - Arkadia

Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych istniała pamięć o mitycznym "złotym wieku" i utraconych na zawsze krainach szczęścia, gdzie człowiek beztroski i niewinny istniał harmonijnie zespolony z naturą. Taką szczęśliwą krainę nazywano Arkadią. Prawdziwa Arkadia mieściła się w środkowej części greckiego (...)

Motywy literackie - BOHATER
Motywy literackie - BOHATER

Motywy literackie - BOHATER

Bohater jako jednostka wyjątkowa pełni w społeczności, w której żyje, ściśle określoną rolę. Dzięki niemu kształtują się określone postawy, trwają pewne idee. C.K. Norwid uważał śmierć wybitnej jednostki za moment, kiedy wpływ danej postaci staje się intensywniejszy; reprezentowane przez nią idee nie zagina, przeciwnie, dotrą do wielu ludzi. Pisał o (...)

Motywy literackie - EMIGRANT
Motywy literackie - EMIGRANT

Motywy literackie - EMIGRANT

Motyw pielgrzyma - wygnańca - emigranta pojawia się w wielu utworach literatury światowej. Tradycja wędrówki pielgrzyma sięga do mitologicznego toposu homo viator tzu człowieka - wędrowca, tułacza. Pierwowzorem wędrowca jest Odyseusz z utworu Homera czy Mojżesz z "Biblii". Wygnaniec, to ktoś, kto opuszcza kraj ojczysty, wychodźca. Motyw pielgrzyma - wygnańca (...)

Motywy literackie - KARIERA
Motywy literackie - KARIERA

Motywy literackie - KARIERA

Większość ludzi, zapytana, co to znaczy osiągnąć szczęście, zacznie mówić o materialnym dostatku, dobrej pozycji społecznej, szczęśliwej rodzinie, zdrowiu... i o zrobieniu kariery. Tych, dla których najważniejsza jest doskonałość duchowa, a marności tego świata potrafią się wyrzec, by poświęcić wszystko dla innych, jest naprawdę niewielu. Marzymy o sławie, bogactwie, władzy, (...)

 
Motywy literackie - BEZDOMNOŚĆ
Motywy literackie - BEZDOMNOŚĆ

Motywy literackie - BEZDOMNOŚĆ

Bezdomność-człowiek bezdomny to ktoś nie mający domu, schronienia, nie mający gdzie mieszkać, tułacz, wygnaniec, żebrak, sierota Biblia Stary Testament 1)Wyrokiem boskim Adam i Ewa zostali wygnani z raju i skazani na pracę, cierpienie, ból. Utracili bezpieczne schronienie (Ogród Eden), odtąd mieli o nie troszczyć się sami 2)Po 430 latach (...)

Motywy literackie - BAL
Motywy literackie - BAL

Motywy literackie - BAL

I. Krasicki "Żona modna" Symbol szlacheckiego życia ponad stan; wzorowanie się na modę zachodnią. J.W. Goethe "Cierpienie młodego Wertera" Na balu Werter widzi Lottę, podziwia jej delikatność, grację i piękno. A. Mickiewicz "Dziady" cz. III Uczestnicy balu u Nowosilcowa stanowią przekrój społeczeństwa polskiego. H. Balzac "Ojciec Goriot" Ironia balu, na którym bawi się Delfina i Rastignac, a (...)

Motywy literackie - DZIECKO
Motywy literackie - DZIECKO

Motywy literackie - DZIECKO

Kiedy prześledzi się szereg utworów literackich, których bohaterami są dzieci, można mieć wrażenie, że nie ma na św dzieci szczęśliwych. Niewinne i bezbronne istoty są ofiarami przemocy bądź zaniedbań, dorośli wykorzystująje, oszukuje, skazują na cierpienie. Dlaczego tak ukazywane jest dziecko w literaturze? Nie jest trudno odpowiedzieć na to pytanie: właśnie dlatego, że (...)

Motywy literackie - IDEALIZM
Motywy literackie - IDEALIZM

Motywy literackie - IDEALIZM

Wartość idealistów i postawy jaką jest idealizm, dyskusja o idealizmie w literaturze polskiej - jest, była i będzie. W części pokrywa się zresztą z oceną inteligenta polskiego, czy też bohatera romantycznego. *Hamlet. Bohater tragedii W. Szekspira pt. Hamlet zasługuje na to, choć jest postacią literatury angielskiej i do niej należy. (...)

Motywy literackie - KONFLIKT
Motywy literackie - KONFLIKT

Motywy literackie - KONFLIKT

Biblia Stary Testament Absalom buntuje się przeciwko swojemu ojcu - Dawidowi. Zyskuje zwolenników wśród Izraelitów, zarzucając ojcu niesprawiedliwe rządy i twierdząc, że sam rządziłby lepiej. Kiedy bunt przybiera formę jawnego sięgnięcia po władzę, Dawid z całym dworem opuszcza Jerozolimę i udaje się na wygnanie. Wreszcie dochodzi do bitwy, w której (...)