Motto
Motto "Medalionów" "Ludzie ludziom zgotowali ten los" w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Motto "Medalionów" "Ludzie ludziom zgotowali ten los" w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. Powstał nowy sposób myślenia o człowieku, ukształtowały się nowe wartości moralne i etyczne. Literatura w bar-dzo realistyczny sposób ukazywała nam wydarzenia, jakie miały miejsce w okupowanym kraju. Wiele poetów i (...)

Człowiek zniewolony - łagry sowieckie na przykładzie wybranych utworów literackich
Człowiek zniewolony - łagry sowieckie na przykładzie wybranych utworów literackich

Człowiek zniewolony - łagry sowieckie na przykładzie wybranych utworów literackich

Aby mówić o zniewoleniu człowieka należy zdefiniować to pojęcie. Zniewolenie to utrata wolności, swobody, całkowita zależność od innych. Zagadnienie to może dotyczyć kilku sfer życia ludzkiego. Pierwszą z nich jest fizyczne ograniczenie tzn. uzależnienie czyjegoś zdrowia i życia od woli drugiego człowieka. Zniewolenie umysłu polega na zatraceniu własnej osobowości godności na (...)

Przestaw mechanizm i skutki działania systemu totalitarnego.
Przestaw mechanizm i skutki działania systemu totalitarnego.

Przestaw mechanizm i skutki działania systemu totalitarnego.

Ludzie XX-go wieku byli świadkami zastępowania Boga kultem partyjnych bożków, wcielania w życie idiotycznych doktryn, zaprzepaszczania dorobku pokoleń w imię absurdalnych "wartości", niszczenia wszystkiego, co piękne, moralne, wartościowe w imię "konieczności dziejowej", "rewolucji kulturalnej", "czystości rasy" lub innych durnych sloganów. XX wiek przyniósł wydarzenia, które okazały się być jednymi z (...)

Jak rozumiesz słowa motta
Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los" ?

Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los" ?

Motto utworu "Medaliony" Zofii Nałkowskiej dobitnie oddaje całokształt poruszonych tam spraw. Przedstawione tam zagadnienia, pomimo, że ukazują głównie los przedstawicieli narodu żydowskiego podczas II wojny światowej oraz pozornie odmiennych i nie związanych ze sobą wydarzeń, w rzeczywistości ukazują moc zła, które zrodziło się pod postacią faszyzmu na świecie i "zaowocowało" (...)

Polska literatura współczesna
Polska literatura współczesna

Polska literatura współczesna

Za początek okresu współczesności, przyjmuje się zazwyczaj datę wybuchu II wojny światowej. Rok 39 był na tyle przełomowy, iż zmienił on całkowicie podejście twórców do literatury. Rok 39 zapisał się również jako początek czarnych dni dla kultury i nauki polskiej. Bowiem już od wybuchu wojny, obydwaj okupanci poczęli tępić polską (...)

 
Nie - ludzki świat radzieckich obozów pracy -
Nie - ludzki świat radzieckich obozów pracy - "Inny Świat" Gustawa Herlinga - Grudzińskiego

Nie - ludzki świat radzieckich obozów pracy - "Inny Świat" Gustawa Herlinga - Grudzińskiego

Gustaw Herling – Grudziński ukazuje świat radzieckich obozów pracy, w którym wartości ludzkie wystawione są na ciężką próbę, ale nie kapitulują. Autor pokazuje okrucieństwo, przemoc, bezprawie, upodlenie człowieka, ale nie zgadza się z poglądami Tadeusza Borowskiego, który twierdził, że cały świat jest wielkim obozem koncentracyjnym. Więźniowie obozów pracy nie utracili (...)

Degradujący wpływ wojny i obozów koncentracyjnych
Degradujący wpływ wojny i obozów koncentracyjnych

Degradujący wpływ wojny i obozów koncentracyjnych

II wojna światowa to wydarzenie historyczne, ale dla ludzkości tamtych lat to coś więcej: kataklizm i apokalipsa. Kiedy minęła, nie wygasła myśl o niej. Temat wojny zdominował literaturę, film, poezję, sztukę. Artyści wszystkich dziedzin włą-czyli się po prostu w dzieło upamiętniania grozy tych czasów, wielkiej przestrogi dla następ-nych pokoleń oraz (...)

Czy Judymowie są nam potrzebni?
Czy Judymowie są nam potrzebni?

Czy Judymowie są nam potrzebni?

Czy w obecnych czasach tacy ludzie jak Tomasz Judym, z powieści Stefana Żeromskiego, są nam potrzebni? Judym był społecznikiem, całkowicie zaangażował się w działalność na rzecz ludzi biednych, chciał takim ludziom pomagać. Poświęcił wszystko: swoje życie osobiste, szczęście, ciepło rodzinnego domu i miłość ukochanej. Nie chciał się wiązać z żadną (...)

Martyrologia Żydów w czasie II wojny światowej. Jej obraz w literaturze i filmie.
Martyrologia Żydów w czasie II wojny światowej. Jej obraz w literaturze i filmie.

Martyrologia Żydów w czasie II wojny światowej. Jej obraz w literaturze i filmie.

Opis męki Żydów, a także ich późniejszej zagłady, można odnaleźć w wielu dziełach literackich oraz filmowych. Te drugie wprawdzie są przeważnie ekranizacją utworów literackich, ale równie dobrze trafiają do odbiorcy. O przeżyciach Żydów pisano już po zakończeniu wojny. Pisarze opisywali ich straszne chwile życia, często ostatnie, w czasie II wojny (...)

Sarmata a człowiek XX wieku
Sarmata a człowiek XX wieku

Sarmata a człowiek XX wieku

W zasadzie porównywanie "Sarmaty", widzianego jako typowego obywatela XVI, XVII-wiecznej Polski, z tzw. "człowiekiem XX wieku" byłoby równoznaczne wykazywaniu oczywistych różnic, kontrastów widocznych pomiędzy ideologiami, poglądami dwóch odległych epok Taki tok rozumowania doprowadziłby autora pracy do wielu wniosków-truizmów, poprzedzonych wariacjami na przykład na temat diametralnej zmiany w podejściu do roli (...)