Nie mój - ten czas. Pisarze polscy wobec zagrożeń i niepokojów XX w.
Nie mój - ten czas. Pisarze polscy wobec zagrożeń i niepokojów XX w.

Nie mój - ten czas. Pisarze polscy wobec zagrożeń i niepokojów XX w.

Wiek XX przyniósł Polsce nowe warunki. Nasza ojczyzna odzyskała niepodległość, o którą walczono ponad sto lat. Wydawać by się mogło, że w tej nowej rzeczywistości Polacy znajdą swoje miejsce, będzie im łatwiej żyć. Niestety wolność nie okazała się sielanką. Po kilku latach wolności wybuchła II wojna światowa, która kojarzy (...)

Krzysztof Kamil Baczyński - Kolumb nad Kolumbami
Krzysztof Kamil Baczyński - Kolumb nad Kolumbami

Krzysztof Kamil Baczyński - Kolumb nad Kolumbami

Krzysztof Kamil Baczyński – (pseudonim Jan Bugaj) jest typowym przedstawicielem pokolenia Kolumbów. Jest on również najwybitniejszym poetą polskiej poezji wojennej. Poległ w pierwszych dniach powstania warszawskiego, miesiąc później ginie jego ukochana żona Barbara. Baczyński był działaczem AK oraz studiował polonistykę na tajnych kompletach UW. Za życia opublikował dwa tomiki poezji. (...)

"Człowiek wobec zła - postawy bohaterów wybranych utworów literatury współczesnej"

"Człowiek wobec zła - postawy bohaterów wybranych utworów literatury współczesnej"

"Odwaga, szlachetność, nie najrzadszy w końcu dar współczucia - wszystkie te piękne ludzkie przymioty mają swoje naturalne granice. Bywają okoliczności, w których wymaganie ich od człowieka jest przecenieniem jego sił". ("Przed Nieznanym Trybunałem") Czym jest człowiek, jaka jest jego natura, co jest dla niego dobre, a co złe? Kim jest człowiek: zwierzęciem, (...)

Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

Słowo totalitaryzm oznacza potocznie system rządów uznający wyższość państwa nad jednostką. W systemie tym następuje zupełne podporządkowanie sterroryzowanego społeczeństwa jednolitej dyktatorskiej władzy i jedynej ideologii. Totalitaryzm, za pomocą propagandy, ma na celu tłumienie wszelkich przejawów indywidualizmu. Polscy literaci, poruszający problematykę totalitaryzmu, skoncentrowali przede wszystkim na krytyce i potępieniu dwóch systemów: faszyzmu (...)

,,Obraz zniewolenia człowieka i próby ratowania jego godności w systemie totalitarnym
,,Obraz zniewolenia człowieka i próby ratowania jego godności w systemie totalitarnym".

,,Obraz zniewolenia człowieka i próby ratowania jego godności w systemie totalitarnym".

Aby mówić o zniewoleniu człowieka należy pojęcie to zdefiniować. Zniewolenie to utrata wolności, swobody całkowita zależność od innych. Zagadnienie to może dotyczyć kilku sfer życia ludzkiego. Pierwszą z nich jest fizyczne ograniczenie tzn. uzależnienie czyjegoś zdrowia i życia od woli drugiego człowieka. Zniewolenie umysłu polega na zatarciu własnej osobowości, godności na (...)

 
"Inny Świat" Gustawa Herlinga Grudzińskiego

"Inny Świat" Gustawa Herlinga Grudzińskiego

Inny Świat. Książka ta, nosząca podtytuł Zapiski sowieckie, jest zapisem doświadczeń, przeżyć i przemyśleń autora z okresu jego pobytu w więzieniach w Grodnie, Witebsku i Leningradzie oraz w obozie w Jercewie, aż do uwolnienia i wstąpienia do armii polskiej. Była to pierwsza tego typu relacja, powstała na wiele lat przed (...)

Twórczość Tadeusza Różewicza
Twórczość Tadeusza Różewicza

Twórczość Tadeusza Różewicza

Tadeusz Różewicz – urodził się w 1921 roku. Mieszka we Wrocławiu. W czasie wojny działał w konspiracji i ukończył tajną podchorążówkę. Studiował historię sztuki na UJ. Pierwszy tomik „Echa leśne” wydał w czasie wojny. Jego wiersze podejmują głównie problem kondycji ludzi, którzy wojnę przeżyli. Siebie określa mianem ocalonego. Jego utwory (...)

Wojna i moralność
Wojna i moralność

Wojna i moralność

Pojęcie wojny i pojęcie moralności, zestawione ze sobą, w pierwszej chwili wydają się sobie przeciwstawne. Wojna, nieuchronnie związana z zabijaniem, wyrządzaniem krzywdy drugiemu człowiekowi, sprzeniewierzeniem, zdawałoby się, wszystkich ludzkich wartości, jest zdarzeniem czy faktem na wskroś niemoralnym. Na moralność, czyli, w moim spojrzeniu wdrażanie w codziennym życiu jakiegoś przyjętego kodeksu (...)

"U wrót doliny" Zbigniewa Herberta

"U wrót doliny" Zbigniewa Herberta

Neoklasycyzm Zbigniewa Herberta ma cztery aspekty: poetycki, ideologiczny, tematyczny i pragmatyczny Pierwszy zawiera się w dążeniu do mówienia językiem maksymalnie prostym. Opowiedziana w wierszu historia, czy też wyprowadzony wywód myślowy - (wprost, bezpośrednio) sformułowany jest w stylu nieozdobnym. Pod wypowiedzią tą - a to już cecha nieneoklasycystyczna - ukryty jest (...)

Tadeusz Gajcy - przedstawiciel polskich Kolumbów
Tadeusz Gajcy - przedstawiciel polskich Kolumbów

Tadeusz Gajcy - przedstawiciel polskich Kolumbów

Tadeusz Gajcy – przedstawiciel pokolenia Kolumbów, pseudonim Karol Topornicki, uhonorowany wieloma nagrodami literackimi w podziemnych konkursach. Studiował polonistykę na tajnych kompletach UW. Zginął w powstaniu warszawskim. Zdążył wydać dwa tomiki. Jego twórczość jest tematycznie bardzo zbliżona do Baczyńskiego. Główne dzieła to wiersze: „Przed odejściem”, „Ukochanej”, „Do potomnego” czy „Wczorajszemu”. Gajcy (...)