Współczesność - ramy czasowe, prądy literackie.
Współczesność - ramy czasowe, prądy literackie.

Współczesność - ramy czasowe, prądy literackie.

Za początek okresu współczesności, przyjmuje się zazwyczaj datę wybuchu II wojny światowej. Rok 39 był na tyle przełomowy, iż zmienił on całkowicie podejście twórców do literatury. Rok 39 zapisał się również jako początek czarnych dni dla kultury i nauki polskiej. Bowiem już od wybuchu wojny, obydwaj okupanci poczęli tępić polską (...)

"Ludzie ludziom zgotowali ten lod". "Medaliony" Zofii Nałkowiekiej, jako obserwacje podczas prac Głownej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich.

"Ludzie ludziom zgotowali ten lod". "Medaliony" Zofii Nałkowiekiej, jako obserwacje podczas prac Głownej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich.

"Ludzie ludziom zgotowali ten los" tak brzmi motto "Medalionów" Zofii Nałkowskiej .Autorka napisała ten utwór w oparciu o badania i obserwacje, poczynione podczas prac Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Pisarka była członkiem tej komisji i wszystko, co zawarła w swojej prozie, jest faktem. "Medaliony" stanowią cykl opowiadań, zestawionych na zasadzie (...)

Oskarżenia i refleksje nad systemami totalitarnymi. Powołaj się na właściwe utwory XX wieku.
Oskarżenia i refleksje nad systemami totalitarnymi. Powołaj się na właściwe utwory XX wieku.

Oskarżenia i refleksje nad systemami totalitarnymi. Powołaj się na właściwe utwory XX wieku.

Jeśli dobrze rozumiemy pojęcie totalitaryzmu - od razu zauważymy, że stał się on tematem bardzo wielu utworów europejskich i polskich. Totalitaryzm to określenie systemów politycznych, które ingerują w osobiste życie człowieka i podporządkowują go odgórnym prawom, są oparte o rozbudowany system kontroli, oddziaływują poprzez strach i przemoc. Przykładem takich systemów (...)

Druga strona wojny w utworze
Druga strona wojny w utworze "Pamiętnik" Białoszewskiego

Druga strona wojny w utworze "Pamiętnik" Białoszewskiego

"Pamiętnik" jest artystycznym zapisem osobistych doświadczeń autora z okresu powstania. Na specyfikę tego obrazu wpływa fakt, że Białoszewski nie był uczestnikiem powstania, dlatego tez nie opowiada o walce zbrojnej. Działania wojenne toczą się na drugim planie, na pierwszy wysuwa się walka o przetrwanie bohatera, jego rodziny i przyjaciół. Białoszewski tworzy obraz (...)

Moralne konsekwencje 2 wojny światowej w wierszu Tadeusza Różewicza
Moralne konsekwencje 2 wojny światowej w wierszu Tadeusza Różewicza

Moralne konsekwencje 2 wojny światowej w wierszu Tadeusza Różewicza

Na twórczość Tadeusza Różewicza ogromny wpływ ma fakt, iż jest on urodzony w 1921 roku, a więc jest jednym z pokolenia Kolumbów. Było to pierwsze pokolenie urodzone i wychowane w wolnej Polsce. Wybuch 2 wojny światowej spowodował, że pokolenie to stało się pokoleniem tragicznym. Wkraczający dopiero w wiek dojrzały maturzyści musieli (...)

 
"Medaliony" Z. Nałkowskiej jako dokument męczeństwa narodu.

"Medaliony" Z. Nałkowskiej jako dokument męczeństwa narodu.

Zofia Nałkowska pracowała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. "Medaliony" zostały napisane na podstawie autentycznych faktów-zeznań świadków, składanych przed komisją. Pisarka jest narratorem, ogranicza swoją rolę do niezbędnych wyjaśnień, powstrzymuje się od komentarzy gdyż próba zastosowania języka artystycznego do opisu przerażających zbrodni ludobójstwa była by rażąca. Potworność opisywanych (...)

Humanistyczna głębia, nowatorstwo i niezwykłość liryki Bolesława Leśmiana.
Humanistyczna głębia, nowatorstwo i niezwykłość liryki Bolesława Leśmiana.

Humanistyczna głębia, nowatorstwo i niezwykłość liryki Bolesława Leśmiana.

Przełamywał konwencje młodopolskie: - powrót do natury, - rozważania filozoficzne, - symbolika. W okresie XX lecia znika z jego poezji lekki humor, widać humor posępny, motywy nicości i śmierci. Tragiczny humanizm - podstawowy problem człowieka to drugi człowiek. Jest indywidualnością. MŁODA POLSKA - Związek człowieka z przyrodą. Cywilizacja go osłabia. (...)

Proza Nałkowskiej i Borowskiego wobec doświadczeń
Proza Nałkowskiej i Borowskiego wobec doświadczeń

Proza Nałkowskiej i Borowskiego wobec doświadczeń

Zbiór "Medaliony" składa się z siedmiu opowiadań. Mieszczą się one w zakresie literatury faktu, ponieważ najczęściej używaną formą są relacje naocznych świadków pewnych wydarzeń. Relacje przybierają charakter niemal wywiadów. Rozmówcami autorki są ofiary obozów i więzień hitlerowskich ("Dno", "Wiza", "Człowiek jest mocny", "Kobieta cmentarna") Wyjątkiem jest pierwsze opowiadanie "Profesor Spanner", (...)

Opowiadania Tadeusza Borowskiego - koniec starego świata wartości (moralność).
Opowiadania Tadeusza Borowskiego - koniec starego świata wartości (moralność).

Opowiadania Tadeusza Borowskiego - koniec starego świata wartości (moralność).

Tadeusz Borowski to poeta z pokolenia kolumbów. Należał do ocalonych z pożogi wojennej. Jego debiut nastąpił podczas okupacji. Był on więźniem Oświęcimia a później obozu w 3 Rzeszy, gdzie doczekał się wyzwolenia w klika lat po tym popełnia samobójstwo. Swój sąd pragnę oprzeć na opowiadaniach pt.: "Proszę państwa do gazu", (...)

Przesłanie płynące z dramatu
Przesłanie płynące z dramatu

Przesłanie płynące z dramatu

Dramat Jerzego Szaniawskiego pt: "Żeglarz" uczy. Płynie z niego wiele nauk. Jedną z nich jest silna wiara w mity, legendy. Ludzie wierzą w nie i ich wiara jest silniejsza od prawdy. Dlaczego? Ponieważ pozwalają marzyć, fantazjować a tym samym wierzyć w lepsze jutro, nie poddawać się. Nawet podczas klęsk, (...)