RECENZJA KSIĄŻKI STEPHENA KINGA PT. „SKAZANI NA SHAWSHANK”
RECENZJA KSIĄŻKI STEPHENA KINGA PT. „SKAZANI NA SHAWSHANK”

RECENZJA KSIĄŻKI STEPHENA KINGA PT. „SKAZANI NA SHAWSHANK”

Więzienie to koszmar. Dla człowieka wolnego zdaje się być piekłem na ziemi. Zamknięty w czterech ścianach, za kratami, staje się niewolnikiem własnej niemocy. Nie może mówić o wszystkim, nie może ze wszystkimi rozmawiać. Jest otoczony przez dwa odmienne światy. Przez świat więźniów i świat strażników. Jest pomiędzy nimi jedna zasadnicza (...)

Poezja polska wobec września i okupacji.
Poezja polska wobec września i okupacji.

Poezja polska wobec września i okupacji.

1. Krzysztof Kamil Baczyński. - "Wybór" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. Deklaracja postawy czynnej, poczucie patriotycznego obowiązku. Sam Baczyński nie był człowiekiem czynu, ale podnosi karabin, wie, że musi walczyć, tym samym marnując swoje życie. - "Z głową na karabinie" (...)

Problematyka etyczna i moralna w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego
Problematyka etyczna i moralna w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego

Problematyka etyczna i moralna w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego

Tadeusz Borowski od roku 1943 przebywał w niemieckich obozach koncentracyjnych. Swoje doświadczenia i przeżycia zawarł w cyklu opowiadań "Pożegnanie z Marią", wydanym w 1947 roku. Borowski swymi opowiadaniami wzbudził od razu ogromne kontrowersje. Zarzucano mu przede wszystkim próbę fałszowania obozowej rzeczywistości, cynizm i oskarżono go o przestępstwa rzekomo popełnione w obozie. Ten ostatni zarzut związany (...)

Granice moralne wojny
Granice moralne wojny

Granice moralne wojny

"Bo człowiek nie walczy ani o żyto ani o naftę"- prawdziwym powodem wojen są źle wytyczone granice moralne. Wojna jest najgorszym złem, jakie może się przydarzyć człowiekowi, złem które przenika w każdą sferę ludzkiego życia. Ludzie giną w walce, są rozstrzeliwani, umierają w nieludzkich warunkach w obozach koncentracyjnych. Ale zło wojny (...)

Analiza i interpretacja utworu Zbigniewa Herberta pt.
Analiza i interpretacja utworu Zbigniewa Herberta pt." Zegarek na rękę"

Analiza i interpretacja utworu Zbigniewa Herberta pt." Zegarek na rękę"

Utwór Zbigniewa Herberta „Zegarek na rękę” to specyficzny wiersz. Z pozoru proza- ze względu na budowę – ciągłego tekstu, braku rymów, zwrotek czy obecność narratora. Z drugiej jednak strony przenośny charakter całego utworu skłania do uznania go za poezję. Magia wiersza zawarta jest w dwóch kluczowych metaforach- zegar, będący symbolem (...)

 
Różne poglądy pisarzy XX- lecia międzywojennego na cywilizację i kulturę. Uzasadnij.
Różne poglądy pisarzy XX- lecia międzywojennego na cywilizację i kulturę. Uzasadnij.

Różne poglądy pisarzy XX- lecia międzywojennego na cywilizację i kulturę. Uzasadnij.

Tuż po odzyskaniu niepodległości wśród pisarzy zapanował entuzjazm. Tematyka walki niepodległościowej ustąpiła życiu codziennemu, do jakiego niejako "zmuszeni" zostali Polacy. Jako pierwsza uczyniła to grupa "Skamander". Jej twórczość kreowała wizję świata żyjącego, ewoluującego, zaskakującego pięknem codzienności. Cywilizacja akceptowana była w całej rozciągłości, będąc przejawem witalizmu gatunku ludzkiego a także natchnieniem (...)

Funkcje mitu w utworach literackich wybranych epok nowożytnych.
Funkcje mitu w utworach literackich wybranych epok nowożytnych.

Funkcje mitu w utworach literackich wybranych epok nowożytnych.

Mit jest opowieścią, która wyraża i organizuje wierzenia danej społeczności, opowiada zwłaszcza o początkach istnienia świata, powstawaniu bogów, ludzi lub wyraża emocje. Kultura grecka posiada bardzo bogatą mitologię. Motywy, postawy, nawet pojęcia i wyrażenia pochodzące z mitów istnieją do dziś w literaturze i sztuce, a nawet w języku. Współczesny człowiek (...)


Kierunki artystyczne
Kierunki artystyczne

Kierunki artystyczne

Ekspresjonizm - przedstawiciele tego gatunku dążyli do intuicyjnego i spontanicznego wyrażenia swoich myśli i przeżyć wewnętrznych, co zgodne było z założeniami filozofii Bergsona, który wyznaczał intuicji szczególną rolę w procesie poznawczym; ekspresjoniści posługiwali się kontrastem, karykaturą i groteską, celowo deformowali obraz świata, który był - ich zdaniem - terenem walki ducha z materią, dobra ze (...)

Rozwiń tezę:
Rozwiń tezę: "Wojna wyzwala w człowieku najgorsze i najlepsze instynkty i cechy".

Rozwiń tezę: "Wojna wyzwala w człowieku najgorsze i najlepsze instynkty i cechy".

"Wojna wyzwala w człowieku najgorsze i najlepsze instynkty i cechy"-to zdanie najtrafniej określa mechanizm zachowań ludzkich w warunkach ekstre- malnych. Czas wojny związany jest zawsze z cierpieniem, brakiem litości, a przede wszystkim, walką przetrwanie. Okrutna rzeczywistość prowadzi do zaniknięcia wartości moralnych, pozostawiając trwały ślad w psychice ludzkiej. Realia wojny sprawiły, że człowiek (...)