Bolesław Leśmian - wielki kreacjonista liryczny
Bolesław Leśmian - wielki kreacjonista liryczny

Bolesław Leśmian - wielki kreacjonista liryczny

Kreacjonizm to nowatorska metoda twórcza we współczesnej literaturze, której założeniem jest zastąpienie mimetyzmu (sztuka jako reprodukowanie rzeczywistości) zasadą całkowitej autonomiczności świata przedstawionego w dziele literackim, swobodnie kreowanego w wyobraźni twórcy, niezestawialnego z żadną rzeczywistością poza nim. Arystoteles uważał, że dzieło sztuki powinno odtwarzać otaczający nas świat i realne sytuacje. Z (...)

Rozwój literatury polskiej okresu międzywojennego
Rozwój literatury polskiej okresu międzywojennego

Rozwój literatury polskiej okresu międzywojennego

Na rozwój literatury polskiej okresu międzywojennego wpływ miały kierunki literackie rozwijające się w różnych krajach europejskich. Na przykład z Niemiec przeniknął do Polski ekspresjonizm (narodziny: 1905-1906 r.). Przedstawiciele tego kierunku dążyli do intuicyjnego i spontanicznego wyrażania swoich myśli i przeżyć wewnętrznych. Posługiwali się oni karykaturą i groteską, za pomocą deformacji (...)

Dwudziestolecie międzywojenne
Dwudziestolecie międzywojenne

Dwudziestolecie międzywojenne

Motyw domu i bezdomności w literaturze XIX i XXw F. Dostojewski "Zbrodnia i kara" Można mówić o społecznej bezdomności Raskolnikowa, człowieka samotnego, wyobcowanego i zbuntowanego wobec porządku i zbuntowanego wobec porządku świata. Trudno też nazwać domem tę klitkę, którą Rodion wynajmuje, a która bardziej przypomina szafę lub trumnę niż mieszkanie, przez (...)

Kultura Drugiej Rzeczpospolitej
Kultura Drugiej Rzeczpospolitej

Kultura Drugiej Rzeczpospolitej

Data 11 listopada 1918 roku określa nam moment odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 letniej niewoli naród polski odzyskał upragnione granice swojego państwa. Do Polski powróciły dawne ziemie znajdujące się pod trzema zaborami. Przywrócenie suwerenności narodowi , który przez lata o nią walczył spełniło marzenia pięciu pokoleń Polaków , którzy (...)

XX Lecie miedzywojenne - oopracowanie epoki literackiej
XX Lecie miedzywojenne - oopracowanie epoki literackiej

XX Lecie miedzywojenne - oopracowanie epoki literackiej

Dwudziestolecie międzywojenne 1. Nowe tendencje w literaturze i sztuce. RAMY CZASOWE: Początek: 1918 r. Koniec: 1939 r. Ekspresjonizm zwracał uwagę na świat wewnętrzny, a nie na zewnętrzny. Twórcy ukazywali własne przeżycia duchowe. Ekspresjoniści wykorzystywali w swych utworach filozofię Bergsona (intuicjonizm). Proces poznawczy świata zachodzi bowiem przez intuicję. Ekspresjoniści dążyli do oddania jak największych emocji. Ich (...)

 
Oryginalny świat poezji Leśmiana
Oryginalny świat poezji Leśmiana

Oryginalny świat poezji Leśmiana

Bolesław Leśmian, jego właściwe nazwisko - Lesman, urodzony w 1877 roku lub rok, dwa lata później w Warszawie. Zmarł w 1937 roku również w tym mieście. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, dramaturg, z zawodu rejent. Pochodził ze środowiska spolszczonej inteligencji żydowskiej. Jego twórczość zaczęła się rozwijać w klimacie poezji i literatury (...)

Totalitaryzm w epoce XX - lecia międzywojennego
Totalitaryzm w epoce XX - lecia międzywojennego

Totalitaryzm w epoce XX - lecia międzywojennego

XX lecie przyniosło wydarzenia, które okazały się być jednymi z najbardziej tragicznych w dziejach ludzkości. Szukając przyczyn tego wielkiego dramatu., jakim były cierpienia milionów ludzi podczas dwóch wojen światowych (obozy koncentracyjne, planowe eksterminacje ludności za wielką skalę, miliony ofiar zbrodni komunizmu i faszyzmu), natrafiamy na pojecie – zagadnienie totalitaryzmu. Wtdaje (...)

Polska kultura w latach 1918- 1939
Polska kultura w latach 1918- 1939

Polska kultura w latach 1918- 1939

Kultura polska w latach 1918-1938, w okresie odrodzenia niepodległego państwa niewątpliwie znacznie się rozwinęła. Zyskała ona opiekę państwa, rząd wspierał oświatę, rozwój nauk i sztuki. Utworzono wiele placówek mających na celu rozpowszechnienie kultury miedzy innymi Polskie Radio, Bibliotekę Narodową, otworzono Polską Akademię Literatury. Państwo chcąc odbudować strukturę naukową utworzyło wiele instytutów (...)

Skamander
Skamander

Skamander

Była to grupa poetycka istniejąca od roku 1918 stanowiła zbiór silnych indywidualności poetyckich, złączonych wspólnotą myślenia poetyckiego i przyjaźnią. Ich programem była "bezprogramowość". W skład tej grupy wchodzili: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński oraz sympatyzująca ze Skamandrem Maria Pawlikowska - Jasnorzewska. Julian Tuwim był czołowym (...)

Czy
Czy "Szewcy" Witkacego to dramat o zadzy wladzy i mechanizmach jej dzialania ?

Czy "Szewcy" Witkacego to dramat o zadzy wladzy i mechanizmach jej dzialania ?

Aby odpowiedziec na pytanie zawarte w temacie wyjasnie najpierw co to jest wladza. Otoz slownik jezyka polskiego z roku 1981 definiuje ten termin jako: "stosunek spoleczny miedzy dwiema grupami, polegajacy na tym, ze jedna z grup moze w sposob trwaly oddzialywac na postepowanie grupy drugiej w realizacji zadan spolecznych i (...)