Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce.
Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce.

Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce.

"Skamander". Grupa skupiała się wokół pisma UW "Pro arte et studio". W 1919 roku poeci założyli kabaret literacki w kawiarni "Pod Picadorem". W 1920 roku pierwszy numer "Skamandra". Od 1924 roku organem skamandrytów są "Wiadomości literackie". Postawa artystyczna poetów "Skamandra" nie była jednolita, charakterystyczny jest też dla tej grupy brak (...)

Uwagi i refleksje przy lekturze wierszy Juliana Przybosia
Uwagi i refleksje przy lekturze wierszy Juliana Przybosia

Uwagi i refleksje przy lekturze wierszy Juliana Przybosia

Julian Przyboś w najwcześniejszym okresie swojej twórczości uległ znamiennemu dla początków ruchu awangardowego urzeczeniu tematyką miasta, pracy i cywilizacji technicznej. W tomikach "Śruby" i "Oburącz" opiewał pracę maszyn i rąk ludzkich, wysiłek człowieka w opanowaniu materii. Zrezygnował z tradycyjnego opisu, a obraz wprawił w ruch. Swoje wiersze wypełniał sytuacjami, które (...)

Władysław Broniewski jako Cezary Baryka z
Władysław Broniewski jako Cezary Baryka z "Przedwiośnia"

Władysław Broniewski jako Cezary Baryka z "Przedwiośnia"

Śmierć Broniewskiego wywołała szereg reakcji pisarzy i poetów. Miłosz nazwał wówczas Broniewskiego Cezarym Baryką z "Przedwiośnia". Uczynił tak być może dlatego, że Broniewski kojarzy się przede wszystkim z poetą politycznym, piszącym utwory o treści rewolucyjnej, komunistycznej czy wojennej. Broniewski mając 16 lat uciekł z domu, by wstąpić do legionów. Spędził (...)

Zaduma nad sprawami Polaków w twórczości Juliana Tuwima.
Zaduma nad sprawami Polaków w twórczości Juliana Tuwima.

Zaduma nad sprawami Polaków w twórczości Juliana Tuwima.

Twórczość Tuwima z czasem zmienia zupełnie swój charakter. W następnych tomikach (np. "Słowa we krwi"(1926), "Rzecz czarnoleska" (1929), "Biblia cygańska" (1933), "Treść gorejąca" (1936)) widać wyraźne zaangażowanie poety w bieżące sprawy Polski i Polaków. "Do prostego człowieka" Wiersz ten ma wymowę pacyfistyczną. Ma charakter satyryczny, jest ostrzeżeniem przed propagandą wojenną. Stanowi on (...)

symbolika tytułu
symbolika tytułu "Przedwiośnie"

symbolika tytułu "Przedwiośnie"

Tytuł powieści odwołuje się do symboliki przedwiośnia jako pory roku, która odsłania wszelkie pozostałości zimy, jest brudna i szara, ale zapowiada jednocześnie najpiękniejszą porę roku - wiosnę, która jest triumfem natury. Tytuł można rozumieć zarówno dosłownie, jak i przenośnie. W czasie tej pory roku Cezary zobaczył po raz pierwszy ziemię (...)

 
Poezja futurystów
Poezja futurystów

Poezja futurystów

Franciszek Młodożeniec " XX wiek" jest jednym z wierszy eksperymentalnych, stworzonych przez futurystów. Poeta używa wielu neologizmów, pomiędzy którymi zostały umieszczone powtarzające się sekwencje wyrazów związanych z cywilizacją i techniką. Interesująca jest forma zapisu, przypominająca telegraficzny skrót. "Lato" jest poetycką próbą zabawy słowem. Poeta kreśli tu w nowatorski sposób wizerunek (...)

Przyprawianie ‘gęby’, czyli gombrowiczowska koncepcja człowieka zniewolonego przez formę
Przyprawianie ‘gęby’, czyli gombrowiczowska koncepcja człowieka zniewolonego przez formę

Przyprawianie ‘gęby’, czyli gombrowiczowska koncepcja człowieka zniewolonego przez formę

Powieść można interpretować w płaszczyźnie kulturowej, bądź egzystencjalnej. W tym drugim aspekcie jest to powieść o tragicznym rozdarciu człowieka. Z jednej strony jest on określany przez własną naturę, własną cielesność, z drugiej strony jest kształtowany przez dziedzictwo kultury, członkiem określonej społeczności, która mu narzuca pewne stereotypy, z tego też powodu (...)

Dramat XX-lecia miedzywojnia
Dramat XX-lecia miedzywojnia

Dramat XX-lecia miedzywojnia

Twórczość dramatyczna dwudziestolecia miedzywojennego, choc może nie tak bogata jak poezja i proza tego okresu, stanowiła jednak zjawisko złożone i interesujące. Na czoło wysuwa się tu teatralne dzieło Witkacego jako fenomen najbardziej oryginalny. Wśród reżyserów i ludzi teatru ważne były zwłaszcza swie wielkie osobowosci: Leon Schiller, reżyser i inscenizator, twórca (...)

Ugrupowania i kierunki poetyckie Dwudziestolecia
Ugrupowania i kierunki poetyckie Dwudziestolecia

Ugrupowania i kierunki poetyckie Dwudziestolecia

Skamander - grupa skupiała się wokół pisma Uniwersytetu Warszawskiego "Pro arte et studio". W listopadzie 1918 roku poeci założyli kabaret literacki w kawiarni "Pod Picadorem". W 1920 roku pojawił się pierwszy numer "Skamandra". Od 1924 roku organem skamandrytów są "Wiadomości literackie". Postawa artystyczna poetów Skamandra nie była jednolita, charakterystyczny jest (...)

Program artystyczny Awangardy
Program artystyczny Awangardy

Program artystyczny Awangardy

Awangarda krakowska powstała w dwudziestoleciu międzywojennym, pod wpływem atmosfery artystycznej wytworzonej przez ekspresjonizm, formizm i futuryzm. Ruch ten usiłował twórczo rozwijać zasadniczą myśl nowatorów z lat przedwiośnia niepodległości. Zajmował stanowisko opozycyjne do kierunków tradycjonalnych. Awangarda - franc. avant garde - straż przednia, okazała się terminem poręcznym, nazwą dla wielu różnych (...)