Mit o Prometeuszu. Wyjaśnienie pojęcia prometeizm.
Mit o Prometeuszu. Wyjaśnienie pojęcia prometeizm.

Mit o Prometeuszu. Wyjaśnienie pojęcia prometeizm.

MIT O PROMETEUSZU Jedna z legend w mitologii Greckiej głosi że człowiek jest tworem jednego z tytanów- Prometeusza - który ulepił go z gliny pomieszanej ze łzami. Dusze zaś dał mu z ognia niebieskiego którego skradł z rydwanu słońca. Człowiek stworzony przez Prometeusza był nagi i bardzo słaby , nie potrafił (...)

Literatura starożytnej Grecji.
Literatura starożytnej Grecji.

Literatura starożytnej Grecji.

Historia wojny trojańskiej i jej przebieg (“Iliada”) Podczas wesela Tetydy i Pleusa bogini Eris rzuciła między siedzące boginie złote jabłko z napisem “dla najpiękniejszej”. Powstał spór, a sędzią w tej sprawie został Parys. Wybrał Afrodytę, która obiecała mu w nagrodę Helenę. Młodzieniec przyjehał do Sparty i porwał żonę Henelaosa. W całej (...)

Wpływ kultury antycznej na twórczość epok poźniejszych
Wpływ kultury antycznej na twórczość epok poźniejszych

Wpływ kultury antycznej na twórczość epok poźniejszych

Cała kultura europejska wyrosła praktycznie na podbudowie antycznej: formy literackie, kanony piękna, estetyka, ideały no i oczywiście toposy i wzorce osobowe; odwołania do literatury antycznej często pojawiają się w epokach późniejszych: Kochanowski odwołuje się do \"Iliady\" Homera w \"Odprawie...\"; pisząc tragedie oparte na kanonach klasycznych, wszyscy twórcy odwoływali się do (...)

streszczenie TRISTANA I IZOLDY
streszczenie TRISTANA I IZOLDY

streszczenie TRISTANA I IZOLDY

Król Marek – panował w WIK.Brytanii-dowiedzialł się, że nieprzyjaciele chcą najechać na niego. Riwaleń –król Loński przybył mu na pomoc, był wierny Markowi dlatego Marek dał mu swoją siostrę Blancheflor. Którą poślubił . Ale zaraz po tym dowiedział się , że najerzdzają na jego ziemię – Książe Morgan . Wtedy Riwalen zawiózł (...)

Motywy mitologiczne we współczesnej poezji (mit o Dedalu i Ikarze)
Motywy mitologiczne we współczesnej poezji (mit o Dedalu i Ikarze)

Motywy mitologiczne we współczesnej poezji (mit o Dedalu i Ikarze)

Dwie odmienne postawy ludzi, jakie zauważamy w micie o Dedalu i Ikarze, istnieją również we współczesnym świecie. Są ludzie żyjący w obłokach, wiecznie rozmarzeni, żyjący chwilą. Takim człowiekiem był Ikar, jednak jego spontaniczność zakończyła się tragicznie. Z drugiej strony mamy Dedala – charakter rozważny, twardo stąpający po ziemi. Jest to (...)

 
Literatura starożytnego Rzymu
Literatura starożytnego Rzymu

Literatura starożytnego Rzymu

Utwory Horacego - charakterystyka Horacy był twórcą gatunku literackiego - satyry i ody. Tematyka jego utworów była różnorodna. Przedstawiał swoją filozofię życiową. Pisał pieśni poważne, patriotyczne ("List do Pizona"), filozoficzne, refleksyjne, biesiadne, miłosne, o sztuce poetyckiej. Filozofia horacjanizmu W odzie "O co poeta prosi Apollina" zaprezentował swoją postawę filozoficzną. Swoje poglądy oparł na (...)

Wojna Trojańska
Wojna Trojańska

Wojna Trojańska

Wojna trwała 9 lat. Dopiero w 10 roku zastosowano podstęp Odyseusza (Konia Trojańskiego). Laokon przewidujący nadchodzące nieszczęście został zabity wraz z synami przez olbrzymie węże. Achilles obrażony przez Agamemnona nie uczestniczył w walkach. Patroklos w zbroi bohatera przedzierał się przez szeregi wrogów, aż wreszcie poległ z ręki Hektora. Achilles, najdzielniejszy (...)

Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epok.
Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epok.

Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epok.

Wpływ Biblii na piśmiennictwo polskie wynikał z jego ścisłych związków z chrześcijańską kulturą europejską, jak i ze stosunków społeczno-politycznych na przestrzeni stuleci. Stosunki te decydowały o wyborze pewnych wątków tematycznych czy też korzystaniu ze stylu biblijnego. Twórcy różnych epok chętnie sięgali do tradycji biblijnej wykorzystując w swych dziełach pradawne symbole (...)

Wartości starożytnej mitologii.
Wartości starożytnej mitologii.

Wartości starożytnej mitologii.

Jak doszło do powstania mitów Mity powstały ponieważ tłumaczą to co niewytłumaczalne (powstanie świata, pór roku, ludzi). Zostały spisane aby można je było przekazywać dalszym pokoleniom. Mit jest to wypowiedź, zazwyczaj narracyjna oparta na wierzeniach ludzi antycznych. Posiada fabułę. Przekazuje uniwersalne prawdy. Mity to dawne baśnie i opowieści o bóstwach oraz (...)

Wyrażenia z Biblii
Wyrażenia z Biblii

Wyrażenia z Biblii

Zakazany owoc- zabroniona przyjemnosc – historia Adama i Ewy w raju: Biblia; Księga Rodzaju Arka Noego – azyl bezpieczeństwo – historia o potopie Plagi egipskie – nieszczęscie – hist.wędrówki Izraelitów do ziemii oboecanej Egipskie ciemności – wielka, nieprzenikniona ciemnośc- wędrówka do ziemi obiecanej; Biblia, Księga Wyjścia- jedna z 10 plag zasłanych na Egipt (...)