Literatura inspirowana malarstwem barokowym, malarstwo baroku inspirowane literaturą.
Literatura inspirowana malarstwem barokowym, malarstwo baroku inspirowane literaturą.

Literatura inspirowana malarstwem barokowym, malarstwo baroku inspirowane literaturą.

Barok to epoka, w której ludzie znudzeni są już klasycznym pięknem, nauką, rozsądnym rozumieniem świata. Wracają zabobony, alchemia, nietolerancja. Ludzie zaczynają balować, stroić się, otaczać się bogactwem i przepychem. Bardzo popularne stają się bale maskowe, gdyż pod maską można schować skutecznie nie tylko swój wiek, ale i niecne uczynki. Taka (...)

Model miłości barokowej zawarty w różnych utworach poetyckich
Model miłości barokowej zawarty w różnych utworach poetyckich

Model miłości barokowej zawarty w różnych utworach poetyckich

Po średniowieczu i renesansie - epokach, które "ujarzmiły" miłość - w baroku dokonała się jej metamorfoza. Owe zmiany nastąpiły głównie w swobodzie traktowania tematyki miłosnej - otworzyły się drzwi prowadzące do gwałtowności, pożądania, rozkoszy. Miłość barokowa była przede wszystkim miłością sensualną i ściśle łączyła się z fascynacją ludzkim ciałem. Zaczęto (...)

Geneza i Treść Mitu Sarmackiego.
Geneza i Treść Mitu Sarmackiego.

Geneza i Treść Mitu Sarmackiego.

Sarmatyzm to pojęcie złożone. Obejmuje ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczpospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI aż po czasy rozbiorów. Pojęciem tym określa się również swoisty sposób bycia - rubaszność., bujność obyczaju, a także mentalność ówczesnej polskiej szlachty. Sarmatyzm można również w kategoriach ideologii szlacheckiej, która sankcjonowała szczególne (...)

"Być czy mieć" - problem człowieka ery nieograniczonej konsumpcji.

"Być czy mieć" - problem człowieka ery nieograniczonej konsumpcji.

. Plan: A. Wstęp: "Być czy mieć" - problem człowieka ery nieograniczonej konsumpcji. B. Rozwinięcie: 1. Dylemat moralny, a współczesne społeczeństwo. 2. Życie ludzkie i jego wymagania, a dążenie do luksusu. 3. Świat dla człowieka współczesnego i rola ludzkiej egzystencji. 4. "Być" - człowiek, a otoczenie. 5. "Mieć" - człowiek, a wyobrażenie o samym sobie. C. Zakończenie: 1. Posiadanie (...)

Podsumowanie baroku
Podsumowanie baroku

Podsumowanie baroku

BAROK CZAS TRWANIA EPOKI NASTRÓJ EPOKI FILOZOFIA EPOKI ARCHITEKTURA MALARSTWO I RZEŹBA MUZYKA LITERATURA GENEZA NAZWY „Barok” miał jako nazwę tę zaletę, że wyzbyty był wyraźnego akcentu wartościującego, a nadto „obsługując” sztukę i (...)

 
Makbet - charakterystyka postaci.
Makbet - charakterystyka postaci.

Makbet - charakterystyka postaci.

Jak mówi nam sam tytuł utworu, Makbet jest w dramacie Williama Shakespeare'a najważniejszą osobą. Czy to znaczy, że jest on pozytywną postacią? Czy słowo "główny bohater" również w tym przypadku oznacza człowieka godnego naśladowania? Kto czytał dzieło Shakespeare'a zatytułowane "Makbet", doskonale wie, że odpowiedź na to pytanie brzmi "nie". A (...)

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska
Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska

Jan Chryzostom Pasek urodził się około roku 1636 koło Rawy Mazowieckiej, zmarł ok. 1701r. Pochodził z drobnej szlachty, najprawdopodobniej uczył się w kolegium jezuickim. Jako dziewiętnastoletni młodzieniec zaciągnął się do wojska, brał udział w kampanii przeciwko Szwedom, jego oddział dowodzony przez Czarneckiego został wysłany do Danii na pomoc. Po pobycie (...)

Wizja Boga, świata i człowieka na podstawie utworów literackich (od starożytności do baroku)
Wizja Boga, świata i człowieka na podstawie utworów literackich (od starożytności do baroku)

Wizja Boga, świata i człowieka na podstawie utworów literackich (od starożytności do baroku)

Już od zamierzchłej starożytności pojęcia Boga (lub bogów), świata i człowieka ściśle były ze sobą powiązane w ludzkiej świadomości. Zauważyć wypada, że im głębiej sięgamy w historyczną przeszłość, tym mocniej te byty były ze sobą powiązane. Dla ludzi starożytności bogowie byli istotami bardzo im bliskimi. Jeśli wczytać się w grecką (...)

Barok
Barok

Barok

BAROK 1.Nazwa epoki, czas trwania... Nazwa: Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyństwo polegające na wypaczeniu klasycznej estetyki i jej kanonów piękna). Nazwa epoki została zapożyczona z terminologii historii sztuki, gdzie była określeniem przedmiotów artystycznych o udziwnionym, odbiegającym (...)

Polska i Polacy w utworach Wacława Potockiego.
Polska i Polacy w utworach Wacława Potockiego.

Polska i Polacy w utworach Wacława Potockiego.

Dorobek literacki Wacława Potockiego zaliczany jest do nurtu poezji sarmackiej, a jego twórczość zyskała miano obywatelskiego sumienia narodu. Tytuł zbioru "Moralia albo rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg" ukazuje, że był to twórca przejęty poczuciem odpowiedzialności pisarskiej. Morały i pouczenia, które głosił można następująco pogrupować: Postulaty patriotyczne w utworach: "Nierządem (...)