Obrońcy chłopa w literaturze renesansowej .
Obrońcy chłopa w literaturze renesansowej .

Obrońcy chłopa w literaturze renesansowej .

Rej w „Krótkiej rozprawie...\", pokazując chorobę Rzeczypospolitej, wszystkie winy za taki stan zrzuca na szlachtę, duchowieństwo i władzę. Jedynymi niewinnymi, a zarazem najbardziej poszkodowanymi są chłopi, na których spada cały ciężar nieodpowiedzialności innych stanów. Rej pokazuje, że przy okazji nie są chronieni żadnymi prawami, a to co jest nie (...)

Człowiek renesansu i jego sprawy.
Człowiek renesansu i jego sprawy.

Człowiek renesansu i jego sprawy.

“ŻYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO” MIKOŁAJ REJ Jest to utwór parenetyczny czyli propagujący pewien typ osobowości, który ma być wzorem cnót dla czytelników współczesnych autorowi. W tym przypadku ideałem jest szlachcic, właściciel dóbr ziemskich, wiodący prawy i spokojny tryb życia. Rej podaje wiele pouczeń jak wychowywać młodego człowieka. Autor kładzie nacisk na wiek (...)

renesans
renesans

renesans

Pojęcie renesansu wprowadził wybitny szesnastowieczny włoski malarz, pisarz i architekt, Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób podkreślić odmienność nowej epoki od średniowiecza. Odrębność ta polegać miała przede wszystkim na odrodzeniu się antycznych idei, całego dorobku literackiego, filozoficznego i kulturowego tej epoki. Renesans to ponowne odkrycie antycznej sztuki i architektury, antycznych (...)

Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Życie i twórczość Leonardo da Vinci urodził się dokładnie w sobotę, 15 kwietnia 1452 roku, o godzinie 22.30 w miejscowości Vinci, która znajdowała się niedaleko Florencji. Był on dzieckiem z nieprawego łoża Ser Piera i Cateriny. Przeszkadzało to Leonardowi, gdyż wśród mieszczaństwa pochodzenie z nieprawego łoża było traktowane jako ujma. Dzieci (...)

Co to jest renesansowy humanizm i reformacja? Odwołaj się do literatury odrodzenia
Co to jest renesansowy humanizm i reformacja? Odwołaj się do literatury odrodzenia

Co to jest renesansowy humanizm i reformacja? Odwołaj się do literatury odrodzenia

- Humanizm oznacza prąd poszukujący i rozwijający tradycję starożytnej wiedzy o człowieku zawartej w filozofii i literaturze, polega na szerokim wykształceniu i wyćwiczeniu w sztukach pięknych; wymaga od człowieka zdolności twórczych i sprawności umysłowej; Studia obejmowały różne dziedziny ludzkiej aktywność: sztukę, literaturę, filozofię. Retoryce i gramatyce przypisywano rolę nadrzędną nad (...)

 
Refleksje o życiu w twórczości Jana Kochanowskiego.
Refleksje o życiu w twórczości Jana Kochanowskiego.

Refleksje o życiu w twórczości Jana Kochanowskiego.

- w różnych utworach są różne punkty widzenia życia, zależy to od stanu ducha autora - Pieśni: czerpać radość z każdego dnia (starożytność), stoicki pogląd na wyroki losu, życie; rozum jako środek utrzymania równowagi pokusy-tragiczny los; równowaga psychiki wymusza nie zaspokajanie własnej dumy kosztem innych ludzi; równowaga też z kontemplacji (...)

Twórczość Jana Kochanowskiego wykładem trzech podstawowych działów filozofii: ontologii, epistemologii i etyki.
Twórczość Jana Kochanowskiego wykładem trzech podstawowych działów filozofii: ontologii, epistemologii i etyki.

Twórczość Jana Kochanowskiego wykładem trzech podstawowych działów filozofii: ontologii, epistemologii i etyki.

Odrodzenie jako epoka odcinająca się od mrocznego średniowiecza przyniosło bogactwo nowych prądów umysłowych i religijnych. Rewolucja nie ominęła też filozofii i jej głównych działów. Inaczej spojrzano na człowieka i jego stosunek do Boga, w inny sposób tłumaczono sobie sens bytu. Ludzie nie chcieli już bezkrytycznie wierzyć w biblijne prawdy i (...)

Jan Kochanowski
Jan Kochanowski

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski pisał o życiu, ojczyźnie, śmierci i Bogu, czyli najważniejszych problemach ludzkiego istnienia. Twórczość pierwszego Polaka, który pisał w języku ojczystym, można bez wątpienia nazwać bardzo różnorodną. Kochanowski nie bał się pisać (...)

„Pieśni” Jana Kochanowskiego
„Pieśni” Jana Kochanowskiego

„Pieśni” Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski był największym poetą polskiego odrodzenia, stąd tez zwykło nazywać się go „ojcem poezji polskiej”. Obdarzony niezwykłym słuchem językowym i talentem poetyckim, stał się sprawcą największego przełomu literackiego w historii polskiego piśmiennictwa, a jego spuścizna literacka na długie wieki stała się niewyczerpanym źródłem inspiracji dla następców. Pieśni pisywał je Kochanowski (...)

Humanizm renesansowy
Humanizm renesansowy

Humanizm renesansowy

W średniowieczu dorobek kultury grecko-rzymskiej, jako pogańskiej, został odrzucony i zaniedbany. Z chwilą jednak, gdy chrześcijaństwo ostatecznie zwyciężyło i okrzepło, stosunek do dziedzictwa antyku ulegał stopniowej zmianie. Toteż w kulturze europejskiej, od IX wieku począwszy, można dostrzec powtarzające się fale zainteresowania dziedzictwem kulturalnym po starożytności, o różnym natężeniu i zakresie. (...)