Scharakteryzuj filozoficzne poglądy średniowiecza, jaki wpływ wywarły na kształt ówczesnej literatury.
Scharakteryzuj filozoficzne poglądy średniowiecza, jaki wpływ wywarły na kształt ówczesnej literatury.

Scharakteryzuj filozoficzne poglądy średniowiecza, jaki wpływ wywarły na kształt ówczesnej literatury.

- w średniowieczu mamy trzy wielkie teorie filozoficzne, odwołujące się do roli człowieka i świata pod panowaniem Boskim, które w jakiś sposób porządkują wartości rządzące życiem człowieka, wszystkie jednak podporządkowują świat Bogowi (teocentryzm) - scholastyka św. Anzelma: podporządkowany wierze, ale starał się tłumaczyć prawdy religijne (dogmaty, orzeczenia i inne uznane (...)

Literatura parenetyczna; ideał rycerza i władcy oraz ascety; świętego.
Literatura parenetyczna; ideał rycerza i władcy oraz ascety; świętego.

Literatura parenetyczna; ideał rycerza i władcy oraz ascety; świętego.

W średniowieczu istniały wzorce osobowe świeckie (rycerza doskonałego i mądrego władcy) oraz religijne (asceci i święci). Dzieła, które konstruowały i propagowały wzory osobowe nazywane są parenetycznymi. Ideał rycerza zawarty jest w \"Pieśni o Rolandzie\". Opowiada ona o bitwie baskijskich górali (pogan) z oddziałami Karola Wielkiego w wąwozie Ronceval. Rycerze ariengardy (...)

Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy
Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy

Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy

- asceta i rycerz stanowią dwa podstawowe wzorce osobowe propagowane w parenetycznej literaturze średniowiecznej, obok postawy franciszkańskiej; trzeba wspomnieć, że pareneza polega właśnie na propagowaniu pewnych wzorców osobowych, ideałów i wartości, którymi powinien kierować się człowieka danej epoki; - wzorzec świętego ~ ascety związany jest z bezwzględną dominacją kościoła we (...)

Krzyżacy. Historia zakonu do roku 1525
Krzyżacy. Historia zakonu do roku 1525

Krzyżacy. Historia zakonu do roku 1525

Początków istnienia Zakonu Krzyżackiego powstałego w okresie podejmowanych z inicjatywy papiestwa w XI - XIII w. wypraw krzyżowych dla zdobycia Ziemi Świętej dopatrywać się można w otwarciu około 1130 r. w Jerozolimie hospicjum (schroniska) dla niemieckich pielgrzymów i kupców, obsługiwanego przez braci szpitalników. Po utracie przez krzyżowców w 1187r. Jerozolimy (...)

Średniowiecze - charakterystyka epoki, podstawowe pojęcia
Średniowiecze - charakterystyka epoki, podstawowe pojęcia

Średniowiecze - charakterystyka epoki, podstawowe pojęcia

ŚREDNIOWIECZE Terminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Początek średniowiecza wiąże się z 476 r.n.e., tj. upadkiem cesarstwa zachodnio-rzymskiego, schyłek zaś z wydarzeniami historycznymi XV w. (z 1453 r., tj. upadkiem cesarstwa bizantyjskiego oraz 1492 r. - odkryciem Ameryki). Ówczesna feudalna Europa tworzyła swoistą (...)

 
Najdawniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego.
Najdawniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego.

Najdawniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego.

“Geograf bawarski” IX w. - spis nazw polskich plemion “Dagome index” X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje państwo pod opiekę papieżowi, nazwy geograficzne “Kronika Theimara” X-XI w. - nazwy plemion (Ślązanie), nazwy rzek (Odra, Bóbr) i nazwy miast (Krosno) “Bulla Gnieźnieńska” XII w. - rejestr dóbr kościelnych, “Złota Bulla języka polskiego” (...)

Starożytność i średniowiecze - dwie epoki i dwie wizje świata.
Starożytność i średniowiecze - dwie epoki i dwie wizje świata.

Starożytność i średniowiecze - dwie epoki i dwie wizje świata.

Filozofia i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu. Wyraz filozofia pochodzi od dwóch słów phileo (lubię) i sophia (mądrość). W starożytności termin ten oznaczał całokształt wiedzy racjonalnej. Filozofia grecka zaczęła rozwijać się w VI w.p.n.e., natomiast jej największy rozkwit przypada na V i IV w.p.n.e. Heraklit z Efezu (VI/V w.p.n.e.) - (...)

Bogurodzica
Bogurodzica

Bogurodzica

Jest to najstarsza polska pieśń religijna. Dwie pierwsze zwrotki powstały w XIII wieku. Pieśń tę śpiewało polskie rycerstwo idące do walki. W pierwszej strofie wierni zwracają się do Matki Boskiej z prośbą o zjednanie Syna Bożego i zesłanie przez niego łask. Zwrotka druga to także prośba, ale tym razem skierowana (...)

DZIEJE TRISTANA I IZOLDY - streszczenie
DZIEJE TRISTANA I IZOLDY - streszczenie

DZIEJE TRISTANA I IZOLDY - streszczenie

Dziecięctwo Tristana W zamian za gorliwą i skuteczną pomoc w walce z wrogiem, Marek oddał Riwalenowi rękę swej siostry, Blancheflor. Władca ziemi lońskiej poślubił ją „w klasztorze tyntagielskim”, a następnie powrócił do swego kraju i oddał spodziewającą się dziecka żonę pod opiekę Rohałta. Sam zaś wyruszył przeciwko diukowi (...)

Średniowiecze
Średniowiecze

Średniowiecze

1.Wyjaśnij nazwę i czas trwania epoki. Ideologia średniowiecza – teocentryzm, uniwersalizm, dualizm, cechy stylów w sztuce – romanizm i gotyk (przykłady). Filozofia epoki – główne myśli św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, św. Franciszka z Asyżu. Nazwa epoki została ustalona po jej zakończeniu. Termin ten określa epokę historii i kultury europejskiej (...)