Średniowiecze na tle innych epok
Średniowiecze na tle innych epok

Średniowiecze na tle innych epok

Wbrew utartym opiniom średniowiecze nie było epoką mroku i zacofania, lecz epoką, która budowała od podstaw nową jakość kulturową. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego wytworzyła się ogromna luka kulturowa. Sztuka starożytna, jej osiągnięcia w zakresie rzeźby, architektury i literatury były niszczone przez najeźdźców z Północy i ulegały stopniowemu zapomnieniu. Jedna religia, (...)

Najstarsza poezja polska.
Najstarsza poezja polska.

Najstarsza poezja polska.

"Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią". Utwór anonimowego autora, powstał w latach 1463 - 1465. Najdłuższy polski wiersz średniowieczny. Utwór rozpoczyna się wstępnym wprowadzeniem odautorskim, w którym autor prosi Boga o pomoc w tworzeniu dzieła. Utwór ma formę dialogu między mistrzem Polikarpem a śmiercią, która ukazała się w kościele z polecenia Boga. (...)

Święty i rycerz jako wzorce parenetyczne w literaturze średniowiecza
Święty i rycerz jako wzorce parenetyczne w literaturze średniowiecza

Święty i rycerz jako wzorce parenetyczne w literaturze średniowiecza

Celem literatury średniowiecza było pouczenie, wychowanie, tworzenie odpowiednich postaw moralnych, stąd częstym motywem jest afirmacja dobra i potępienie zła. Literatura średniowieczna utworzyła dwa wzorce parenetyczne - świętego i idealnego rycerza. Pierwszy z nich był kreowany w utworach hagiograficznych, tzn. żywotach świętych, np. św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Kingi. "Legenda o (...)

Wizje życia ludzkiego (antropologia filozoficzna) w literaturze średniowiecznej
Wizje życia ludzkiego (antropologia filozoficzna) w literaturze średniowiecznej

Wizje życia ludzkiego (antropologia filozoficzna) w literaturze średniowiecznej

Krzyż i miecz - to znaczące symbole ideałów średniowiecznego człowieka; dwa ośrodki kształtujące kulturę duchową epoki - kościół i dwór - eksponowały różne wizje wartości życia ludzkiego. Pierwszy, poprzez nadanie egzystencji człowieka charakteru w pełni duchowego i religijnego, zmierzał ku idei ascezy, drugi - akcentując pojęcie honoru jako najwyższego dobra (...)

"O zachowaniu się przy stole" P. Słota.

"O zachowaniu się przy stole" P. Słota.

Przecław Słota (Złota), burgrabia poznański (1398-1400) znany jest jako autor Wiersza o chlebowym stole (lub Wiersza o zachowaniu się przy stole). Utwór ten, powstały ok. 1400 roku, przetrwał w odpisie 1410-1420 r., został odkryty przez Aleksandra Brucknera i wydany w 'Ateneum' w 1891 roku. Jest to najstarszy wiersz świecki w (...)

 
Początki piśmiennictwa polskiego
Początki piśmiennictwa polskiego

Początki piśmiennictwa polskiego

Początki piśmiennictwa polskiego datowane są na drugą połowę wieku X, kiedy to państwo Polan pod wodzą księcia Mieszka przyłączyło się do chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej. Początkowo to dzięki starcom plemiennym przekazywane były ustnie podania i historie rodowe. Od 965 roku (data pierwszego zapisu historycznego w języku łacińskim) zaczęły powstawać tzw. annales, (...)

Nawiązania do Średniowiecza w literaturze polskiej późniejszych epok.
Nawiązania do Średniowiecza w literaturze polskiej późniejszych epok.

Nawiązania do Średniowiecza w literaturze polskiej późniejszych epok.

Nawiązania do Średniowiecza zaczynają się w Renesansie. Elementy renesansowe i redniowieczne łączy "Boska komedia" Dantego - wyraźne cechy redniowiecza: motyw wędrówki poza wiatem przez piekło, czyciec i raj. Poecie towarzyszy poeta Wergiliusz i ukochana Beatrycze. Typowe opisy piekła i raju. Typowa konstrukcja wznoszenia człowieka od grzechu do więtoci. Średniowiecze jako (...)

Topos śmierci w kulturze i sztuce średniowiecza
Topos śmierci w kulturze i sztuce średniowiecza

Topos śmierci w kulturze i sztuce średniowiecza

U schyłku średniowiecza tematyka śmierci znalazła się w centrum zainteresowania artystów i teologów. Zagadnienie śmierci w XIV i XV w. łączy się bezpośrednio z ideą ascezy i hasłami: "vanitas" oraz "memento mori". "Vanitas" pochodzi od zdania łacińskiego: "Vanitas vanitatis et omnia vanitas", co oznacza "Marność nad marnościami i wszystko marność". (...)

Wzorce osobowe świętego i rycerza w średniowieczu.
Wzorce osobowe świętego i rycerza w średniowieczu.

Wzorce osobowe świętego i rycerza w średniowieczu.

Okres średniowiecza charakteryzuje się poglądem, zgodnie, z którym w centrum zainteresowania nauki, religii i sztuki, powinien znajdować się Bóg. Jemu należy podporządkować wszystkie sprawy ludzkie, całe życie człowieka. Pogląd taki zwany teocentryzmem, miał zasadniczy wpływ na kształtowanie wizji świata oraz ideowych wzorców osobowych epoki- religijnych i świeckich. Tak oto Kościół (...)

Kwiatki św. Franciszka z Asyżu - streszczenie
Kwiatki św. Franciszka z Asyżu - streszczenie

Kwiatki św. Franciszka z Asyżu - streszczenie

Rozdz. 21. O przeświętym cudzie, którego święty Franciszek dokonał nawróciwszy okrutnie dzikiego wilka z Gubbio W okolicach miasta Gubbio grasował wielki i okrutny wilk, który atakował nie tylko zwierzęta, ale i ludzi. Mieszkańcom miasta nie pomagała żadna broń. W końcu przestali wychodzić poza mury. Kiedy św. Franciszek przebywał (...)