Liberalizm
Liberalizm

Liberalizm

Liberalizm (od łac. Liber - wolny) rozwinął się na początku XVIII w. Za jego prekursora uchodzi John Locke, angielski pisarz polityczny z przełomu XVII i XVIII w. Do wybitnych przedstawicieli liberalizmu należą także: Francuz Benjamin Constant, Anglik Jeremy Bentham, francuski arystokrata Alexis de Tocqueville, a także zmarły w 1873r. angielski (...)

patologie społeczne
patologie społeczne

patologie społeczne

Patologia społeczna jest zjawiskiem społecznym związanym z zachowaniem się jednostek lub grup społecznych niezgodnym z obowiązującymi wartościami danej kultury. Terminu patologia społeczna używa się również dla określenia nauki zajmującej się socjologicznym badaniem przyczyn i zwalczaniem patologicznych zjawisk społecznych takich jak przestępczość, prostytucja, pijaństwo itp.. W przedstawionym przeze mnie tekście poruszam (...)

Struktura i zakres działania Policji
Struktura i zakres działania Policji

Struktura i zakres działania Policji

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu, przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ POLICJI NALEŻY: 1) ochrona życia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w (...)

Współczesna myśl socjaldemokratyczna
Współczesna myśl socjaldemokratyczna

Współczesna myśl socjaldemokratyczna

WSPÓŁCZESNA MYŚL SOCJALDEMOKRATYCZA Ideologię polityczną współczesnej socjaldemokracji stanowią zasady socjalizmu demokratycznego sformułowane w Deklaracji Frankfurckiej w lipcu 1951 roku. Socjalizm demokratyczny odwołuje się do koncepcji demokracji politycznej, gospodarczej, społecznej i międzynarodowej. Demokracja polityczna oznacza pełnię wolności politycznych, obywatelskich i religijnych, rządy większości przy poszanowaniu praw mniejszości oraz funkcjonowanie systemu wielopartyjnego. Demokracja gospodarcza (...)

Subkultura
Subkultura

Subkultura

Każda dojrzewająca osobowość młodego człowieka domaga się uczestnictwa w grupie. Pojawia się chęć dostrzeżenia własnej odrębności i związana z tym chęć bycia sobą. Prowadzi to często do odrzucenia przyjmowanych dotąd wzorów, norm i autorytetów. Młody człowiek w sytuacji niepewności i zagubienia potrzebuje wsparcia psychicznego i moralnego. Dzięki przynależności do grupy (...)

 
Indywidualne srodki ochrony drog oddechowych
Indywidualne srodki ochrony drog oddechowych

Indywidualne srodki ochrony drog oddechowych

Podstawowymi srodkami ochrony drog oddechowych sa maski przeciwgazowe.dzielimy je na filtracyjne i izolacyjne. Dzialanie ochronne masek filtracyjnych polega na oczyszczaniu powietrza ze srodkow trujacych, promieniotworczych i biologocznych. Dzieje się to w czasie przeplywu powietrza przez pochlaniacz.może być wielogazowy lub selektywny.ochrone przed czadem zapewnia Pochlaniacz hopkalitowy. Zawarty w nim hopkalit(nazwa handlowa mieszaniny tlenkow (...)

alkoholizm
alkoholizm

alkoholizm

Wielu rodziców jest szczerze zaniepokojonych tym, co dzieje się z dziećmi wobec faktu nadmiernego picia oraz incydentów związanych z piciem alkoholu. Wielu niepijących rodziców w rodzinach z problemem alkoholowym obawia się obciążeń dziedzicznych, złego przykładu osoby pijącej czy wciągania dziecka w imprezy z alkoholem. Niektórzy rodzice są przerażeni możliwością niszczącego (...)

TEMAT: Unormowania konstytucyjne w Polsce i ich ewolucja w latach 1944 – 1989.
TEMAT: Unormowania konstytucyjne w Polsce i ich ewolucja w latach 1944 – 1989.

TEMAT: Unormowania konstytucyjne w Polsce i ich ewolucja w latach 1944 – 1989.

- 30 czerwca 1946r. – referendum ludowe, w którym społeczeństwo miało się wypowiedzieć na 3 następujące pytania: 1. Czy jesteś za zniesieniem senatu? 2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? 3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na (...)

Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dlaczego świat wydaje co roku 400 miliardów dolarów na zbrojenia, a jedna trzecia ludzkości przymiera głodem ? Po co właściwie istnieje ONZ skoro nie potrafiła zapobiec wybuchowi dziesiątek wojen już po roku 1945,a wojny te pochłonęły przynajmniej 3 miliony ofiar ? W ONZ wygłasza się tylko przemówienia,które nie mają żadnego (...)

Geneza rozwoju demokracji
Geneza rozwoju demokracji

Geneza rozwoju demokracji

DEMOKRACJA z greckiego „demos” - lud i „kratos” – władza, ludowładztwo.  Termin określający rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa. ANTYCZNE KORZENIE DEMOKRACJI  Starożytne narody wprowadziły do powszechnej historii wynalazek organizacji państwa, w której brali udział wszyscy obywatele lub przynajmniej większość, wspólnie decydowali o sprawach społeczeństwa, wojnach, ustalali system (...)