Szukaj ściąg i wypracowań2 tys maturzystów będzie powtarzało egzamin z informatyki!Niedawno pisaliśmy o tym, że matura dobiegła końca i że teraz pozostało czekać tylko na wyniki. 2 tyś maturzystów, którzy pisali egzamin z informatyki (w nowej formule) będzie go powtarzać. Dlaczego?

Jak poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zadaniu 6.2 z informatyki brakowało kilku danych. W związku z tym, zdający ten egzamin, którzy uznali, że opisana wyżej sytuacja dotycząca pliku z danymi mogła wpłynąć na rozwiązanie pozostałych zadań podczas egzaminu bedą mogli przystąpić do egzaminu jeszcze raz. 

Dodatkowy termin egaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym został wyznaczony na 13 czerwca 2016 roku. Zdający ten egzamin będą przystępowali wyłącznie do części drugiej egzaminu, tj do wykonania zdań z wykorzystaniem komputera.

Maturzyści mieli czas do 25 maja, aby złożyć odpowiedni wniosek do CKE. Jak informuje CKE na egzamin zdecydowało się około 2 tyś maturzystów. Większość z nich, egzamin będzie zdawało w swoich macierzystych szkołach.