NEWSY

Czy warto zapisać się do szkoły policealnej?Nie tylko teoria

Wiele osób ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy nawet pomimo tego, że ich dotychczasowa nauka przebiegała bez zarzutów. Osoby mogące pochwalić się znakomitymi wynikami nie są w stanie przekonać do siebie pracodawców. Co przy tym szczególnie ważne, same są w stanie zdiagnozować swój największy problem. W ich głowach kotłuje się teoria, brak jest jednak odpowiednich umiejętności praktycznych.

Gdy jednak osoby takie zaczyna interesować szkoła policealna Gdańsk (https://szkolymedyczne.eu/gdansk/kontakt), może się okazać, że ich największy problem szybko zostanie rozwiązany. W placówce tego typu nie lekceważy się wiedzy teoretycznej, zwraca się jednak uwagę na to, że bez praktyki nigdy nie zda się ona na wiele. W czasie nauki dużą wagę przywiązuje się do konkretnych umiejętności. Pomagają w tym programy nauczania dostosowane do współczesnych potrzeb i dobrze wyposażone sale, w których słuchacze mogą ćwiczyć pod czujnym okiem swoich wykładowców. Szkoły stawiają także na sprawdzony system praktyk w firmach. Słuchacze mogą organizować je sobie samodzielnie, mogą jednak również korzystać ze wsparcia szkoły w tym zakresie.

Elastyczność

Zajęcia w szkole policealnej odbywają się w kilku trybach. Tradycyjny tryb dzienny idzie w parze z zajęciami wieczorowymi oraz z trybem zaocznym. Dzięki temu, każda osoba myśląca o poszerzaniu swojej wiedzy może zdecydować się na naukę w najbardziej dogodnym dla niej terminie. Zdobywanie nowych umiejętności nie odbywa się więc ze szkodą dla innych obowiązków, tak zawodowych, jak i prywatnych.

Egzamin państwowy na zakończenie nauki

Dobre oceny dowartościowują uczniów i pozwalają im na stworzenie pewnego wyobrażenia na temat tego, jakie jest ich miejsce na rynku pracy. Nie są jednak wymierne. Nic więc dziwnego, że dobra szkoła policealna w Gdańsku proponuje swoim słuchaczom coś więcej. Tym czymś jest możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego wieńczącego naukę. Egzamin jest opracowywany i sprawdzany poza szkołą, jest więc czymś więcej niż tylko formalnością podsumowującą naukę. Jego znaczenie jest duże także dla pracodawców, którzy mają pewność, że wiedza ich przyszłych pracowników została zweryfikowana.