Szukaj ściąg i wypracowańDokonaj ogólnej charakterystyki Młodej Polski i podaj inne określenia literatury XIX i XX wiekuMŁODA POLSKA - za daty graniczne Młodej Polski przyjmuje się lata 1891 i 1918. Data końcowa to zakończenie 1 wojny światowej. Nazwę przyjęto na wzór Młodych Niemiec, Francji , Włoch, podkreślano modernistyczną ideologię mlodziwży europejskiej końca wieku XIX. Po raz pierwszy terminu tego użył Artur Górski w cyklu swoich artykułów pt. "Młoda Polska",opublikowanych w krakowskim "Życiu" w 1898 roku. MODERNIZM - inna nazwa tej epoki ; termin ten oznacza sztukę nowoczesną i wszelkie przejawy artystycznego nowatorstwa. NEOROMANTYZM - jeszcze inna nazwa tej epoki, nadawana jej ze względu na poczucie duchowego pokrewieństwa z romantyzmem. DEKADENTYZM - od "dekadence" - schyłkowość ze względu na bierną, pesymistyczną, pełną rezygnacji i poczucia końca istnienia postawę młodego pokolenia "schyłkowców" . Idee - sztuka dla sztuki, kruchość ludzkiego życia, prawa przemijania wśrod tematów literatury - śmierć, szatan, koniec wieku, wyobcowany poeta - artysta, to wyznaczniki Młodej Polski.

 

Młoda Polska - omówienie, charakterystyka.ZOBACZ TAKŻE

skomentuj to