EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty | Matematyka: Ułamki zwykłe (dodawanie i odejmowanie)Przykłady dodawania i odejmowania ułamków zwykłych:

 1. Dodawanie ułamków o tym samym mianowniku: a) 3/5 + 2/5 = (3+2)/5 = 5/5 = 1

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach:

  1. a) 1/4 + 1/6

   1. Pierwszy krok: znajdź najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW) mianowników, czyli 4 i 6. NWW(4, 6) = 12.

   2. Drugi krok: przekształć ułamki, tak aby miały wspólny mianownik: 1/4 = 3/12 (pomnożyliśmy licznik i mianownik przez 3) 1/6 = 2/12 (pomnożyliśmy licznik i mianownik przez 2)

   3. Trzeci krok: dodaj ułamki o wspólnym mianowniku: 3/12 + 2/12 = (3+2)/12 = 5/12

 3. Odejmowanie ułamków o tym samym mianowniku: a) 5/7 - 2/7 = (5-2)/7 = 3/7

 4. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach: a) 3/8 - 1/4 Pierwszy krok: znajdź NWW mianowników, czyli 8 i 4. NWW(8, 4) = 8. Drugi krok: przekształć ułamki, tak aby miały wspólny mianownik: 3/8 = 3/8 (mianownik się nie zmienia) 1/4 = 2/8 (pomnożyliśmy licznik i mianownik przez 2) Trzeci krok: odejmij ułamki o wspólnym mianowniku: 3/8 - 2/8 = (3-2)/8 = 1/8