Walory artystyczne utworów renesansowych.
Walory artystyczne utworów renesansowych.

Walory artystyczne utworów renesansowych.

GATUNKI LITERACKIE fraszka Z włoskiego słowa “frasca” co oznacza gałązka. Od frasche co oznacza bagatela, drobnostka. Jest to krótki utwór poetycki będący odmianą epigramatu, najczęściej żartobliwy i na błahy temat, dotyczy jakiegoś zdarzenia lub osoby, o charakterze anegdotycznym, zamknięty wyrazistą puentą stanowiącą wyostrzenie myśli lub konkluzje. Nazwę wprowadził Kochanowski w (...)

 
Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza w zaborze austriackim w latach 1815-1864
Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza w zaborze austriackim w latach 1815-1864

Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza w zaborze austriackim w latach 1815-1864

Zgodnie z powziętymi na Kongresie Wiedeńskim postanowieniami Księstwo Warszawski podzielono między Rosję, Prusy i Austrię. Austria dostała stosunkowo niewielki, ale cenny skrawek ze względu na żupy solne w Wieliczce. Pod władzą Austrii była Galicja i Śląsk Cieszyński, których łączna powierzchnia wynosiła 79 tys. km2. W Galicji epoka napoleońska i rok (...)