Zagrożone gatunki.
Zagrożone gatunki.

Zagrożone gatunki.

Gatunki o znaczeniu europejskim w Polsce opracowano na podstawie artykułu Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Zając K., Dyrektywa Siedliskowa - występujące w Polsce gatunki ważne dla Wspólnoty Europejskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 57/2001, 2: 5-60. W perspektywie akcesji Jednym z podstawowych aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody, który będzie obowiązywał Polskę po wstąpieniu do (...)

 
Kwaśne deszcze - opis ogólny
Kwaśne deszcze - opis ogólny

Kwaśne deszcze - opis ogólny

Nazwa ta określa wszystkie rodzaje kwaśnych opadów, tzn. kwaśne zanieczyszczenia powietrza, które mogą znajdować się w kwaśnym deszczu, mgle lub też w kwaśnym śniegu. Taki sposób transportowania na ziemię kwasów nazywany jest MOKRĄ DEPOZYCJĄ. SUCHA DEPOZYCJA - to zanieczyszczenia transportowane bezpośrednio na powierzchnię ziemi jako gazy lub pyły bez absorbowania (...)