Gady
Gady

Gady

Gady to gromada kręgowców której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną, z 18 rzędów gadów obecnie żyją tylko cztery, pozostałe wymarły w końcu ery mezozoicznej. Współczesne gady należą do czterech rzędów: żółwie, krokodyle, hatterie i gady łuskonośne, które dzielą się na dwa podrzędy: jaszczurki i węże, łącznie współcześnie żyje do (...)

Ewolucja
Ewolucja

Ewolucja

Jedną z niewielu dziedzin naukowych, której powstanie określa się dokładna data jest ewolucja. Powstanie ewolucji jako nauki datuje się na 1859 rok, czyli rok wydania przez Karola Darwina książki o tytule „O powstaniu gatunków, drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt”, w skrócie nazywanej (...)

Dowody ewolucji. Ewolucja
Dowody ewolucji. Ewolucja

Dowody ewolucji. Ewolucja

WIEK ZIEMI Wiek Ziemi oceniany jest na ok. 5 mld lat. Do jego określenia służą izotopy promieniotwórczych pierwiastków : Uran 238, Potas 40 – do określania wieku skał i minerałów. Węgiel C14 służy do określania wieku młodszych obiektów. SKAŁY OSADOWE Powstałe na skutek opadania drobnych cząsteczek piasku, mułu, błota, popiołów, szczątków itp. oraz (...)

DNA
DNA

DNA

DNA jest spiralną, dwuniciową cząsteczką, w której nici wzajemnie się dopełniają (ściślej mówić są względem siebie komplementarne). Komplemetarność polega na tym, że skierowane do wnętrza dwuniciowej spirali zasady sąsiednich nici łączą się według bardzo prostej reguły: - adenina nukleotydu jednej nici tworzy parę z tyminą nukleotydu drugiej nici (A=T) - guanina nukleotydu drugiej (...)

Choroby przenoszone drogą płciową
Choroby przenoszone drogą płciową

Choroby przenoszone drogą płciową

Choroby weneryczne to tradycyjna nazwa niektórych chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych. Obecnie choroby weneryczne zaliczane są do chorób przenoszonych drogą płciową [termin wprowadzony 1974 r. Przez WHO], obejmujących takie jednostki chorobowe jak: kiła, rzeżączka, rzęsistkowica, kłykciny kończyste, opryszczka (wywołana wirusem opryszczki typu II), nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, oraz wyjątkowo występujące (...)

 
Fotosynteza
Fotosynteza

Fotosynteza

Fotosynteza u roślin pustynnych Rośliny rosnące w bardzo suchym klimacie zwane są kserofitami (grec. Kseros - suchy, phyton - roślina) wykształciły liczne i szczególne rodzaje przystosowań anatomicznych, które pozwalają im przeżyć w warunkach długotrwałej suszy. Wiele spośród tych roślin wytworzyło też przystosowania fizjologiczne np. ich szparki mogą się otwierać chłodną nocą (...)

Eutanazja
Eutanazja

Eutanazja

Eutanazja jest to według prawa zabicie człowieka, np. nieuleczalnie chorego, na jego żądanie i pod wpływem współczucia. Są jednak sytuacje, kiedy chory nie ma kontaktu z rzeczywistością, nie może nawiązać jakiejkolwiek łączności ze światem. Co wtedy należałoby zrobić? Zabić, by skrócić jego cierpienie, ale skąd pewność, że cierpi, opiekować się (...)

DNA, Klonowanie i RNA
DNA, Klonowanie i RNA

DNA, Klonowanie i RNA

Klonowanie- polega na pobraniu jądra komórkowego z kom. somatycznej jednego osobnika i wprowadzeniu go do kom. jajowej drugiego osobnika DNA- jest to cząsteczka służąca do przekazywania i prz Echowywania inf. Genetycznej. Zbudowana jest z nukleodytów Składa się z cukru pięciowęglowego (dezoksyryboza) jednej z czterech zasad azotowych ( adenina A, tynina T, cytozyna C, (...)

Cykl rozwojowy glisty ludzkiej
Cykl rozwojowy glisty ludzkiej

Cykl rozwojowy glisty ludzkiej

Cykl rozwojowy glisty ludzkiej: pasożyt, bytuje w jelicie cienkim człowieka, jest rozdzielnopłciowa, samice są większe 20-40cm, ciało mają wyprostowane, a samce są mniejsze do 14cm. Samica składa na dobę 200000 jaj, wydostają się na zew. z kałem żywiciela. Przy odpowiedniej temp., wilgotności i dostępie do tlenu rozwija się w jaju (...)

Choroby genetyczne i ich znaczenie dla medycyny
Choroby genetyczne i ich znaczenie dla medycyny

Choroby genetyczne i ich znaczenie dla medycyny

Z medycznego punktu widzenia w genetyce człowieka największe znaczenie mają choroby genetyczne przekazywane dziedzicznie. Większość z nich stanowi istotny problem, ponieważ nie można ich trwale wyleczyć, a jedynie uczynić mniej groźnymi dla życia lub zdrowia następstwa genetycznych zaburzeń. Dzięki obecności w organizmie chromosomów, można ocenić płeć chromosomową, oraz ewentualne mutacje i (...)