Nato
Nato

Nato

NATO powstało w okresie tzw. "zimnej wojny" i miało stworzyć w Europie przeciwwagę dla bloku państw wschodnich. Setki tysięcy stacjonujących w Europie żołnierzy USA miało stworzyć tzw. "parasol ochronny" nad Europą Zach. przeciwko komunistycznemu zagrożeniu ze Wschodu. W czerwcu 1948 r. rezolucja Vandenberga wzywała USA do tworzenia bloków wojskowych. 4.04.1949 (...)

Przeszłość- jest to dziś, tylko cokolwiek dalej (C. K. Norwid). Rozważ uniwersalność postaw i wartości, które odnalazłeś w literaturze różnych epok.
Przeszłość- jest to dziś, tylko cokolwiek dalej (C. K. Norwid). Rozważ uniwersalność postaw i wartości, które odnalazłeś w literaturze różnych epok.

Przeszłość- jest to dziś, tylko cokolwiek dalej (C. K. Norwid). Rozważ uniwersalność postaw i wartości, które odnalazłeś w literaturze różnych epok.

Człowiek w swoim życiu staje przed różnymi wyborami. Musi podjąć decyzję, która niejednokrotnie ma wpływ na całe jego póĄniejsze życie. Łatwo żyje się gdy wokół nas panuje ład i porządek. Nikt wtedy nie podważa naszych poglądów i nie zmusza nas do podejmowania „niewygodnych decyzji” Ale przeważnie tak nie jest (...)

Kreacje bohaterów doby romantyzmu w poznanych utworach epoki. Przedstaw ich portrety psychologiczne na wybranych przykładach. (2 bohaterów ).
Kreacje bohaterów doby romantyzmu w poznanych utworach epoki. Przedstaw ich portrety psychologiczne na wybranych przykładach. (2 bohaterów ).

Kreacje bohaterów doby romantyzmu w poznanych utworach epoki. Przedstaw ich portrety psychologiczne na wybranych przykładach. (2 bohaterów ).

Każda epoka kreuje swoje typy bohaterów. W romantyzmie bohater podporządkowywał swoje działania wyzwoleniu kraju i narodu. Rządzą nim silne emocje, jego największa wartością i celem życia jest miłość, zarówno do osoby, jak i do Ojczyzny. Działo się tak dlatego, że romantyzm to pierwsza epoka, która w całości przypadała na okres (...)

Człowiek w poszukiwaniu wartości i sensu życia.
Człowiek w poszukiwaniu wartości i sensu życia.

Człowiek w poszukiwaniu wartości i sensu życia.

Człowiekowi jako istocie rozumnej i lepszej od innych zwierząt nie wystarcza kierowanie się w życiu instynktem. Człowiek od początku swojego istnienia szuka sensu życia oraz wyższych wartości, którymi mógłby się kierować. Najstarsze wierzenia ludzkie jakie przetrwały do naszych czasów są zapisane w mitologii greckiej i rzymskiej oraz w Biblii. (...)


Biblia - jeden z najdawniejszych zabytków językowych, literackich, religijnych
Biblia - jeden z najdawniejszych zabytków językowych, literackich, religijnych

Biblia - jeden z najdawniejszych zabytków językowych, literackich, religijnych

Biblia: ukazuje dzieje narodu izraelskiego zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich: Epika poemat opisowy (ks. Rodzaju) biografia (Ewangelia) powieść obyczajowa przypowieść kroniki (ks. Kronik) epistolografia (listy apostołów) zbiór praw Liryka pieśń miłosna (“Pieśń (...)

 
Egoizm
Egoizm

Egoizm

Egoizm jak wyjaśnia ten wyraz „Słownik j.polskiego” jest to „postać człowieka myślącego wyłącznie o sobie, kierujący się jedynie własnym interesem ze szkodą innych”. Dla mnie jest to cecha charakteryzująca wielu ludzi. Pisząc o egoiźmie można również wspomnieć o egoiście. Jest to człowiek przejawiający egoizm, myślący wyłącznie o sobie i swoich (...)

Tragedia jako gatunek literacki.
Tragedia jako gatunek literacki.

Tragedia jako gatunek literacki.

Tragedia to utwór o silnie zarysowanym konflikcie moralnym. Powstała w starożytności, wedle wierzeń oznaczała ona "śpiew kozła" - ulubionego zwierzęcia Dionizosa, boga wina i zabawy, który to natchnął greków również ideą stworzenia teatru. Jak wspomniałem we wstępie, w tragedii silnie ujawnia się pewien konflikt. Najczęściej jest to konflikt nierozwiązywalny, mamy (...)

Prometeizm w „Dies irae” Jana Kosprowicza i w „Wielkiej improwizacji” z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza
Prometeizm w „Dies irae” Jana Kosprowicza i w „Wielkiej improwizacji” z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza

Prometeizm w „Dies irae” Jana Kosprowicza i w „Wielkiej improwizacji” z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza

„Dies irae” Jana Kasprowicza i „Wielka improwizacja” z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza to dwa znakomite przykłady prometeizmu w naszej literaturze i to wzięte z dwóch różnych epok literackich. W obydwu utworach bohater czy podmiot liryczny zdecydowanie występują przeciw Bogu. W „Wielkiej improwizacji” Konrad buntuje się przeciw nieszczęściom i szuka (...)

Jak wygląda tradycyjny model rodziny
Jak wygląda tradycyjny model rodziny

Jak wygląda tradycyjny model rodziny

Rodzina-to grupa osób połączonych ze sobą pokrewieństwem (więzami krwi ) lub powinowactwem (wejście do rodziny dzięki małżeństwu z jednym z jej członków ); -rodzina patriarchalna jej głową jest mężczyzna -rodzina matriarchalna jej głową jest kobieta Rodzina jest naturalną grupą społeczną każdego człowieka. Dlatego nazywana jest też podstawową grupą społeczną. Składa (...)