Motywy literackie - CHŁOP I WIEŚ
Motywy literackie - CHŁOP I WIEŚ

Motywy literackie - CHŁOP I WIEŚ

Na przełomie XIX i XX wieku we wszystkich dziedzinach życia polskiego przenikało głębokie niezadowolenie z panujących stosunków społeczno – politycznych i kulturalnych. Niektórzy poeci i pisarze skupili swe zainteresowania na osobistych przeżyciach i nastrojach oraz problemach moralnych. Inni, choć bronili swej niezależności artystycznej, to jednak związali się z dążeniami społeczeństwa, wyrażali (...)

Motywy literackie - BÓG
Motywy literackie - BÓG

Motywy literackie - BÓG

Biblia - ukazuje człowieka w stosunku do Boga, opis stworzenia świata - wszystko co jest stworzone pochodzi od Boga , Hymn o miłości - miłość jest cechą Boga, a zbawienie będzie oznaką tej miłości. Ks. Koheleta fragment „Wszystko ma swój czas” - Kohelet w końcowych rozważaniach stwierdza, że (...)

Motywy literackie - BEZDOMNOŚĆ
Motywy literackie - BEZDOMNOŚĆ

Motywy literackie - BEZDOMNOŚĆ

Bezdomność-człowiek bezdomny to ktoś nie mający domu, schronienia, nie mający gdzie mieszkać, tułacz, wygnaniec, żebrak, sierota Biblia Stary Testament 1)Wyrokiem boskim Adam i Ewa zostali wygnani z raju i skazani na pracę, cierpienie, ból. Utracili bezpieczne schronienie (Ogród Eden), odtąd mieli o nie troszczyć się sami 2)Po 430 latach (...)

Motywy literackie - ARTYSTA SŁOWA
Motywy literackie - ARTYSTA SŁOWA

Motywy literackie - ARTYSTA SŁOWA

Mitologia Orfeusz, który swoim śpiewem obłaskawiał dzikie zwierzęta i zdołał przekonać władców Podziemia, by zwrócili mu żonę, Eurydykę, uważany był za pierwszego poetę w historii ludzkości. J. Kochanowski "Muza" Poeta sobie śpiewa a Muzom, bo ludzie w pogoni za majątkiem i innymi dobrami materialnymi nie mają ani czasu, ani ochoty (...)

Motywy literackie - Apokalipsa
Motywy literackie - Apokalipsa

Motywy literackie - Apokalipsa

Objawienie św. Jana - ostatnia księga Nowego Testamentu, zamykająca całość Historii Świętej. Jej autorstwo przypisuje się jednemu z uczniów Chrystusa, św. Janowi, który napisał ją na zesłaniu na wyspie Patmos w czasie prześladowania pierwszych chrześcijan. Apokalipsa jest wizją walki dobra ze złem, obrazem sądu ostatecznego. Pełna jest niejasnych, nie zawsze (...)

 
Motywy literackie - BUNT
Motywy literackie - BUNT

Motywy literackie - BUNT

Biblia Stary Testament Za pierwszych buntowników w Biblii uznaje się Adama i Ewę, którzy nie byli posłuszni woli Boga i zjedli owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego, zdobywając w ten sposób umiejętność odróżnienia dobra od zła, za co zostali wygnani z raju: Ewa za karę miała w bólach rodzić (...)

Motywy literackie - BOHATER
Motywy literackie - BOHATER

Motywy literackie - BOHATER

Bohater jako jednostka wyjątkowa pełni w społeczności, w której żyje, ściśle określoną rolę. Dzięki niemu kształtują się określone postawy, trwają pewne idee. C.K. Norwid uważał śmierć wybitnej jednostki za moment, kiedy wpływ danej postaci staje się intensywniejszy; reprezentowane przez nią idee nie zagina, przeciwnie, dotrą do wielu ludzi. Pisał o (...)

Motywy literackie - BAL
Motywy literackie - BAL

Motywy literackie - BAL

I. Krasicki "Żona modna" Symbol szlacheckiego życia ponad stan; wzorowanie się na modę zachodnią. J.W. Goethe "Cierpienie młodego Wertera" Na balu Werter widzi Lottę, podziwia jej delikatność, grację i piękno. A. Mickiewicz "Dziady" cz. III Uczestnicy balu u Nowosilcowa stanowią przekrój społeczeństwa polskiego. H. Balzac "Ojciec Goriot" Ironia balu, na którym bawi się Delfina i Rastignac, a (...)

Motywy literackie - Arkadia
Motywy literackie - Arkadia

Motywy literackie - Arkadia

Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych istniała pamięć o mitycznym "złotym wieku" i utraconych na zawsze krainach szczęścia, gdzie człowiek beztroski i niewinny istniał harmonijnie zespolony z naturą. Taką szczęśliwą krainę nazywano Arkadią. Prawdziwa Arkadia mieściła się w środkowej części greckiego (...)