Rozwój literatury polskiej okresu międzywojennego
Rozwój literatury polskiej okresu międzywojennego

Rozwój literatury polskiej okresu międzywojennego

Na rozwój literatury polskiej okresu międzywojennego wpływ miały kierunki literackie rozwijające się w różnych krajach europejskich. Na przykład z Niemiec przeniknął do Polski ekspresjonizm (narodziny: 1905-1906 r.). Przedstawiciele tego kierunku dążyli do intuicyjnego i spontanicznego wyrażania swoich myśli i przeżyć wewnętrznych. Posługiwali się oni karykaturą i groteską, za pomocą deformacji (...)

Poezja futurystów
Poezja futurystów

Poezja futurystów

Franciszek Młodożeniec " XX wiek" jest jednym z wierszy eksperymentalnych, stworzonych przez futurystów. Poeta używa wielu neologizmów, pomiędzy którymi zostały umieszczone powtarzające się sekwencje wyrazów związanych z cywilizacją i techniką. Interesująca jest forma zapisu, przypominająca telegraficzny skrót. "Lato" jest poetycką próbą zabawy słowem. Poeta kreśli tu w nowatorski sposób wizerunek (...)

Program artystyczny Awangardy
Program artystyczny Awangardy

Program artystyczny Awangardy

Awangarda krakowska powstała w dwudziestoleciu międzywojennym, pod wpływem atmosfery artystycznej wytworzonej przez ekspresjonizm, formizm i futuryzm. Ruch ten usiłował twórczo rozwijać zasadniczą myśl nowatorów z lat przedwiośnia niepodległości. Zajmował stanowisko opozycyjne do kierunków tradycjonalnych. Awangarda - franc. avant garde - straż przednia, okazała się terminem poręcznym, nazwą dla wielu różnych (...)

Zaduma nad sprawami Polaków w twórczości Juliana Tuwima.
Zaduma nad sprawami Polaków w twórczości Juliana Tuwima.

Zaduma nad sprawami Polaków w twórczości Juliana Tuwima.

Twórczość Tuwima z czasem zmienia zupełnie swój charakter. W następnych tomikach (np. "Słowa we krwi"(1926), "Rzecz czarnoleska" (1929), "Biblia cygańska" (1933), "Treść gorejąca" (1936)) widać wyraźne zaangażowanie poety w bieżące sprawy Polski i Polaków. "Do prostego człowieka" Wiersz ten ma wymowę pacyfistyczną. Ma charakter satyryczny, jest ostrzeżeniem przed propagandą wojenną. Stanowi on (...)

Uwagi i refleksje przy lekturze wierszy Juliana Przybosia
Uwagi i refleksje przy lekturze wierszy Juliana Przybosia

Uwagi i refleksje przy lekturze wierszy Juliana Przybosia

Julian Przyboś w najwcześniejszym okresie swojej twórczości uległ znamiennemu dla początków ruchu awangardowego urzeczeniu tematyką miasta, pracy i cywilizacji technicznej. W tomikach "Śruby" i "Oburącz" opiewał pracę maszyn i rąk ludzkich, wysiłek człowieka w opanowaniu materii. Zrezygnował z tradycyjnego opisu, a obraz wprawił w ruch. Swoje wiersze wypełniał sytuacjami, które (...)

 
Oryginalny świat poezji Leśmiana
Oryginalny świat poezji Leśmiana

Oryginalny świat poezji Leśmiana

Bolesław Leśmian, jego właściwe nazwisko - Lesman, urodzony w 1877 roku lub rok, dwa lata później w Warszawie. Zmarł w 1937 roku również w tym mieście. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, dramaturg, z zawodu rejent. Pochodził ze środowiska spolszczonej inteligencji żydowskiej. Jego twórczość zaczęła się rozwijać w klimacie poezji i literatury (...)

Poezja awangardy
Poezja awangardy

Poezja awangardy

Julian Przyboś "Dachy" to typowy przykład wiersza realizującego główne założenia poetyckie awangardy krakowskiej. Jednym z najważniejszych punktów tego programu był postulat "3 x M": miasto, masa, maszyna jako głównych tematów w poezji. W "Dachach" na plan pierwszy zdecydowanie wysuwa się pierwszy element tego hasła. Nietrudno zorientować się, że wiersz jest (...)

Ugrupowania i kierunki poetyckie Dwudziestolecia
Ugrupowania i kierunki poetyckie Dwudziestolecia

Ugrupowania i kierunki poetyckie Dwudziestolecia

Skamander - grupa skupiała się wokół pisma Uniwersytetu Warszawskiego "Pro arte et studio". W listopadzie 1918 roku poeci założyli kabaret literacki w kawiarni "Pod Picadorem". W 1920 roku pojawił się pierwszy numer "Skamandra". Od 1924 roku organem skamandrytów są "Wiadomości literackie". Postawa artystyczna poetów Skamandra nie była jednolita, charakterystyczny jest (...)

Władysław Broniewski jako Cezary Baryka z
Władysław Broniewski jako Cezary Baryka z "Przedwiośnia"

Władysław Broniewski jako Cezary Baryka z "Przedwiośnia"

Śmierć Broniewskiego wywołała szereg reakcji pisarzy i poetów. Miłosz nazwał wówczas Broniewskiego Cezarym Baryką z "Przedwiośnia". Uczynił tak być może dlatego, że Broniewski kojarzy się przede wszystkim z poetą politycznym, piszącym utwory o treści rewolucyjnej, komunistycznej czy wojennej. Broniewski mając 16 lat uciekł z domu, by wstąpić do legionów. Spędził (...)

Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce.
Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce.

Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce.

"Skamander". Grupa skupiała się wokół pisma UW "Pro arte et studio". W 1919 roku poeci założyli kabaret literacki w kawiarni "Pod Picadorem". W 1920 roku pierwszy numer "Skamandra". Od 1924 roku organem skamandrytów są "Wiadomości literackie". Postawa artystyczna poetów "Skamandra" nie była jednolita, charakterystyczny jest też dla tej grupy brak (...)