Mentalność człowieka średniowiecza na podstawie znanych utworów tego okresu.
Mentalność człowieka średniowiecza na podstawie znanych utworów tego okresu.

Mentalność człowieka średniowiecza na podstawie znanych utworów tego okresu.

Symbolem średniowiecza są miecz oraz krzyż i uważam, że jest to najkrótsza z możliwych charakterystyka epoki. Czytając literaturę średniowieczną łatwo zauważyć, że stanowią ją głównie utwory o tematyce religijnej. Łatwo z tego wywnioskować, że w epoce tej dla ludzi najważniejszy był Bóg i wiara, której się bezgranicznie podporządkowali i za (...)

Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy
Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy

Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy

- asceta i rycerz stanowią dwa podstawowe wzorce osobowe propagowane w parenetycznej literaturze średniowiecznej, obok postawy franciszkańskiej; trzeba wspomnieć, że pareneza polega właśnie na propagowaniu pewnych wzorców osobowych, ideałów i wartości, którymi powinien kierować się człowieka danej epoki; - wzorzec świętego ~ ascety związany jest z bezwzględną dominacją kościoła we (...)

Starożytność i średniowiecze - dwie epoki i dwie wizje świata.
Starożytność i średniowiecze - dwie epoki i dwie wizje świata.

Starożytność i średniowiecze - dwie epoki i dwie wizje świata.

Filozofia i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu. Wyraz filozofia pochodzi od dwóch słów phileo (lubię) i sophia (mądrość). W starożytności termin ten oznaczał całokształt wiedzy racjonalnej. Filozofia grecka zaczęła rozwijać się w VI w.p.n.e., natomiast jej największy rozkwit przypada na V i IV w.p.n.e. Heraklit z Efezu (VI/V w.p.n.e.) - (...)

 
Najdawniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego.
Najdawniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego.

Najdawniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego.

“Geograf bawarski” IX w. - spis nazw polskich plemion “Dagome index” X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje państwo pod opiekę papieżowi, nazwy geograficzne “Kronika Theimara” X-XI w. - nazwy plemion (Ślązanie), nazwy rzek (Odra, Bóbr) i nazwy miast (Krosno) “Bulla Gnieźnieńska” XII w. - rejestr dóbr kościelnych, “Złota Bulla języka polskiego” (...)

Scharakteryzuj filozoficzne poglądy średniowiecza, jaki wpływ wywarły na kształt ówczesnej literatury.
Scharakteryzuj filozoficzne poglądy średniowiecza, jaki wpływ wywarły na kształt ówczesnej literatury.

Scharakteryzuj filozoficzne poglądy średniowiecza, jaki wpływ wywarły na kształt ówczesnej literatury.

- w średniowieczu mamy trzy wielkie teorie filozoficzne, odwołujące się do roli człowieka i świata pod panowaniem Boskim, które w jakiś sposób porządkują wartości rządzące życiem człowieka, wszystkie jednak podporządkowują świat Bogowi (teocentryzm) - scholastyka św. Anzelma: podporządkowany wierze, ale starał się tłumaczyć prawdy religijne (dogmaty, orzeczenia i inne uznane (...)