Prawo

Krzysztof Kamil Baczyński - Elegia o chłopcu polskimJednym z najpiękniejszych a zarazem najbardziej znanych utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest wiersz: Elegia o chłopcu polskim. W utworze tym poeta przedstawia los swego pokolenia, los ludzi, których okres młodości przypadł na czas wojny. Wiersz ten w całości składa się z monologu podmiotu lirycznego - matki zamordowanego na wojnie syna. Ubolewa ona nad tym, że jedynym otoczeniem jej dziecka stała się wojna, że zostało ono pozbawione snów, co jak motyl drżą. Ze słów matki wynika, że jej syn był wychowywany w atmosferze patriotyzmu i miłości: Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, lecz w obliczu wojny musiał on pójść po najwstydliwszej z ludzkich dróg czyli jako żołnierz zabijać ludzi. W ostatniej zwrotce wiersza matka w wielkiej zadumie zastanawia się nad tragicznym losem syna, czy zginął od kuli wroga czy też pękło mu serce z rozpaczy. Wiersz ten jest napisany w oryginalny sposób, jednocześnie słowa podmiotu lirycznego są naturalne, odpowiednie do sytuacji. Utwór Kamila Baczyńskiego wzrusza prostotą słów użytych w metaforach i porównaniach. Uważam, że wiersz ten jest odwzorowaniem ówczesnych czasów, może on nam, młodzieży końca XX w. uświadomić, jak ważna jest niepodległość naszej ojczyzny i ilu dzielnych ludzi zginęło w jej obronie.