Szukaj ściąg i wypracowań

Kultura starożytnej Grecji.Religia- politeistyczna, bogowie nie są wszechmocni, główni bogowie to:

Zeus-bóg nieba i błyskawic, najważniejszy z bogów.

Hera- żona Zeusa

Hades- bóg wnętrza ziemi i świata zmarłych

Posejdon- bóg morza

Afrodyta- bogini miłości

Atena- bogini mądrości

Ares- bóg wojny okrutnej

Dionizos- bóg ekstazy

Apollo-bóg światła i poezji

Demeter- bogini żyznej ziemi

Artemida- bogini dzikiej przyrody i łowów

Hermes- bóg pasterzy, kupców i podróżnych

Nike- bogini zwycięstwa

Kult i mitologia- w Grecji nie istnieją kapłani, a kult sprawują obywatele. Bogom składa się ofiary ze zwierząt, żywności, a także przeznacza się dla nich naczynia, szaty oraz części łupów. Ku czci bogów organizowane są procesję, a także igrzyska sportowe. W kulturze Greckiej dużą rolę odgrywają mity. Dotyczą epoki heroicznej, opowiadają o czynach bogów i herosów, będących często synami bogów i śmiertelnych kobiet np. Herkules.

Igrzyska- ze społeczeństw starożytnych tylko Grecy organizują zawody sportowe. Igrzyska urządzane są ku czci bogów- najbardziej znane odbywają się w Olimpii od 776r.p.n.e. w igrzyskach zawodnikami i publicznością są tylko mężczyźni.

Filozofia- Grecy nazwali filozofię królową nauk, pierwszą nauką. Najważniejsi filozofowie to:

Tales z Miletu- według niego wszystko pochodzi od wody

Sokrates- zło wynika z niewiedzy

Platon- świat realny jest odbiciem świata idealnego

Arystoteles- zapoczątkował metafizykę

Inne dziedziny nauki i kultury.

  1. medycyna- Hipokrates rozpoczyna naukowe studia nad zdrowiem

  2. historiografia- Herodot opisuje wojny grecko-perskie

  3. literatura- Homer przypisuje mu się autorstwo Iliady i Odysei

  4. matematyka- Pitagoras i Tales z Miletu.PODOBNE PRACE

skomentuj to