Młoda Polska

MIESZCZAŃSTWO W MORALNOŚCI PANI DULSKIEJW utworze Zapolska ukazuje zakłamanie społeczeństwa, niewolnicze przywiązanie do pieniądza i wartości materialnych, brak jakiejkolwiek moralności.Mieszczanie głoszą hasła świętego życia rodzinnego, lecz w rzeczywistości rodziny są rozbite. Wszystkimi tymi słowami chcą zamaskować prawdziwe motywy - chciwość i zazdrość. Liczą się dla nich tylko te osoby, które mają pieniądze. Boją się plotek i skandalu, dlatego wyznają zasadę, że "brudy swoje trzeba prać w domu, aby nikt o nich nie wiedział" - stąd bierze się właśnie fałszywy obraz rodziny poza domem.