MATURA 2023

Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.Młodość to czas, który często jest określany jako czas buntu. Właśnie wtedy młodzi ludzie najczęściej wyrażają swój sprzeciw wobec utrwalonej rzeczywistości, szukając swojego miejsca w świecie i poszukując własnej tożsamości. Temat ten doskonale odzwierciedla powieść Stefana Żeromskiego pt. "Przedwiośnie", która opowiada o losach młodego chłopaka, który próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie.
Kontekstem, w jakim powstała powieść, była Polska okresu międzywojennego, kiedy to kraj ten borykał się z problemami politycznymi i społecznymi. Młodzi ludzie w tym czasie mieli niewiele perspektyw i szans na rozwój, co w połączeniu z ciężkimi warunkami życia sprawiało, że stawiali oni opór wobec obowiązującego porządku.
Główny bohater "Przedwiośnia", Cezary Baryka, to typowy przedstawiciel młodzieży tamtego okresu. Zdeterminowany, aby zmienić swoje życie i uciec z wiejskiej biedy, buntuje się przeciwko woli ojca, który chce, aby syn pracował na roli. Cezary wyrusza do miasta, gdzie staje się świadkiem walk robotników o swoje prawa. W tym momencie dostrzega, że jego problem nie jest jedynie indywidualny, ale wynika z niesprawiedliwości panującej w społeczeństwie.
Młodość Cezarego Baryki to czas poszukiwania i odkrywania siebie, ale również czas buntu przeciwko tradycji i staromodnym wartościom. Główny bohater, podobnie jak wielu młodych ludzi tamtego okresu, walczy o swoją niepodległość i autonomię, próbując odnaleźć własną drogę w życiu.
Jednak młodość to nie tylko czas buntu, ale również czas dojrzewania i nauki życia. Właśnie dzięki doświadczeniom zdobytym podczas swojej wędrówki, Cezary staje się bardziej dojrzały i uświadamia sobie, że prawdziwe wartości tkwią w ludzkim sercu, a nie w pieniądzach czy władzy. To właśnie młodość pozwala na odkrycie siebie i swojego miejsca w świecie, a bunt przeciwko utrwalonej rzeczywistości jest jednym z etapów tego procesu.
Podsumowując, młodość jako czas buntu jest tematem powszechnym i obecnym we wszystkich kulturach i epokach. Powieść "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego to wspaniałe studium młodości, która przeciwstawia się tradycji i próbuje znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Warto zwrócić uwagę na to, że bunt młodzieży nie zawsze musi być negatywny, ale może stanowić bodziec do zmian i przyczynić się do postępu społecznego. Młodzi ludzie, jak Cezary Baryka, mogą stać się siłą napędową dla zmian i przyczynić się do lepszego jutra.
Jednocześnie warto pamiętać, że młodość to czas nie tylko buntu, ale również nauki życia i dojrzewania. To okres, w którym zdobywamy wiedzę i doświadczenie, które pomogą nam w dorosłym życiu. Właśnie dzięki temu młodość jest tak ważnym etapem w naszym życiu i warto cenić ten czas oraz korzystać z niego jak najlepiej.
Podsumowując, młodość jako czas buntu jest tematem, który odzwierciedla dążenie młodych ludzi do zmian i przeciwstawienie się utrwalonej rzeczywistości. Powieść "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego stanowi wspaniałe studium młodości, która walczy o swoją niepodległość i poszukuje własnej drogi w życiu.