Analiza wierszy

Nie ma życia bez cierpienia.Cierpienie zmusza nas do zastanowienia się nad życiem i jego sensem. Ludzie, którzy cierpią pytają o różne rzeczy i pragną znać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Domagając się wyjaśnień od losu łatwiej godzimy się z trapiącymi problemami skazującymi nas na żal, smutek, cierpienie. Cierpieć możemy na wiele sposobów: poprzez odrzucenie, z nienawiści, z powodu zagrożenia, tragicznej miłości czy braku akceptacji. Jedno jest jednak pewne, żeby uporać się z trudną sytuacją, należy ją zaakceptować i starać się nadać jej nawet najmniejsze znaczenie.

2. Rozwinięcie • Nieszczęśliwa miłość powodem cierpienia. -„Mistrz i Małgorzata” Bułhakow + Mistrz cierpi, gdyż nie może pogodzić się ze stwierdzeniem, że Chrystus nie istniał. Odrzucono jego nikt go nie doceniał oprócz Małgorzaty, która nazwała go Mistrzem. + Małgorzata cierpi z powodu zaginięcia Mistrza. Jedyną szansę na jego uratowanie widzi w zbrataniu sie z diabłem. • Odrzucenie jeden z powodów cierpienia. - „Inny świat” Gustaw Herling – Grudziński + Ukazane jest cierpienie ludzi w łagrach, którzy by przetrwać ulegają rozkazom Niemców. + Więźniowie zmuszeni są zapomnieć o uczuciach i ideałach- myślą tylko o przetrwaniu, + Są nic nieznaczącą siłą roboczą + Niemcy ich wykorzystują. + Panuje strach i przerażenie. + Liczy się tylko, by przeżyć kolejny dzień. + Gwałty, mordy, kradzieże i wydawanie kolegów są pospolite. • Brak akceptacji jako powód do cierpienia -„Proces” Kafka + Ustrój totalitarny nie chroni człowieka + prawo traktuje człowieka jak przedmiot, nie liczy się z jego zdaniem + człowiek jest ograniczony + nie przestrzega się praw człowieka i wolności + Człowiek nie jest przyjacielem tylko wrogiem, ma się bać i być kontrolowanym. + K. jest ograniczany, zastraszany, kontrolowany + Aresztowano go nagle z zaskoczenia + - po aresztowaniu K. jest zmuszany żyć normalnie. Wymaga się od niego normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, zmusza się go do akceptacji zagrożenia i normalnego stylu życia. Uświadamia się bezsilność i przekonuje, że nic nie zależy od niego w tym w systemie. + Działanie K. w celu udowodnienia swojej niewinności niczego nie zmieniło. + Prawdopodobnie zostało zamierzone pozbycie się K., dlatego nie mógł udowodnić swojej niewinności. Był niewygodny, więc postanowiono się do pozbyć. Nie został zaakceptowany przez system, naraził się. • Cierpienie z powodu zagrożenia - „Dżuma” Alberta Camusa. + Miasto Oran dopadła dżuma, która zabierała coraz więcej ofiar. + Miasto zamknięto, a zamieszanie i strach opanowały ludność. + Doktor Rieux jako jeden z pierwszych pomagał cierpiącym i nie opuścił miasta. + Do doktora Rieuxa dołączyli później: Tarrou, Rambert, Cottard, którzy wspólnymi siłami starali się ocalić miasto przed wymarciem. + Cierpiała ludność z miasteczka (chora i zdrowa) jak i poszczególni bohaterowie, którzy pomimo możliwości wyboru, np. wyjazdu, bądź niesienia pomocy obywatelom, poświęcali się by zaryzykować pozostanie w Oranie.

3. Zakończenie Cierpienie nie powinno być traktowane jako kara i choć najczęściej spada na nas z zaskoczenia sprawia, że zaczynamy doceniać dobro, które, nas codziennie otacza, a które zostało zapomniane i upowszechnione. Przeciw cierpieniu nie należy się buntować, tylko przyjąć je jako nauczkę. Pokonując je stajemy się mądrzejsi o nowe doświadczenia i prawdy, które przydają się w późniejszym życiu.