Geografia

Omów wpływ na klimat prądów morskich - ciepłego i zimnego.Prądy morskie są to jakby ogromne rzeki płynące w powierzchniowych wodach mórz i oceanów. Powstają one dzięki występowaniu stałych wiatrów oraz sile Coriolisa, a w mniejszym stopniu dzięki różnicom gęstości wody związanym z różnicą temperatury i zasolenia.

Prądy morskie ciepłe - temperatura wody jest wyższa niż temperatura wód otaczających. Prądy morskie zimne - temperatura wody jest niższa niż temperatura wód otaczających. Prądy zimne płyną od biegunów do równika.

Duży wpływ na klimat mają prądy morskie ciepłe i zimne. Prądy ciepłe przenoszą ciepłe wody w wyższe szerokości geograficzne. Tym samym przyczyniają się do zwiększenia temperatury na obszarach, obok których przepływają oraz do zwiększenia wilgotności, ponieważ prądy ciepłe przynoszą duże opady. Dlatego zachodzą nad nimi ruchy konwekcyjne sprzyjające powstawaniu chmur i opadów. Prądy zimne natomiast wpływają na ochłodzenie i osuszenie klimatu. Często przyczyniają się do powstawania pustyń nadbrzeżnych.

Prądy ciepłe - Brazylijski, Zatokowy, Północnoatlantycki, Południowo-równikowy, Północno-równikowy, Gwinejski, Mozambicki, Równikowy prąd wsteczny, Norweski, Północno-pacyficzny, Wschodnio-australijski Prądy zimne - Bengalski, Kanadyjski, Peruwiański, Oja-siwo, Kalifornijski, Zachodnioaustralijski, Grenlandzki, Dryf Wiatrów Zachodnich.