Szukaj ściąg i wypracowań

Poradnik wrocławskiego studenta, część II. Jak przetrwać na uczelnianym froncie?Wszyscy studenci wraz z rozpoczęciem pierwszego roku powinni przyswoić sobie pewien obowiązkowy zestaw informacji dotyczący zasad funkcjonowania na uczelni. Przede wszystkim muszą poznać nazwisko rektora oraz dziekana swojego wydziału. Powinni również dowiedzieć się, jakiego rodzaju formalności dopełniane są w dziekanacie. Warto jednak, aby oprócz tego studenckiego elementarza dowiedzieli się, skąd pozyskiwać pieniądze na życie i do kogo udać się po pomoc w tej sprawie.

Dziekanat priorytetowym miejscem uczelni

Nie ma na całej uczelni ważniejszego miejsca niż dziekanat. To w nim załatwianych jest zdecydowana większość wszelkich formalności związanych ze studiami, o których najlepiej poinformują studenta pracujące tam panie. Nierzadko też pomogą w uzupełnieniu wymaganych dokumentów czy wypełnianiu i złożeniu podania o stypendium socjalne lub stypendium rektora (gratyfikacja za wyniki naukowe), jak również w otrzymaniu wielu innych form wsparcia. Wyjaśnią też zasady warunkujące uzyskanie wpisu na kolejny semestr, przedłużenie sesji egzaminacyjnej lub powtarzanie przedmiotu.

Warto również wiedzieć, kto udziela pomocy w przypadku, gdy student poczuje się pokrzywdzony przez wykładowcę lub kogoś z władz uczelni. Tego typu sprawami zajmuje się funkcjonujący na każdej uczelni Samorząd Studencki i do niego skierują panie z dziekanatu, jeśli student zgłosi się z problemem. Samorząd Studencki udziela informacji na temat niezbędnych formalności w takiej sytuacji i reprezentuje interesy studenta przed władzami uczelni, złożoną skargę zaś rozpatruje dziekan.

Wsparcie z góry

Z całą pewnością dobrym sposobem na podreperowanie studenckiego budżetu jest stypendium. Jest ono przyznawane zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Studenci z rodzin o wyjątkowo niskich dochodach mogą starać się o przyznanie stypendium socjalnego. Stawki różnią się tu w zależności od uczelni, wszędzie natomiast odpowiednie wnioski należy składać tuż po rozpoczęciu roku akademickiego, upewniwszy się wcześniej, jakiego rodzaju dokumenty należy do takiego podania dołączyć.

Studenci mogący poszczycić się odpowiednio dobrymi wynikami mają szansę zdobyć również stypendium rektora. Jego wartość także bywa różna, czasem nawet w obrębie jednej uczelni. Szczegółowe informacje o stypendiach naukowych każdy student znajdzie na stronie internetowej swojej Alma Mater.

Dodatkowa praca studenta

Stypendium jest wprawdzie szansą na wzmocnienie budżetu, jednak koszty studenckiego życia zwykle są dużo większe. Sposobem na to może okazać się dodatkowa praca.

Najczęstszym źródłem utrzymania wrocławskich studentów jest praca w usługach m. in. w gastronomii, hotelarstwie, bankowości, firmach informatycznych. Jednak wielu studentów, w szczególności prawa, poszukuje zatrudnienia tam, gdzie może już w trakcie nauki zyskać potrzebne doświadczenie zawodowe. Tym samym dużym zainteresowaniem cieszą się kancelarie prawne, gdzie studenci prawa już od pierwszego roku studiów zdobywają tak potrzebne doświadczenie zgodne ze swoim wykształceniem.

Chętni do podjęcia pracy powinni skierować się do uczelnianego Biura Karier działającego na niemal każdej wrocławskiej uczelni. Pomocne bywają również kursy doszkalające organizowane przez samorządy studenckie i różne organizacje działające przy szkołach wyższych.


Artykuł powstał we współpracy z http://www.prawowroclaw.edu.pl/