Lista lektur maturalnych z języka polskiego - zakres podstawowy
Lista lektur maturalnych z języka polskiego - zakres podstawowy

Lista lektur maturalnych z języka polskiego - zakres podstawowy

Utwory oznaczone gwiazdką są obowiązkowe!   *Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm; Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety; William Szekspir Makbet lub Hamlet; Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność), *Dziadów część III, *Pan Tadeusz; Juliusz Słowacki – wybrane wiersze; Cyprian Norwid – wybrane wiersze; Bolesław Prus *Lalka; Fiodor (...)

Pytania maturalne - język polski - matura część 3
Pytania maturalne - język polski - matura część 3

Pytania maturalne - język polski - matura część 3

  1. Oceń trafność motta „Medalionów” Z. Nałkowskiej. Czy myśl autorki znajduje potwierdzenie w innych utworach literackich związanych z okresem wojny i okupacji? Motto „Medalionów” Zofii Nałkowskiej brzmi „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. Jest to bardzo trafne motto, które pokazuje jak wiele cierpienia, zła i bólu może przygotować i uczynić człowiek drugiemu (...)

Pytania maturalne - język polski - matura część 1
Pytania maturalne - język polski - matura część 1

Pytania maturalne - język polski - matura część 1

1. Czy Jan Kochanowski w „Odprawie posłów greckich” zastosował wyznaczniki (cechy) dramatu klasycznego? „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego to tragedia nawiązująca do tradycji greckiej, której temat zaczerpnięty został z „Iliady” Homera. W kompozycji utworu Kochanowski zachował reguły klasycznej tragedii greckiej: zasadę trzech jedności (miejsca, czasu i jedności akcji), zasadę decorum (...)

Opis tryptyku Hansa Memlinga
Opis tryptyku Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny"

Opis tryptyku Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny"

Tryptyk „Sąd Ostateczny” pędzla Hansa Memlinga powstał w latach 1464 – 1473. Autor przelał swoje wyobrażenia Raju, Piekła i Czyśćca na płótno i stworzył zachwycające ilością barw i pełne symboliki dzieło, którego widok zapiera dech piersiach. W centralnej części tryptyku znajduje się Czyściec. Na środku stoi (prawdopodobnie) Archanioł Gabriel w złotej, (...)

Zanalizuj XV wieczne wiersze świeckie.
Zanalizuj XV wieczne wiersze świeckie.

Zanalizuj XV wieczne wiersze świeckie.

Niewiele zachowało się wierszy świeckich. Z tematyki miłosnej wyróżnić można List miłosny żaka krakowskiego, w którym autor przesyła pozdrowienia i “pokłoninie na obedwie kolanie / aż dp samej ziemie”, opisuje ogrom uczucia i pozostaje anonimowy. Wiersze te podatne były na wpływy obce np. wiersz Dawnom zwiedził cuden strony, w którym (...)

 
Matura ustna - WOS
Matura ustna - WOS

Matura ustna - WOS

1. Wymień i scharakteryzuj znane Ci rodzaje grupy społecznych. Grupą społeczną jest pewna liczba osób (przynajmniej trzy) powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Grupy formalne- to grupy, których struktura, cele i normy są ściśle określone, często zewnętrznie wyznaczone. Grupy (...)

Pytania maturalne - język polski - matura część 2
Pytania maturalne - język polski - matura część 2

Pytania maturalne - język polski - matura część 2

1. Dokonaj ogólnej charakterystyki Młodej Polski i podaj inne określenia literatury XIX i XX wieku. MŁODA POLSKA - za daty graniczne Młodej Polski przyjmuje się lata 1891 i 1918. Data końcowa to zakończenie 1 wojny światowej. Nazwę przyjęto na wzór Młodych Niemiec, Francji , Włoch, podkreślano modernistyczną ideologię mlodziwży europejskiej końca (...)

Zadania maturalne z historii
Zadania maturalne z historii

Zadania maturalne z historii

Zadania maturalne z historii Zestaw 21 1. Odbudowa zjednoczonego państwa polskiego za Władysława Łokietka. 2. Powstania śląskie ich geneza, przebieg i skutki odp. Powstania śląskie to trzykrotne wystąpienia zbrojne polskiej ludności Górnego Śląska począwszy od 1919 roku a zakończywszy (...)


Motyw Nike
Motyw Nike

Motyw Nike

Występuje w najdawniejszych przekazach teogonicznych (mitach o Bogach).Jako córka Zeusa, bohaterska bogini zwycięstwa ze skrzydłami u ramion, bardzo często w starożytności zdobiła pomniki zwycięzców. Stopniowo na wyobrażenie mitologicznej bogini zwycięstwa zaczęło nakładać się nowe wyobrażenie bardziej przemawiające do ludzi czasów nowożytnych. Związane jest to ze słynną rzeźbą hellenistyczną z II (...)

Scharakteryzuj średniowieczną hagiografię – przedstaw genezę, ukaż przedstawicieli i ich dzieła.
Scharakteryzuj średniowieczną hagiografię – przedstaw genezę, ukaż przedstawicieli i ich dzieła.

Scharakteryzuj średniowieczną hagiografię – przedstaw genezę, ukaż przedstawicieli i ich dzieła.

W wieku XIII zakon żebrzący dominikanów przeniósł na grunt polski Złotą legendę Jakuba de Voraigne, czyli bogaty zbiór żywotów świętych. Przepisywano go i dokładano żywoty polskich świętych, np. najstarszy Żywot świętego Stanisława (zwany też żywotem pierwszym). Pochodził aż z XII wieku. W XIV wieku napisano Żywot św. Kingi – żony (...)