EGZAMIN MATURALNY

Bunt i cierpienie

"Jesteśmy jako ogień, co śpi w suchej gałęzi lub w krzemieniu. I walczymy wciąż, i w każdej chwili szukamy wyjścia z naszego więzienia. Ale (...) przyjdą chwile wyzwolenia, gdy boskość rozsadzi mury więzienia, a ogień uwolni się od drzewa i zwycięsko wzbije się w górę ponad popioły. Ha! I będzie (...)

EGZAMIN MATURALNY

Matura Ustna - geografia

ŚWIAT 1. Regiony rolnicze ze świata. Poziom rolnictwa na poszczególnych obszarach świata uzależniony jest od wielu czynników przyrodniczych (klimat, wody, gleby) i społeczno- ekonomicznych (struktura wielkości i własności gospodarstw, poziom oświaty rolniczej, itp.) Regiony rolnicze świata: - Region anglo-amerykański (USA, Kanada) - Region łacińsko – amerykański (Ameryka Środkowa i Południowa) - Region (...)

 
EGZAMIN MATURALNY

Matura ustna - geografia

1. Geografia jako nauka, podział nauk geograficznych. Geografia to nauka, która bada powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno-geograficznym oraz związki, jakie zachodzą między środowiskiem geograficznym a działalnością człowieka. Geografię dzielimy na fizyczną i ekonomiczną. W skład geografii fizycznej wchodzą: geomorfologia (bada formy na powierzchni lądów, na dnie (...)

EGZAMIN MATURALNY

ZESTAW IETC MATURA 2004

ZESTAW IETC MATURA 2004 (zawiera: 100 (sto!) gotowych wypracowań, zestaw 12 motywów literackich, dodatkowo 250 cytatów w różnych kategoriach, a także podręczny spis wszystkich wypracowań). Zestaw został przygotowany w sposób umożliwiający napisanie wypracowania maturalnego praktycznie na dowolny temat. W aktualnym wydaniu zwiększyliśmy ilość wypracowań aż do 100. Zestaw wydrukowany jest w (...)