Chemia

Sole.

Występowanie soli w przyrodzie i ich zastosowanie. Sole są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Skorupa ziemska składa się głównie z soli i tlenków. W wodzie morskiej występują różne jony soli np.: Na+, K+, Mg2+, Cl-, SO42-. Wiele soli stanowi kopaliny, czyli surowce wydobywane z ziemi metodami górniczymi. Przede wszystkim jest to (...)

Chemia

Fullereny

Fullereny Do niedawna ze szkolnych podręczników można się było dowiedzieć, że odmianą węgla jest grafit i diament. Różnice w ich wewnętrznej budowie przejawiają się nie tylko w wyglądzie, ale i w twardości. Diament jest niemal rekordzistą, grafit zaś jest tak (...)

Chemia

Działania człowieka w środowisku przyrodniczym i ich konsekwencje.

Brudno wszędzie, smutno wszędzie śmieci wszędzie- co to będzie, co to będzie. JAK JEST: ruchliwe ULICE- „Ruchliwe” drogi są przyczyną zanieczyszczeń powietrza, czego przyczyną są spaliny, które są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i mieszkańców kraju, którzy chodzą wzdłuż drogi do szkoły czy na zakupy. Zanieczyszczenia te mogą powodować astmę, choroby układu oddechowego (...)

Chemia

Weglowodory

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru. Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla. Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o jedną grupę CH2- więcej niż poprzedni. Szereg homologiczny alkanów i wzór półstrukturalny: METAN-CH4 - ETAN- C2H6 CH3-CH3 PROPAN- C3H8 CH3-CH2-CH3 BUTAN- C4H10 (...)

Chemia

aldehydy i ketony- użycie

ALDEHYDY - to ciecze lub ciała stałe (wyjątek to najprostszy aldehyd mrówkowy- formaldehyd HCHO, który jest gazem) OTRZYMYWANE są głównie poprzez utlenianie alkoholi ZASTOSOWANIE - do syntez organicznych (tworzywa sztuczne, barwniki) - przemysł spożywczy i kosmetyczny (składniki kompozycji zapachowych i aromatów spożywczych) - garbarstwo(aldehyd glutarowy) Nasycone aldehydy alifatyczne są bardzo rzadko spotykane Niektóre aldehydy odznaczają się bardzo przyjemnym (...)

 
Chemia

Alkoholizm

Alkohol to środek odurzający, silnie wpływający na psychikę, funkcjonowanie organizmu i zachowania człowieka. Jest znany i spożywany na całym świecie, co wcale nie oznacza, że jest to substancja zdrowa i godna polecenia.. Uzależnienie od alkoholu , czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej (...)

Chemia

Alkany, Alkeny, Alkiny i Polimery

ALKANY (parafiny) • nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2 • stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu – metanu CH4 • alkany, których cząsteczki zawierają co najmniej 4 atomy węgla, mogą mieć łańcuch prosty lub rozgałęziony (izomery konstrukcyjne) • pierwsze 4 proste alkany mają nazwy zwyczajowe (metan, etan, propan, butan); systematyczne nazwy pozostałych tworzy się (...)

Chemia

Węgiel

Bud atomu K2L4 J: p=6, n=6, e=6; blok en p, st.utlenienia –IV, +II, +IV Występowanie w przyrodzie a)w stanie wolnym węgiel kopalny [antracyt 95%, kamienny 90%, brunatny 70%, torf 65% b) w związkach I. Nieorganicznych CO2, CO, CaCO3 II. Organicznych węglowodory, alkohole, białka, tłuszcze, cukry. 3. Własn fiz DIAMENT bardzo twardy, (...)

Chemia

Alkaloidy, nikotyna, kofeina, morfina i inne

Alkaloidy to związki naturalne głównie pochodzenia roślinnego (b. rzadko występują w organizmach zwierzęcych - np.gatunek salamandry); mają charakter zasadowy i zawierają min. jeden atom azotu, najczęściej wbudowany w pierścień heterocykliczny.Ich budowa jest skomplikowana i często nie ustalona, wraz z ich syntezą długo opracowywało ją wielu chemików przeszłego stulecia. Alkaloidy ponadto oddziaływują charakterystycznie na organizm ludzki, (...)

Chemia

Alkohol etylowy - choroba alkoholowa.

Alkohol etylowy jest środkiem odurzającym o właściwościach narkotyku. Nadmierne picie napojów alkoholowych powoduje różnego rodzaju uszkodzenia tkanek oraz doprowadzenie do alkoholizmu, tj. nałogowego zatruwania się i całkowitego uzależnienia od alkoholu. W naszym kraju picie alkoholu jest nagminne, alkoholizm jest jedną z bardzo poważnych chorób społecznych, przybiera rozmiary katastrofalne. W Polsce jest (...)