Biologia

Trudności i niepowodzenia uczniów w nauce a motywacja i samodzielne uczenie się.

Potocznie możemy powiedzieć o trudnościach w uczeniu się szkolnym, gdy istnieje rozbieżność między wymogami szkoły związanymi z oddziaływaniami dydaktycznymi a osiągnięciami, bądź możliwościami osiągnięć ucznia. Inaczej – trudności w uczeniu się wyrażają stan psychiczny człowieka, w którym odbija się określona sytuacja zewnętrzna zatrzymująca go w realizacji dążeń czyli stanowiąca silną (...)

Biologia

Sporty extremalne - wpływ na zdrowie człowieka.

SPORTY EXTREMALNE Sporty ekstremalne stanowią specyficzne połączenie sportów rekreacyjnych i wyczynowych. Wiele ludzi sadzi, iż stanowią one połączenie najpiękniejszych cech tych dwóch dziedzin. Z sportów rekreacyjnych przejąć miały poczucie wolności, z sportów wyczynowych chęć pobijania rekordów, sprawdzania swoich granic wytrzymałości. Przyglądając się niektórym z sportów ekstremalnych ludzi często przekonani są, (...)

Biologia

Wegetarianizm

Wegetarianizm to sposób odżywiania się polegający na wyeliminowaniu z codziennej diety produktów pochodzenia zwierzęcego, połączony z filozofią niewyrządzania krzywdy żywym stworzeniom i oczyszczenia organizmu z nadmiaru zwierzęcego białka. Wegetarianizm jest podstawą większości szkół rozwoju duchowego Do najbardziej rozpowszechnionych form wegetarianizmu należą: • wegetarianizm ścisły - nie uwzględnia w racji pokarmowej jakichkolwiek produktów (...)

Biologia

Teoria komórkowa

TEORIA KOMÓRKOWA Dwaj niemieccy uczeni botanik Mattias Schleiden oraz zoolog Theodor Schwann w 1839 r., jako pierwsi wykazali, iż zarówno rośliny jak i zwierzęta są zbudowane z komórek i że komórka jest podstawową jednostką budulcową organizmów żywych. Idea, iż komórki są podstawowymi jednostkami, z których zbudowane są wszystkie istoty żywe, (...)

Biologia

Zespół Downa

Zespół Downa zwykle powstaje w wyniku nie rozłączenia (nondisjunction) lub nieudanego podziału na dwie równe części podczas mejozy. Podczas nie rozłączania jedna komórka potomna otrzymuje dwadzieścia cztery chromosomy, a druga dwadzieścia dwa chromosomy. Komórka z dwudziestoma dwoma chromosomami (przy brakującym całym chromosomie) nie może przeżyć i nie może zostać zapłodniona. (...)

 
Biologia

Sporty wyczynowe

SPORTY WYCZYNOWE Sporty wyczynowe – ogólnie rzecz ujmując są to sporty traktowane przez uprawiających je jak zawód. Ich celem jest uzyskiwanie jak najlepszych wyników, zajmowanie jak najwyższych miejsc na różnego rodzaju zawodach, bicie rekordów itp. a co za tym idzie zdobywanie ogromnych pieniędzy. Najważniejszy w sporcie jest oczywiście trening. W (...)

Biologia

Genetyka

Hodowla zwierząt jest nauką, której zadaniem jest stałe ulepszanie zwierząt przez człowieka oraz tworzenie nowych, lepszych form lub osobników z określoną, wybraną cechą. Współczesna hodowla dla osiągnięcia postępu musi korzystać ze zdobyczy takich nauk jak genetyka, cytologia, fizjologia zwierząt, biochemia, zoopatologia, fizyka, chemia, matematyka i inne. Działalność ludzka polega wiec (...)

Biologia

Azotany i azotyny

Azotany i azotyny. Oprócz cennych składników odżywczych żywność coraz częściej zawiera niepożądane substancje chemiczne, a w śród nich azotany i powstające z nich azotyny. Obecność substancji tych stwierdza się np. w chlebie, mleku, przetworach mlecznych oraz produktach mięsnych. Ich obecność wykrywa się również w wodzie, soli kuchennej i wielu innych produktach spożywczych. Głównym (...)

Biologia

Hormony i gruczoły dokrewnw

By wyjaśnić czym są gruczoły dokrewne należy zapoznać się czym ogólnie są gruczoły. Gruczoły są to narządy człowieka i zwierząt wydzielające różne substancje niezbędne dla organizmu. Gruczołami mogą być pojedyńcze komórki, ich skupienia lub wyodrębnione narządy. Gruczoły dokrewne inaczej zwane gruczołami wydzielania wewnętrznego lub gruczołami endokrynowych. Nazwa tych gruczołów wywodzi (...)

Biologia

Rośliny owadożerne

ROŚLINY OWADOŻERNE ROSICZKI Rosiczki to rośliny, które wytwarzają rozetę liści, pokrytych włoskami. Na końcu każdego włoska znajduje się kropelka kleistej cieczy. Kształt liści zależy od gatunku, mogą one być okrągłe (np. Drosera rotundifolia), wąskie i podłużne (D. capensis , D. anglica), lub pośrednie (D. intermedia). Oczywiście to nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Jak (...)