Fizyka

Laser - lasery. Co to jest laser?

Co to jest laser ? Wyraz laser jest skrótem pełnej angielskiej nazwy mechanizmu jego działania: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Laser jest urządzeniem wytwarzającym światło różniące się bardzo od zwyczajnego. Czym różni się światło lasera od zwykłego? Zwyczajne światło, które widzimy jako (...)

Fizyka

Niekonwencjonalne sposoby przetwarzania energii.

ENERGIA GEOTERMALNA W POLSCE OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ 1.Ogólne informacje o geotermii: Energia towarzyszy człowiekowi na naszej Planecie od zarania jego dziejów. Zmieniły się tylko formy i źródła energii na kolejnych etapach rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Nasi praprzodkowie w miarę upływającego czasu dokonywali coraz to nowych wynalazków i zaczęli wykorzystywać (...)

Fizyka

Promieniowanie jądrowe

Promieniowanie jądrowe Promieniowanie jądrowe to promienie elektromagnetyczne lub korpuskularne wysyłane z jąder atomowych na skutek zachodzących w nich procesów. Do najważniejszych procesów jądrowych, którym towarzyszy emisja promieniowania jądrowego należą: rozpad promieniotwórczy (promieniowanie alfa, beta, gamma), reakcje jądrowe (oprócz tych trzech rodzajów promieniowania emisja neutronów, protonów, deuteronów itp.).   Promieniowanie jądrowe może być korpuskularne (alfa, beta, neutrony (...)

 
Fizyka

Promieniowanie słoneczne

Energia słoneczna o mocy ok. 81•109 MW ogrzewa kulę ziemską, z tego jedynie 27•109 MW przypada na lądy. Światowe zapotrzebowanie na moc wszystkich postaci energii jest rzędu 0,01•109 MW. Jednak promieniowanie słoneczne jest zmiennym źródłem energii, gdyż zależy ono od warunków atmosferycznych, a także od stanu powietrza. Silne zachmurzenie zmniejsza (...)

Fizyka

Silnik prądu stałego,prądnica,elektromagnesy

Silnik elektr. przystosowany do zasilania prądem stałym; maszyna przetwarzająca energię elektr. prądu stałego na energię mechaniczną na zasadzie indukcji elektromagnet., polegającej na wytwarzaniu siły elektromotorycznej w przewodnikach znajdujących się w zmiennym polu magnet. Pole magnet. wytwarzane jest w nieruchomej części s.p.s. zw. stojanem; wewnątrz (...)

Fizyka

Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa nie jest tak groźna, jak to się czasami wydaje. Jednak wciąż budzi ona ogromne społeczne emocje. Kraje europejskie są w stanie wyprodukować więcej energii elektrycznej niż same potrzebują. Także w Polsce od jakiegoś czasu nie możemy narzekać na brak energii. Elektrownie nie pracują pełną parą. Zapas (...)