Do czego służą wiertnice głębinowe?
Do czego służą wiertnice głębinowe?

Do czego służą wiertnice głębinowe?

Budowa studni nie jest najprostszą rzeczą na świecie. Nie jest też najbardziej oczywistą, a jednak wielokrotnie jesteśmy zmuszeni je wykonać, między innymi, aby doprowadzić wodę do naszej altany na działce lub do domku pod lasem. Aby wykonać proste studnie, które pobierają wodę z małej głębokości nie potrzebujemy fachowego sprzętu, jednak (...)

Scharakteryzuj klimat Polski
Scharakteryzuj klimat Polski

Scharakteryzuj klimat Polski

Klimat Polski jest umiarkowany, przejściowy między napływającymi masami powietrza morskiego (Ocean Atlantycki) i kontynentalnego (Europa Wschodnia i Azja). Klimat Polski jest Kształtowany przez masy powietrza o wielu właściwościach napływających z różnych kierunków. Najważniejszymi masami powietrza docierającymi nad terytorium kraju są masy powietrza podzwrotnikowo-morskiego docierające znad Wyżu Azorskiego przez cały rok (...)

Scharakteryzuj główne elementy budowy geologicznej Polski na tle budowy geologicznej Europy.
Scharakteryzuj główne elementy budowy geologicznej Polski na tle budowy geologicznej Europy.

Scharakteryzuj główne elementy budowy geologicznej Polski na tle budowy geologicznej Europy.

Dzisiejsza budowa geologiczna Europy jest wynikiem nałożenia się wielu różnorodnych czynników, wśród których najważniejsze znaczenie miały procesy górotwórcze i sedymentacyjne. Działały one cyklicznie, powodując powstawanie różnego rzędu jednostek, od tych największych (np. platformy, łańcuchy górskie) do bardzo niewielkich (np. antykliny, zręby). Na terenie Europy można wyróżnić trzy podstawowe, wielki prowincje (...)

Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność rzek.
Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność rzek.

Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność rzek.

Rzekę tworzą wody z opadów atmosferycznych, topniejących śniegów i lodowców. Woda w rzekach ulega odnowieniu co 10-11 dni. Rzeki mają duży wpływ na modelowanie powierzchni Ziemi. Modelowanie odbywa się poprzez: • żłobienie - erozja podłoża • przenoszenie - transport materiału • osadzanie - akumulacja naniesionego materiału Siła erozji rzecznej jest uzależniona od ilości wody (...)

Scharakteryzuj trzęsienia Ziemi (podaj przyczyny, główne rejony i skutki)
Scharakteryzuj trzęsienia Ziemi (podaj przyczyny, główne rejony i skutki)

Scharakteryzuj trzęsienia Ziemi (podaj przyczyny, główne rejony i skutki)

Trzęsienia Ziemi są to drgania skorupy ziemskiej, ich przyczyną jest rozchodzenie się fal sprężystych z głębszych sfer Ziemi. Rocznie jest rejestrowanych około 8-10 tysięcy trzęsień Ziemi, lecz niewiele z tej liczby jest odczuwalna przez człowieka. Miejsce, w którym tworzą się fale sejsmiczne, jest nazywane ogniskiem lub hipocentrum. Natomiast miejsce na (...)

 
Najbardziej wyjątkowe rzeki świata
Najbardziej wyjątkowe rzeki świata

Najbardziej wyjątkowe rzeki świata

Wielu osobom rzeka nie kojarzy się z czymś wyjątkowym, a znacznie większe walory estetyczne przejawiają zupełnie inne cuda natury. Jednak warto mieć świadomość, że na świecie znajduje się całe mnóstwo rzek, które zachwycają pięknem nawet najbardziej wymagających podróżników. Część z nich miała udział w rozwoju wielkich cywilizacji, natomiast inne potrafiły (...)

Wpływ zlodowaceń czwartorzędowych na rzeźbę powierzchni Polski
Wpływ zlodowaceń czwartorzędowych na rzeźbę powierzchni Polski

Wpływ zlodowaceń czwartorzędowych na rzeźbę powierzchni Polski

Ostatnim z wielkich wydarzeń geologicznych, które miały znaczny wpływ na budowę geologiczną oraz ukształtowanie powierzchni Polski było zlodowacenie plejstoceńskie. Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu nastąpiło dość znaczne oziębienie klimatu, przy jednoczesnym wzroście opadów. Warunki te sprzyjały gromadzeniu się wielkich mas śniegu, które z czasem uległy przekształcenie w lodowce. Wówczas w (...)

Wskaż na zależności pomiędzy typem gleby, klimatem i roślinnością na dowolnym przykładzie.
Wskaż na zależności pomiędzy typem gleby, klimatem i roślinnością na dowolnym przykładzie.

Wskaż na zależności pomiędzy typem gleby, klimatem i roślinnością na dowolnym przykładzie.

Rozwój roślinności jest uwarunkowany charakterem klimatu (a zwłaszcza wilgotności, temperaturami i nasłonecznieniem) i stosunkami glebowymi. Ilość wody w wierzchniej warstwie litosfery (wody glebowe) jest podstawowym czynnikiem determinującym rozwój roślin. Nasłonecznienie i temperatury determinują z kolei intensywności procesów fotosyntezy, czyli asymilacji węgla.

Scharakteryzuj zjawiska wulkaniczne oraz podaj przykłady ich występowania
Scharakteryzuj zjawiska wulkaniczne oraz podaj przykłady ich występowania

Scharakteryzuj zjawiska wulkaniczne oraz podaj przykłady ich występowania

Zjawiska wulkaniczne to ogół zjawisk związanych z wydobywaniem się na powierzchnię Ziemi law i towarzyszących im substancjom. Zjawiska te występują tam gdzie nad ogniskiem magmy znajdują się spękania i słabsze miejsca w skorupie ziemskiej, pozwalające na przedarcie się magmy. Wydostająca się z wnętrza Ziemi magma, po wydostaniu się na powierzchnię nosi (...)

Gdzie występuje sawanna a gdzie step? Czym różnią się one?
Gdzie występuje sawanna a gdzie step? Czym różnią się one?

Gdzie występuje sawanna a gdzie step? Czym różnią się one?

Sawanna występuje głównie w klimatach podrównikowych, na obszarach otrzymujących średnio rocznie od 200 do 1500 mm opadów i o zmiennej długości pory suchej. Sawannę tworzą przede wszystkim różne gatunki traw i roślin zielonych oraz mniej liczne gatunki drzew i krzewów rosnących pojedynczo albo grupami lub tworzących zagajniki. W porze deszczowej (...)