Przedsiębiorczość

Pojęcie administracji

W naukach administracyjno – prawnych mówi się o administracji w dwóch znacze-niach. Według pierwszego znaczenia – administracja jest pewną organizacją, składającą się z różnorodnych jednostek organizacyjnych, skupionych wokół organów, tj. jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących pewien zamknięty układ organizacyjny, mający realizować zadania państwowe bądź publiczne, lub (...)