Dokonaj ogólnej charakterystyki Młodej Polski i podaj inne określenia literatury XIX i XX wieku
Dokonaj ogólnej charakterystyki Młodej Polski i podaj inne określenia literatury XIX i XX wieku

Dokonaj ogólnej charakterystyki Młodej Polski i podaj inne określenia literatury XIX i XX wieku

MŁODA POLSKA - za daty graniczne Młodej Polski przyjmuje się lata 1891 i 1918. Data końcowa to zakończenie 1 wojny światowej. Nazwę przyjęto na wzór Młodych Niemiec, Francji , Włoch, podkreślano modernistyczną ideologię mlodziwży europejskiej końca wieku XIX. Po raz pierwszy terminu tego użył Artur Górski w cyklu swoich artykułów (...)

Młoda Polska
Młoda Polska

Młoda Polska

Młoda Polska 1.Ramy czasowe i różnorodność nazw epoki. Pojęcia: Młoda Polska, modernizm, neoromantyzm, dekadentyzm, fin de siecle, symbolizm, impresjonizm, secesja. Główne nurty filozoficzne. Początek: 1890 r. Koniec: 1918 r. Nazwa epoki podobna jest do nazw europejskich: Młode Czechy, Młode Niemcy, Młoda Francja. Młoda Polska to również tytuł artykułów Artura Górskiego, opracowanych na łamach (...)

  SPOŁECZEŃSTWO W WESELU REYMONTA - OCENA
SPOŁECZEŃSTWO W WESELU REYMONTA - OCENA

SPOŁECZEŃSTWO W WESELU REYMONTA - OCENA

Główną przyczyną nieporozumień między inteligencją a chłopami jest zakorzeniona w świadomości wspólnej galicyjska rabacja Jakuba Szeli. Rozmowa Dziennikarza ze Stańczykiem prowadzi do pesymistycznych wniosków. Gospodarzowi ukazuje się natomiast Wernyhora (legendarny ukraiński bard, symbol wezwania do czynu), który pragnie namówić go do powstania. Niestety Gospodarz nie jest zdolny do (...)

GŁOWNI PRZEDSTAWICIELE OKRESU MŁODEJ POLSKI
GŁOWNI PRZEDSTAWICIELE OKRESU MŁODEJ POLSKI

GŁOWNI PRZEDSTAWICIELE OKRESU MŁODEJ POLSKI

POEZJA Poezja francuska: Artur Rimbaud- autor ciekawych, poetyckich i nastrojowych wierszy, zadziwiających fantastycznymi wizjami i śmiałą wyobraźnią; - "Statek pijany" - poprzez obrazy niezwykłych krajobrazów, egzotycznych mórz, sugeruje tęsknotę poety za ciekawszym, pełnym niespodzianek życiem, a jednocześnie zawiera w sobie niechęć do współczesnego świata (...)

DEKADENTYZM SYMBOLIZM IMPRESJONIZM
DEKADENTYZM SYMBOLIZM IMPRESJONIZM

DEKADENTYZM SYMBOLIZM IMPRESJONIZM

Co to jest dekadentyzm, symbolizm, impresjonizm i w jakich utworach pisarzy Młodej Polski znajduje swe odbicie? Dekadentyzm - postawa, którą cechuje irracjonalizm i pesymizm. Uznaje bezsensowność istniejących form społecznych. Bezsilność jednostki ludzkiej prowadzi do charakterystycznego buntu artysty przeciw społeczeństwu - sztuka dla sztuki, wolna od celów społecznych i użytkowych. Postawa (...)

 
MŁODA POLSKA
MŁODA POLSKA

MŁODA POLSKA

MŁODA POLSKA 1. Ramy czasowe: Za początek epoki przyjęto datę 1891 r. (wydanie pierwszego tomu poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera), której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec - 1918 r., czyli rok odzyskania przez Polskę niepodległości. Najczęściej stosowana nazwa epoki - Młoda Polska - pochodzi od tytułu programowych artykułów Artura Górskiego, opublikowanych w (...)

PROBLEMATYKA NARODOWOWYZWOLEŃCZA W WESELU I...
PROBLEMATYKA NARODOWOWYZWOLEŃCZA W WESELU I...

PROBLEMATYKA NARODOWOWYZWOLEŃCZA W WESELU I...

"Wesele" jest utworem jak najbardziej związanym z problemem walki zbrojnej o wolność. Jest ono zarazem pytaniem i odpowiedzią na pytanie: czy ówczesne społeczeństwo, złożone głównie z chłopów i inteligencji, jest w stanie połączyć się we wspólnej walce? Jak widzimy z charakterystyki postaci i końcowej sceny,nie było to wtedy możliwe. Akcja (...)

WESELE
WESELE

WESELE

"Wesele" jest utworem ściśle związanym z problemem walki zbrojnej o wolność. Jest ono zarazem pytaniem i odpowiedzią na pytanie: czy ówczesne społeczeństwo złożone głównie z chłopów i inteligencji było w stanie połączyć się we wspólnej walce? Jak będzie widać z charakterystyki postaci i końcowej sceny, nie było to wtedy możliwe. (...)

NATURALIZM PROZY MŁODOPOLSKIEJ
NATURALIZM PROZY MŁODOPOLSKIEJ

NATURALIZM PROZY MŁODOPOLSKIEJ

Emil Zola sformułował główne założenia kierunku naturalistycznego: - literatura powinna naśladować rzeczywistość w sposób ścisły i szczegółowy, odtwarzać zaobserwowane fakty, dążyć do fotograficznej wierności; - nie ma tematów zakazanych dla literatury, pisarz powinien sięgać również do spraw najciemniejszych i drażliwych; - pisarz, (...)

MIESZCZAŃSTWO W MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ
MIESZCZAŃSTWO W MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ

MIESZCZAŃSTWO W MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ

W utworze Zapolska ukazuje zakłamanie społeczeństwa, niewolnicze przywiązanie do pieniądza i wartości materialnych, brak jakiejkolwiek moralności.Mieszczanie głoszą hasła świętego życia rodzinnego, lecz w rzeczywistości rodziny są rozbite. Wszystkimi tymi słowami chcą zamaskować prawdziwe motywy - chciwość i zazdrość. Liczą się dla nich tylko te osoby, które mają pieniądze. Boją się (...)