Pozytywizm

Pozytywizm

POZYTYWIZM 1.Nazwa, czas Trwania epoki, pojęcia: utylitaryzm, ewolucjonizm, realizm, scjentyzm, praktycyzm, praca organiczna, praca u podstaw, determinizm. Nazwa okresu zaczerpnięta została od nazwy kierunku filozoficznego, którego podstawy sformułował August Comte. Pozytywizm był zarówno ruchem społeczno - ideowym, jak i literackim. Ramy czasowe: EUROPA Początek: 1850 r. Koniec: 1890 r. POLSKA Początek: 1864 r. Koniec: 1890 (...)

Pozytywizm

Przedwiośnie

Rok 1918 przyniósł Polsce długo oczekiwaną niepodległość. Po ponad stuletniej niewoli nadszedł czas odpowiedzialności za suwerenne, wyzwolone państwo, czas konkretnych zadań, koncepcji. Różne siły społeczne przedstawiały odmienne wizje przyszłości Polski, walczyły o władzę. Tymczasem zamordowany został pierwszy prezydent Rzeczpospolitej, Gabriel Narutowicz, narastał spór między generałem Henrykiem Sikorskim a Józefem Piłsudskim, (...)

Pozytywizm

Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”

Powieść drukowana w latach 1887-1888, wydanie osobne - 1888 r. Akcja toczy się na kresach wschodnich podczas wojny polsko-tureckiej za panowania Michała Wiśniowieckiego Kompozycja i fabuła Początkowe rozdziały pełnią funkcję ekspozycyjną zarówno w stosunku do całości powieści jak i do jej części pierwszej: Wstęp: ˇnarrator relacjonuje losy Michała Wołodyjowskiego (pozostał kawalerem, ponieważ wpierw wyjechał (...)

Pozytywizm

"Faraon" Bolesława Prusa - opracowanie

Powieść, ukończona, jak głosi data na jej rękopisie, 2 maja 1895 r. o godz. 3 po południu, była drukowana w "Tygodniku Ilustrowanym" od dnia 5 października 1895 r. do końca roku następnego. Wydanie książkowe ukazało się w roku 1897. Powieść zaskoczyła zarówno czytelników jak i krytyków. Znano bowiem Prusa jako (...)

Pozytywizm

"Katarynka"

Głównym bohaterem "Katarynki" Bolesława Prusa jest pan Tomasz. Był on człowiekiem wykształconym z zawodu adwokatem. W młodości był bardzo wesoły, towarzyski, pedantyczny. Pragnął się ożenić toteż do tego starannie się przygotowywał. swój nowy dom bogato wyposażał, a ponieważ był miłośnikiem sztuki, kolekcjonował różne drobne dzieła sztuki, stwarzając w swym domu (...)

 
Pozytywizm

Pozytywizm

Hasła i tendencje w publicystyce Comte - filozofia ma sens praktyczny, opiera się na rzeczach poznawalnych rozumem; celem uzyskanie pewnej wiedzy; środkiem eksperyment i obserwacja; przedmiotem badań tylko fakty fizyczne, gdyż psychika zaprzecza pewności wiedzy; Mill - postulat utylitaryzmu wszelkiej literatury - ma przynosić pożytek społeczeństwu: nauczać, wykazywać, krzewić ideały moralne; (...)

Pozytywizm

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Druk utworu trwał prawie dwa lata (1884 - 1886). Jednocześnie w krakowskim „Czasie”, warszawskim „Słowie”, wielkopolskim „Dzienniku Poznańskim”. W ten sposób wszystkie trzy zabory poznawały równocześnie nową powieść. Książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku 1886 r. Fabuła i kompozycja powieści Wydarzenia przedstawione w powieści obejmują lata 1655 - 1656, (...)

Pozytywizm

Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”

Pierwotny tytuł „Wilcze gniazdo”, powieść oparta na studiach walk polsko-kozackich. Drukiem powieść ukazała się wpierw na łamach krakowskiego „Czasu” i warszawskiego „Słowa” od 2 maja 1883 r. do 1 lutego 1884 r., osobno ukazała się w 1884 r. Fabuła Pod koniec 1647 r. na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej, tzw. Dzikich Po-lach, nad rzeką Omelniczek, (...)

Pozytywizm

Dlaczego 'Lalkę' uważa się za najwybitniejszą powieść polską? Czy zgadzasz się z tym sądem?

Lalka jest powieścią przedstawiającą, według słów jej autora, naszych polskich idealistów na tle społecznego rozkładu. Za ów rozkład, czy może niedorozwój społeczny oskarża Prus pozostałości feudalizmu, ogranicza wynikłe z sytuacji niewoli narodowej, zapóźnienie cywilizacyjne kraju, ciasnotę poglądów jego mieszkańców. Wobec tych, historycznych i społecznych uwarunkowań ponoszą klęskę dwie wielkie ideologie (...)

Pozytywizm

Bolesław Prus "Lalka"

Aleksander Głowacki, herbu Prus I, później używający pseudonimu Bolesław Prus urodził się 20 VIII 1847 r. w Hrubieszowie nieopodal Lublina, zmarł zaś w 19 V 1912 r. w Warszawie którą uczynił bohaterem swoich licznych opowiadań, nowel, powieści, felietonów i artykułów. "Lalka" jest jedną z trzech, obok "Faraona" i "Emancypantek", jego najważniejszych (...)