List miłosny Wertera do Lotty
List miłosny Wertera do Lotty

List miłosny Wertera do Lotty

O piękna Lotto, Pani serca mego! Odkąd poznać mi Ciebie, o Pani, danym było każdy wschód jutrzni, dla serca mego, był udręki pełen. Twa piękna twarz po nocach we śnie mi się jawi i widzę Cię wśród promieni jakbyś była Aniołem. Gdy patrzę w gwiazdy widzę blask Twych oczu. Och Pani (...)

Streszczenie 'Dziadów' Adama Mickiewicza
Streszczenie 'Dziadów' Adama Mickiewicza

Streszczenie 'Dziadów' Adama Mickiewicza

Dziady Guślarz rzucił do ognia garść kądzieli. Wybuchł ogień. Guślarz zaczął szeptać pod nosem tajne zaklęcia wzywające duch zmarłych. Nagle pojawiły się dwa małe aniołki fruwające pod sklepieniem. Opowiedziały one swoją historię guślarzowi. Nazywają się Józio i Rózia. W ziemskim życiu nie brakowało im niczego. Matka się nimi opiekwała, mieli pod (...)

Konrad Wallenrod i Giaur, jako bohaterowie romantyczni- porównanie
Konrad Wallenrod i Giaur, jako bohaterowie romantyczni- porównanie

Konrad Wallenrod i Giaur, jako bohaterowie romantyczni- porównanie

Konrad Wallenrod i Giaur. Bohaterowie romantyczni - tak podobni i różni zarazem. Stworzeni przez dwóch zupełnie innych autorów, a jednak posiadający cechy wspólne. Obaj zakochani nieszczęśliwie, ale na odmienny sposób. I obu miłość zmieniła w sposób nieodwracalny. Giaur z miłości popełnia zbrodnię i od tej pory staje się samotnikiem, unikającym ludzi (...)

Jacek Soplica jako główny bohater
Jacek Soplica jako główny bohater "Pana Tadeusza"

Jacek Soplica jako główny bohater "Pana Tadeusza"

Gdyby losy Jacka potoczyły się inaczej, inna musiałaby być treść epopei narodowej. Nie byłoby przecież "Pana Tadeusza", być może nie byłoby tajemnicy i kto inny musiałby wykonywać patriotyczną robotę emisariusza wśród szlachty. Dlatego uważam, że jest to najwybitniejszy bohater „Pana Tadeusza”, że tajemniczość, która u towarzyszy, rola, którą odgrywa politycznie, (...)

George Byron 'Giaur'
George Byron 'Giaur'

George Byron 'Giaur'

Romantyzm to okres historyczno - literacki trwający w Europie od lat 90-tych XVIII wieku do lat 40-tych XIX wieku. Genezę terminu ' roman-tyzm '(ang. romanticizm, fr. romantisme) J. Kleiner wyprowadził z łaciń-skiego słowa 'romanus'. W średniowieczu wyrażenie ' linqua romana' oznaczało języki nierzymskie, później słowa ' romans, romant' stały się (...)

 
Czy twoim zdaniem walenrodyzm jest obecny we współczesnym świecie? Moje refleksje po przeczytaniu „Konrada Wallenroda”
Czy twoim zdaniem walenrodyzm jest obecny we współczesnym świecie? Moje refleksje po przeczytaniu „Konrada Wallenroda”

Czy twoim zdaniem walenrodyzm jest obecny we współczesnym świecie? Moje refleksje po przeczytaniu „Konrada Wallenroda”

Czy twoim zdaniem walenrodyzm jest obecny we współczesnym świecie? Moje refleksje po przeczytaniu „Konrada Wallenroda” Trudno jest ocenić obecność we współczesnym świecie postaw walenrodyzmu. Jednak by to zrobić należy najpierw zdefiniować tę oto postawę. Jest to sylwetka typowego bohatera romantycznego zaczerpnięta z powieści poetyckiej A. Mickiewicza „Konrad Wallenrod” charakteryzująca się tym, (...)

„Konrad Wallenrod - powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich” Adama Mickiewicza
„Konrad Wallenrod - powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich” Adama Mickiewicza

„Konrad Wallenrod - powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich” Adama Mickiewicza

„Konrad Wallenrod” jest poematem, który zapoczątkował w historii literatury okres, w którym: ˇproblematyka narodowa i sprawy związane z walką o niepodległość wysunęły się na plan pierwszy, ˇliteratura stała się narzędziem kształtowania uczuć patriotycznych i utrzymywania świadomości narodowej. Utwór ukazał się w Petersburgu w r. 1828. Mickiewicz przebywał w tym czasie (od 1824 r.) (...)

Jednostka, ojczyzna, zbiorowość w epoce romantyzmu
Jednostka, ojczyzna, zbiorowość w epoce romantyzmu

Jednostka, ojczyzna, zbiorowość w epoce romantyzmu

Jednym z najbardziej charakterystycznych haseł dla epoki romantyzmu jest mesjanizm. Mesjanizm ( od słowa 'Mesjasz' ) to filozoficzna koncepcja historiozoticzna, przypisująca jednostkom lub narodom szczególne posłannictwo wobec ludzkości. Jednostka - mesjasz wybrana jest, by poświęcić siebie dla idei wyższej. Naród - mesjasz ( a za taki romantycy uważali Polskę ) (...)

Grażyna
Grażyna

Grażyna

Okoliczności powstania utworu : Grażyna powstała w 1822 r. w Kownie i Wilnie, wciągu sześciu miesięcy trudnej i żmudnej pracy gdzie Mickiewicz pracował jako nauczyciel. Mickiewicz przeprowadził wiele studiów i badań z bogatych zbiorów bibliotecznych w pisaniu Grażyny, poeta korzystał z licznych źródeł historycznych dotyczących dziejów Litwy m.in. z kroniki Macieja (...)

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza - streszczenie

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza - streszczenie

Utwór składa się z dwunastu ksiąg i Epilogu wyjaśniającego genezę dzieła. Tekst liczy 9720 wersów (zaś Epilog – 129). Epopeja została napisana trzynastozgłoskowcem z średniówką po siódmej sylabie. I. Gospodarstwo. Księgę I rozpoczyna uroczysta, patetyczna apostrofa do Litwy. Poeta wyraża tęsknotę za opuszczoną ojczyzną, cenną jak zdrowie (I, 1). W (...)