Oświecenie
Oświecenie

Oświecenie

OŚWIECENIE 1.Nazwa i czas trwania epoki, światopogląd oświecenia: racjonalizm, empiryzm, deizm, ateizm, sensualizm, liberalizm, wolterianizm, klasycyzm. RAMY CZASOWE FRANCJA Początek: XVII w. Koniec: lata 70 XVIII w. EUROPA Początek: początek XVII w. Koniec: lata 70 XVIII w. POLSKA Początek: początek XVIII w. Koniec: 1822 - wydanie przez Mickiewicza „Ballad i romansów” Nazwa epoki: (...)

Przedstaw poglądy społeczno-polityczne publicystów oświecenia
Przedstaw poglądy społeczno-polityczne publicystów oświecenia

Przedstaw poglądy społeczno-polityczne publicystów oświecenia

Przezwyciężenie kryzysu politycznego i moralnego było głównym celem polskiego oświecenia, sprawa nie ograniczała się jednak tylko do konfliktów wewnętrznych. Należało brać pod uwagę zupełnie realne zagrożenie ze strony sąsiednich mocarstw, prowadzących od dawna politykę niedopuszczenia do zmian mających wzmocnić władzę w Rzeczpospolitej. Źródła słabości państwa tkwiły w tradycjach szlacheckich - (...)

Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oświecenia.
Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oświecenia.

Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oświecenia.

Główną ideą oświecenia był krytycyzm wobec instytucji politycznych i społecznych, Kościoła i dotychczasowego systemu nauczania. Postawę tę wspierały prądy filozoficzne, a więc racjonalizm, który przywiązał szczególną wagę do roli rozumu w poznaniu prawdy, oraz empiryzm kładący nacisk na doświadczenie. Epokę cechował optymizm poznawczy, wiara w poznanie praw rządzących światem i (...)

Bogactwo refleksji w
Bogactwo refleksji w

Bogactwo refleksji w

"Grób Agamemnona" to VIII pieśń poematu "Podróż z Neapolu do Ziemi Świętej" (1840r.). Utwór ten ma charakter dziennika z podróży, który przedstawia perypetie wędrowca i jest zarazem zapisem jego refleksji. Utwór ten dzieli się na dwie części. Część pierwsza ma charakter luźnych refleksji dotyczących własnej poezji, które poeta snuje podczas (...)

Oświecenie - ściąga
Oświecenie - ściąga

Oświecenie - ściąga

1. Oświecenie w Europie. Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczonych był Kartezjusz. W "Rozważaniach o metodzie" stwierdził, że najważniejszym czynnikiem jest rozum. Wszystko niezgodne z rozumem odrzucał: "cogito ergo sum" (myślę więc jestem). Okres ten nazwano oświeceniem, ponieważ przywiązywał szczególną wagę (...)

 
Filozofia Johna Stuarta Milla
Filozofia Johna Stuarta Milla

Filozofia Johna Stuarta Milla

Filozofia Johna Stuarta Milla 1. Wstęp John Stuart Mill żył w latach 1806-1873. Był wybitnym angielskim filozofem, politologiem i ekonomistą. W filozofii był pierwotnie kontynuatorem tradycji utylitaryzmu , by później w niego zwątpić i przejść na pozycje naturalistyczne. W politologii i ekonomii był teoretykiem i piewcą liberalizmu. Wraz z Adamem Smithem jest uważany (...)

Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia.
Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia.

Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia.

Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodzą się rozmaite instytucje dręczące nas po dziś dzień. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowały powstanie zjawisk propagandy - kształtuje się ona głównie we Francji i Anglii. Narzędziem masowego przekazu staje się czasopiśmiennictwo - wydawano periodyki przypominające współczesną publikację książkową. Takie czasopisma studiowano w rozwijających (...)

Życie kulturalne i umysłowe w czasach stanisławowskich
Życie kulturalne i umysłowe w czasach stanisławowskich

Życie kulturalne i umysłowe w czasach stanisławowskich

Druga połowa wieku siedemnastego i początek osiemnastego pogrążył nasz kraj w głębokim zacofaniu kulturalnym i dusznej atmosferze marazmu i konserwatyzmu. Świeże prądy umysłowe z Zachodu związane z epoką Oświecenia, dotarły i do Rzeczpospolitej, choć początkowo przeszczepiali je na nasz grunt bardzo nieliczni. Liczyli, że nowe idee (podobnie jak na Zachodzie) (...)

Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi
Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi

Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi

Krasicki, choć uprawiał niemal wszystkie gatunki literackie, to najchwalebniej zapisał się utworami satyrycznymi, które objawiły pełnię jego talentu. Satyra, bajka, poemat heroikomiczny to gatunki literackie, których dydaktyzm polega na wskazywaniu przywar, piętnowaniu i wyszydzaniu złych nawyków. Charakter tych gatunków wyklucza ukazywanie dobra i prawd pozytywnych. Dlatego świat jaki Krasicki przedstawia (...)

Oświecenie - omówienie
Oświecenie - omówienie

Oświecenie - omówienie

Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. nazywamy okres w dziejach kultury europejskiej. W Polsce epoka oświecenia rozpoczyna się nieco później XVII w ,a kończy się XIX w. Rozumieniem tego słowa znaczy się w ciemności powrócenie widoku ognia . Od tego wyrazu zrobiono przenośnie (...)